Digitale transformatie versnelt betalingstermijn bij Justitie aanzienlijk

Dankzij de introductie van de digitale applicatie Justinvoice wordt er bij Justitie aanzienlijk sneller uitbetaald aan gerechtsdeskundigen en externe dienstverleners. Waar voorheen een gemiddelde betalingstermijn van 50 dagen gold, is deze nu teruggebracht naar 18 dagen. De digitalisatie heeft gezorgd voor een efficiënter werkproces, waardoor de dienstverlening bij Justitie verbeterd is.

Een sprong voorwaarts in digitale efficiëntie

Met de introductie van Justinvoice via Just-on-web een jaar geleden is er bij Justitie een significante versnelling in de betaling aan gerechtsdeskundigen en externe dienstverleners opgemerkt. Waar het aanvankelijk 50 dagen duurde om facturen te betalen, duurt dit nu gemiddeld nog maar 18 dagen. Een opmerkelijke verbetering van een volle maand.

Minister van Justitie, Van Quickenborne, laat weten bijzonder ingenomen te zijn met deze vooruitgang in slechts een jaar, dankzij de digitale oplossing. “Wat we in de privésector als standaard beschouwen, namelijk tijdige betaling, moet ook bij Justitie de norm worden,” benadrukt hij.

Chronische vertraging in betalingen aangepakt

Historisch gezien heeft Justitie te kampen gehad met aanzienlijke vertragingen in de betalingen aan dienstverleners zoals vertalers, tolken en wetsdokters. Deze vertragingen waren vaak te wijten aan langzame administratieve procedures en inefficiënte communicatiemethoden. Het complexe factuurverificatieproces zorgde ervoor dat tal van correspondentie nodig was.

De voordelen van digitalisatie

Als oplossing voor deze trage betalingsprocedures lanceerde minister Van Quickenborne vorig jaar Justinvoice, een geïntegreerde applicatie in Just-on-web. Deze digitale innovatie stroomlijnt het factureringsproces, vermindert het papierwerk en zorgt ervoor dat facturen sneller worden goedgekeurd en verwerkt. Sindsdien is er een duidelijke afname van de betalingstermijn geconstateerd.

In september 2022 werden er al 2.500 facturen volledig digitaal ingediend, en dit aantal steeg in juni 2023 naar 6.400 facturen. Sinds de lancering van Justinvoice zijn er al meer dan 52.000 facturen verwerkt, waarbij het gebruikersaantal gestegen is tot bijna 1.700.

Toekomstige stappen in het digitaliseringsproces

De volgende fase van deze digitale transformatie zal de integratie zijn van opdrachtgevers zoals onderzoeksrechters en procureurs binnen Justinvoice. Door dit te realiseren kunnen facturen direct digitaal worden goedgekeurd, wat de betalingsprocedure verder zou moeten versnellen.

Minister Van Quickenborne herhaalt zijn standpunt: “Zoals verwacht in de private sector, moet Justitie haar partners op tijd betalen. De digitale evolutie binnen Justitie maakt dit nu mogelijk.”

Tekst door Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be