Digitale innovatie maakt vertaaldocument-legalisatie efficiënter

De Belgische legalisatie van vertaalde officiële documenten is nu efficiënter en moderner dankzij het digitale platform eLegalization. In zes maanden tijd zijn er meer dan 10.000 aanvragen verwerkt, wat de acceptatie en efficiëntie van dit nieuwe systeem onderstreept.

De technologische vooruitgang heeft veel sectoren geïnnoveerd, en nu is ook het Belgische justitiële systeem aan de beurt. Het traditionele en veelal als omslachtig ervaren proces van het legaliseren van vertaalde officiële documenten voor gebruik in het buitenland ondergaat een ingrijpende verandering.

Efficiëntie van de eeuw

Voorbij zijn de dagen dat men verplicht naar Brussel moest afreizen om een stempel te verkrijgen voor de vertaling van een officieel document. Met de komst van het digitale platform eLegalization van de FOD Buitenlandse Zaken, kunnen beëdigde vertalers hun documenten nu elektronisch laten legaliseren. Hiermee wordt een significante tijdswinst gerealiseerd voor zowel burgers die de documenten nodig hebben in het buitenland als de vertalers.

In slechts zes maanden tijd hebben meer dan 10.000 aanvragen voor elektronische legalisatie dit platform bereikt. Deze stroomlijning van het proces weerspiegelt de groeiende vraag naar efficiëntie in een steeds meer digitale wereld.

Van papier naar pixels

De digitalisering van dit proces is een antwoord op de roep van velen die de oude methode als tijdrovend en inefficiënt zagen. Minister van Justitie Van Quickenborne heeft dit als prioriteit gezien en, samen met de FOD Buitenlandse Zaken, stappen gezet om hier verandering in te brengen.

“De noodzaak voor burgers om naar meerdere loketten in Brussel te moeten voor een overheidsstempel in dit digitale tijdperk is overbodig,” zegt Van Quickenborne. “Met deze nieuwe digitale procedure hebben we de efficiëntie van ons systeem verhoogd.”

Beroepsgemeenschap omarmt de verandering

Lextra Lingua, de beroepsvereniging van beëdigde vertalers en tolken, heeft een grote rol gespeeld bij de integratie van deze nieuwe methode onder haar leden. Bob Muyllaert, beëdigd vertaler en covoorzitter van Lextra Lingua, onderstreept de voordelen van dit nieuwe systeem. “Het platform eLegalization is een grote stap voorwaarts: het is snel, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk. En het mooiste is dat de burger vrijwel niets meer hoeft te doen.”

De voordelen van dit nieuwe systeem liggen voor de hand. Waar voorheen talrijke stappen nodig waren, van de rechtbank van eerste aanleg tot de FOD Justitie, is het proces nu gestroomlijnd en gemoderniseerd.

eLegalization is een technologische innovatie

In een wereld waarin tijd geld is en efficiëntie koning, is het cruciaal dat systemen en procedures zich aanpassen aan de eisen van de moderne tijd. Dankzij technologische innovaties zoals eLegalization is het Belgische justitiële systeem een stap dichter bij het bereiken van deze doelen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be