Diepgewortelde regiovorming in de Kempen: een gewaagde afwijking in de tijden van verandering

De Vlaamse Regering heeft de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) en de IOK Afvalbeheer toestemming gegeven om hun samenwerkingsverbanden buiten de vastgestelde referentieregio’s voort te zetten. Dit besluit onderstreept de flexibiliteit en de ruimte voor innovatie binnen het Regiodecreet van 2023.

Intrigerende afwijkingen binnen het Regiodecreet

Met het oog op een helderdere en krachtigere organisatie heeft het Regiodecreet van 3 februari 2023 bepaald dat samenwerkingsverbanden zich moeten uitlijnen met referentieregio’s. Het ideaal: verminderde tussenstructuren, duidelijkere mandaten, verhoogde transparantie en een sterkere daadkracht. Terwijl de meeste verbanden hun structuur hierop afstemmen, toont de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) een onconventionele benadering.

IOK trotseert regionale grenzen

De IOK, een streekontwikkelingsintercommunale die zich manifesteert als dienstverlenende vereniging, streeft naar een samenwerking die de regionale grenzen oversteekt. Deze stoutmoedige afwijking van het Regiodecreet is niet onopgemerkt gebleven. De Vlaamse Regering heeft na overweging de IOK groen licht gegeven om voor een onbepaalde termijn over de grenzen van de vastgestelde referentieregio’s te opereren. De achterliggende gedachte: de unieke doelstellingen van IOK, verankerd in hun statuten, optimaal realiseren.

IOK Afvalbeheer: grensoverschrijdend afvalbeheer

In een vergelijkbaar pad koos ook de IOK Afvalbeheer voor een afwijkende aanpak. Deze intercommunale, met een kernfocus op afvalbeheer, heeft eveneens de ambitie om regionale grenzen te overschrijden. Na een diepgaande analyse heeft de Vlaamse Regering besloten om ook deze intercommunale de vrijheid te verlenen om volgens hun visie en statuten te opereren.

Een reflectie op autonomie en vernieuwing

Dit besluit roept op tot een dieper sociologisch en filosofisch debat. In een tijdperk waarin structuren en normen steeds vaker ter discussie worden gesteld, biedt de Vlaamse Regering ruimte voor innovatie en autonomie binnen de vastgestelde kaders. Deze beslissing nodigt uit tot reflectie op de balans tussen individualiteit en collectiviteit, tussen traditie en vernieuwing.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be