Diksmuide danst duurzaam: een blik op het vernieuwde fuifbeleid

Op 30 oktober 2023 besprak Schepen Marc De Keyrel in de gemeenteraad van Diksmuide het evoluerende fuifbeleid. De nadruk lag op duurzaamheid, met de introductie van herbruikbare bekers en een verhoogde subsidie voor veiligheidsmaatregelen. De Polderhalle blijft een centrale locatie voor evenementen, terwijl de jeugddienst een sleutelrol speelt in de ondersteuning en evaluatie van het beleid. De financiële steun voor jeugdverenigingen is aanzienlijk verhoogd, en de samenwerking met alle betrokken partijen wordt voortgezet.

In de schaduw van de eeuwenoude IJzertoren, waar de stad Diksmuide haar historische wortels koestert, weerklinkt de echo van een jeugd die haar eigen tradities vormgeeft. De Boterhalle, een naam die klonk als een klok in de regio, vormde vroeger het kloppende hart van deze traditie. Hier, waar de jeugd samenkwam, werd het fuifbeleid niet enkel beleefd, maar ook bediscussieerd, gevormd en verfijnd.

Een decennium van dans en duurzaamheid

Het was Schepen Marc De Keyrel die, met een blik die zowel terug- als vooruitkijkt, de gemeenteraad op maandag 30 oktober 2023 door de evolutie van het fuifbeleid loodste. “In 2008,” zo begon hij, “hebben we voor het eerst een fuifreglement opgesteld. Een document dat, net als onze jeugd, gegroeid en gerijpt is.” De aanpassingen die in 2016 en februari 2023 werden doorgevoerd, weerspiegelen een gemeenschap die innovatie omarmt en verantwoordelijkheid neemt voor haar milieu.

Herbruikbaarheid als hoeksteen

De recente wijzigingen, met de verplichting tot het gebruik van herbruikbare bekers en een aangescherpte afvalregeling, tonen aan dat Diksmuide haar groene ambities serieus neemt. De verhoging van de subsidie voor security van 300 naar 400 euro is een teken van waardering en ondersteuning voor de organisatoren die zich inzetten voor veilige evenementen.

De Polderhalle: een podium voor passie

De Polderhalle, een ander juweel in de kroon van Diksmuide, biedt jeugdverenigingen de kans om hun fuiven en festivals te organiseren. “Dit jaar hebben we zestien evenementen mogen verwelkomen, waarvan acht in de Polderhalle,” deelde De Keyrel mee. “En zeven keer hebben we de beloofde subsidie kunnen uitkeren.”

Samen sterk: overleg en ondersteuning

De kracht van het fuifbeleid ligt niet alleen in de regels, maar ook in de relaties. Het stedelijk overlegplatform DOP, de jeugdraad en het veiligheidsoverleg spelen een cruciale rol in de dialoog met de organisatoren. “Tweemaal per jaar brengen we iedereen samen,” benadrukte De Keyrel. “En onze jeugddienst staat altijd klaar om te ondersteunen, voor en na elk evenement.”

Een toekomst vol beloftes

De belofte om het fuifreglement te evalueren staat vast. De voorbereidingen zijn reeds in gang gezet, en de jeugddienst verzamelt actief feedback. “Morgenavond,” kondigde De Keyrel aan, “is er een overleg gepland met alle jeugdverenigingen, en op 15 november staat het fuifbeleid op de agenda van het adviesoverleg DOP.”

Verdubbeling van steun

Een niet te vergeten detail is de verdubbeling van de subsidiepot voor jeugdverenigingen onder de huidige legislatuur. “In 2022 hebben we bijna 24.000 euro uitgekeerd aan acht jeugdverenigingen,” onthulde De Keyrel, een som die meer dan de helft van het totale bedrag vertegenwoordigt dat aan de jeugd wordt gegeven.

Vooruitkijkend naar veiligheid en samenwerking

De suggestie voor een aanbesteding of raamcontract met betrekking tot security wordt serieus genomen. De jeugddienst zal de dialoog met Sabam aangaan en de samenwerking met fuiforganisatoren en jeugdbewegingen blijft een prioriteit, stekt Marc De Keyrel.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be