De Verenigde Staten wil mee springen met de EU in de gezamenlijke sprong voorwaarts in de klimaatstrijd

De Ambassadeur Mark Gitenstein van de Verenigde Staten voor Europa benadrukt de noodzaak van wereldwijde samenwerking en innovatie in de strijd tegen klimaatverandering. Met de VS die vooroplopen in de transitie naar schone energie door middel van wetgeving, roept hij op tot een gezamenlijke inspanning om de doelstellingen van het Parijsakkoord te bereiken en benadrukt hij het belang van de Global Stocktake en COP28 als cruciale momenten voor klimaatactie.

Een ambassadeur met een missie

In de schaduw van de Europese Unie, waar de vlaggen van lidstaten wapperen in een symfonie van eenheid, staat een man wiens carrière de belichaming is van toewijding aan publieke dienstverlening. Mark Gitenstein, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU sinds 2022, is een jurist met een rijke geschiedenis bij Mayer Brown LLP. Zijn loopbaan, die zich uitstrekt over drie decennia, is doordrenkt van politieke ervaring en diplomatieke finesse. Hij diende als ambassadeur in Roemenië en begon zijn carrière met 17 jaar dienst in de Amerikaanse Senaat, waar hij werkte voor toenmalig senator Biden. Hij was medevoorzitter van Biden’s overgang naar het vicepresidentschap in 2008 en hielp bij de opzet van zijn overgang naar het presidentschap in 2020. Sinds 2009 heeft hij zich gericht op het behoud en de versterking van de democratie, met een focus op transparantie in de aandelenmarkten, de strijd tegen corruptie en het versterken van de rechtsstaat. Zijn inspanningen werden bekroond met de hoogste Roemeense burgerlijke onderscheiding, de Ster van Roemenië, en de Zilveren Hamer van de American Bar Association voor zijn boek over principiële zaken.

De strijd tegen klimaatverandering

Het is 14:37 uur wanneer Gitenstein het podium betreedt, een moment waarop de urgentie van de klimaatcrisis in de lucht hangt. De wereld staat op een kruispunt en de boodschap is duidelijk: we moeten onze koers wijzigen om de meest prangende klimaatuitdagingen het hoofd te bieden. De crisis is niet slechts een milieugebeurtenis die zich in enkele uitverkoren plaatsen afspeelt; het is een wereldwijd fenomeen met onpartijdige gevolgen.

De oplossingen zijn voor de hand liggend en eenvoudig, zo stelt hij. Stop met het gebruik van fossiele brandstoffen, vang de volledige uitstoot ervan op en snijd in methaan en andere klimaatsuperpolluenten voor de snelste klimaatvoordelen. Met andere woorden, we moeten de betaalbare, schone energieopties omarmen om onze kinderen een welvarender, gezonder en veiliger toekomst te bieden.

Innovatie en samenwerking

In de Verenigde Staten worden door middel van wetgeving zoals de Bipartisan Infrastructure Act en de Inflation Reduction Act, prikkels gecreëerd voor een overgang naar een schone energie-economie. Deze wetten zetten de VS op een pad om de uitstoot van broeikasgassen met 50 tot 52% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 2005 tegen 2030, en ontketenen een boom in schone energie en productie. De klimaatvoordelen van de Inflation Reduction Act reiken verder dan de Amerikaanse grenzen. De investeringen en stimulansen in president Bidens klimaatwet zullen niet alleen de Amerikaanse uitstoot dringend verminderen en de klimaatdoelen bereiken, maar ook bijdragen aan het verlagen van de kosten van schone energie in Europa en wereldwijd, waardoor andere landen verder en sneller kunnen groeien in het opbouwen van hun eigen schone energie-economieën.

Een cruciaal keerpunt

We naderen een point of no return. De Global Stocktake vertegenwoordigt een unieke en kritieke kans om de aandacht van de wereld te vestigen op de inspanningen die nodig zijn om ons op een pad naar de doelen van het Parijsakkoord te zetten. Op COP28 zal de Verenigde Staten samenwerken met partners om een duidelijk politiek signaal af te geven om de klimaatactie in dit kritieke decennium en daarna op te voeren. De deelname van het maatschappelijk middenveld en de vrijheid van meningsuiting zijn essentiële componenten voor het succes van het COP-formaat. Dit zal een kernprioriteit van de VS blijven terwijl we samenwerken met de VAE en anderen om ons voor te bereiden op COP28.

Samenwerking en engagement

Geen enkele regering kan alleen klimaatverandering aanpakken. We moeten zowel het maatschappelijk middenveld als onze partners over de hele wereld betrekken. De EU is een van onze sterkste partners bij het bereiken van onze gedeelde klimaatdoelen. Een uitstekend voorbeeld van onze samenwerking is de Global Methane Pledge. Het snel verminderen van methaanemissies is de snelste manier om de wereldwijde temperaturen tegen het midden van de eeuw te verlagen. Samen zorgen we ervoor dat de volgende generatie, waar ze ook wonen, een gezondere planeet en een stralendere toekomst zal erven. De inzet van de EU en de VS voor het “decarboniseren” van hun economieën en het binnen bereik houden van de 1,5-gradengrens is onwrikbaar. Samen zullen we ervoor zorgen dat de volgende generatie, waar ze ook wonen, een gezondere planeet en een stralendere toekomst zal erven.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be