De Wachters van het Vaderland: Nieuwe Wapens in de Oorlog tegen Spionage en Sabotage

Nieuwe regels rondom overheidsopdrachten zijn geïmplementeerd om de nationale veiligheid te beschermen tegen de risico’s van spionage en sabotage. Bedrijven die niet betrouwbaar zijn of geen goede gegevensbeveiliging kunnen garanderen, kunnen sneller worden uitgesloten van openbare aanbestedingen. De ministerraad heeft deze versterkte regels bevestigd.

Tegen de Windmolens van de Infiltratie

Nieuwe regels zijn opgesteld om de kroonjuwelen van ons vaderland te behoeden voor de onzichtbare en ongrijpbare vijand: spionage en sabotage. De stille sluiers van buitenlandse mogendheden dreigen onze vitale infrastructuur, via overheidsopdrachten zoals het installeren van camera’s, het leveren van douane- en politie scanners, of zelfs zeewaardige baggerwerken nabij gevoelige infrastructuur, te infiltreren. Deze nieuwe regels zijn opgesteld door de Veiligheid van de Staat, in nauwe samenwerking met het Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid (CCIV) en de Dienst Overheidsopdrachten van de Kanselarij.

De Schildwachten van de Openbare Orde: Een Nieuwe Wacht bij de Overheidsopdrachten

Bij het aanbesteden van overheidsopdrachten is een nieuwe wachter in het spel gebracht: de ‘quickscan’. Dit schild wordt opgetrokken met behulp van verschillende parameters, waarmee bepaald kan worden of een aanbesteding een dreiging vormt voor de nationale veiligheid.

Indien het alarm wordt geslagen, dienen er prompt maatregelen te worden genomen. Ten eerste, moet worden onderzocht of de opdracht valt onder de Wet Defensie & Veiligheid of de Wet Overheidsopdrachten, gericht op leveringen, werken of diensten met militaire of gevoelige doelen. In dit geval worden strikte uitsluitingsgronden vastgelegd voor bedrijven die niet betrouwbaar zijn of niet kunnen voldoen aan de verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging.

Het Schild van Europa: Beperkingen en Bescherming

Voor bedrijven uit derde landen zijn er specifieke regels opgesteld, die de gunning kunnen beperken tot bedrijven uit de Europese Economische Ruimte. Zelfs wanneer de overheidsopdracht valt onder de reguliere Wet Overheidsopdrachten, zijn er mogelijkheden om af te wijken van de regels rond openbare aanbestedingen, maar deze moeten wel goed worden gemotiveerd in het belang van essentiële veiligheidsbelangen.

Het Zegel van Goedkeuring: De Ministerraad Bekrachtigt

Vandaag heeft de Ministerraad de nieuwe regels, die zijn vastgelegd en verplicht gemaakt in een omzendbrief, bekrachtigd. Deze verandering onderstreept het streven van het land om waakzaam te zijn over onze strategische onafhankelijkheid, zonder blind te zijn voor risico’s die onze nationale veiligheid en strategische belangen kunnen bedreigen. Door middel van de Quickscan en de nieuwe regels voor overheidsopdrachten zal er een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan het wegnemen van spionagerisico’s.

( Tekst Andy Vermaut vanuit Londen en Serge Jansen van www.westnieuws.be )