De vernieuwing van de gezonde impuls voor scholen

De Vlaamse regering heeft de steunregeling voor het aanbieden van gezonde tussendoortjes op scholen vernieuwd en vereenvoudigd. Naast het aanbieden van melk tijdens schoolmaaltijden, worden ook anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs in deze regeling opgenomen.

Ministerie van Onderwijs, Brussel

Voeding op de voorgrond

De Vlaamse overheid heeft, onder leiding van viceminister-president Hilde Crevits, viceminister-president Ben Weyts en Vlaams minister Jo Brouns, een stap verder gezet in het stimuleren van gezonde eetgewoonten onder scholieren. Het vorige besluit van 21 april 2017, dat scholen ondersteunde bij het aanbieden van gezonde tussendoortjes zoals groenten, fruit en melk, heeft een nieuwe gedaante gekregen.

De weg naar gezondere keuzes

Na doordacht overleg en na het verkrijgen van groen licht van de Raad van State, zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Het meest opvallende is de overgang van de huidige compensatie op basis van werkelijke kosten naar een forfaitaire steunregeling. Dit maakt het proces eenvoudiger en stimuleert scholen om nog actiever deel te nemen.

Melk: niet alleen als tussendoortje

Een interessante vernieuwing is de optie voor scholen om melk ook tijdens schoolmaaltijden aan te bieden, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Dit erkent de essentiële rol van melk in de voedingsbehoefte van opgroeiende kinderen.

Open armen voor diversiteit

Daarbovenop wordt de deur geopend voor onthaalonderwijs gericht op anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, waardoor deze regeling een breder bereik krijgt. Het benadrukt de inclusieve visie van de Vlaamse regering.

Vereenvoudiging voor een vlotte uitvoering

Om het voor scholen gemakkelijker te maken, zijn de administratieve bepalingen aangaande deelname, steunverklaring en andere verplichtingen herzien en gestroomlijnd.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be