De ziel van Tielt ontvouwd: diepgravende inzichten in de vrijetijdsbeleving

Het recente onderzoek naar de vrijetijdsbeleving van de Tieltenaren biedt waardevolle inzichten in hun voorkeuren op het gebied van cultuur, sport, recreatie en evenementen. Deze gegevens zullen het stadsbestuur helpen om het beleid beter af te stemmen op de behoeften van de gemeenschap.

De levendige stad Tielt, met haar rijke geschiedenis en bruisende gemeenschap, heeft haar inwoners altijd veel te bieden gehad. Maar wat trekt hen nu echt aan en wat kan er beter? Recent onderzoek werpt een verhelderend licht op de vrijetijdsbesteding van de Tieltenaren.

De recente bevraging van 306 Tieltenaren belicht een gemeenschap die verbonden is met haar roots en elkaar. Maar liefst 63% van de deelnemers is actief in één of meerdere lokale verenigingen, wat getuigt van een diep verankerde gemeenschapszin.

Een gemeenschap in verbinding

De cultuurresonantie in Tielt is onmiskenbaar. Bijna 80% van de respondenten bezoekt regelmatig het Cultuurcentrum Gildhof. De lokroep van het theater is het sterkst, met muzikale uitvoeringen en lokale voorstellingen die daar dichtbij volgen. En, terwijl de jongere generatie minder geneigd is het centrum te bezoeken, toont het onderzoek een sprankelende hoop voor openlucht concerten en filmvertoningen in de zomermaanden.

Bibliotheek: het kloppend hart van kennis

Een significante 58% heeft de bibliotheek omarmd als hun bron van kennis en ontspanning. Jongeren nemen hierin het voortouw, met senioren die de bibliotheek vaak bezoeken voor de rijke reeks activiteiten. Met de vraag naar moderne voorzieningen zoals e-boeken en een leescafé, is de bibliotheek verre van een verouderd instituut.

De academische roep

De academies van Tielt zijn geen onbekende entiteiten. Driekwart van de inwoners is bekend met het lesaanbod. Muziek voert de boventoon in hun voorkeuren, wat de harmonie van de stad verder versterkt.

Een feest voor de zintuigen

Evenementen in Tielt, variërend van sport tot kunst, worden als ruim voldoende ervaren. Echter, de roep voor meer culinaire feesten, vooral onder de jongeren, laat zien dat Tielt nog meer smaakpotentieel heeft. Evenementen zoals de Tieltse Europafeesten en Modeloper worden enorm gewaardeerd, wat aantoont dat Tielt de kunst van het vieren beheerst.

Groene oases van rust

De groene recreatiezones, zoals het Hulstplein en recreatiedomein Watewy, zijn populaire toevluchtsoorden. Echter, versterkingen zoals meer zitplaatsen, kunstwerken en speeltoestellen kunnen deze plekken nog aantrekkelijker maken.

Reflecties en acties

Het stadsbestuur, bewapend met deze nieuwe inzichten, is vastbesloten om haar beleid verder te verfijnen, rekening houdend met de behoeften en verlangens van haar bevolking.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be