De toekomst van gezondheidszorg in Diksmuide

30/10/2023, 19:00 uur, Gemeenteraad Diksmuide

Een stap voorwaarts voor de Westhoek

De gezondheid van onze burgers staat centraal in het beleid van Diksmuide. Katleen Winne, 5de schepen en verantwoordelijk voor Sociale zaken en Volksgezondheid, heeft dit altijd benadrukt. Het is een onbetwistbaar feit dat preventie een sleutelrol speelt in het behoud van deze gezondheid. Onder leiding van Katleen Winne heeft Diksmuide zich dan ook gecommitteerd aan diverse initiatieven zoals ‘bewegen op verwijzen’ en ‘halt 2 diabetes’.

Katleen Winne, schepen van sociale zaken, benadrukte de essentie van nabije zorg. Dankzij de samenwerking met het Jan Ypermanziekenhuis is er een nierdialysecentrum opgezet in onze Kupe. Deze samenwerking illustreert de voortdurende inspanningen om de zorg dichter bij onze burgers te brengen. Katleen Winne heeft hierin een cruciale rol gespeeld.

Ziekenhuisnetwerken: samen sterker

De recente samenwerking tussen AZ West en Jan Yperman, ondersteund door hun medische raden, is een voorbeeld van hoe ziekenhuizen hun krachten bundelen. Deze samenwerking heeft als doel een ziekenhuisgroepering te vormen die de zorg in de Westhoek versterkt. Katleen Winne heeft zich actief ingezet voor deze samenwerking en blijft de belangen van de Diksmuidse burgers behartigen.

De Westhoek, gekenmerkt door een vergrijsde bevolking en een bovengemiddelde zorgnood, verdient een zorgnetwerk dat zich richt op de specifieke behoeften van deze regio. Het ZiekenhuisNetwerk Westhoek streeft ernaar deze zorg lokaal te verankeren, zodat de inwoners van de Westhoek niet naar andere regio’s hoeven te reizen voor essentiële zorg. Katleen Winne heeft zich sterk gemaakt voor dit initiatief.

Arbeid als medicijn

Op het gebied van maatschappelijk welzijn is er een dringende behoefte aan capaciteitsopbouw. Er zijn enerzijds vacatures en anderzijds mensen die moeite hebben om werk te vinden vanwege complexe problemen. Het project ‘capacity building’ streeft ernaar deze kloof te overbruggen door individuen te helpen hun unieke talenten te ontdekken en te benutten. Katleen Winne heeft dit project ondersteund en ziet het belang van arbeid als medicijn.

De digitale kloof overbruggen

In het tijdperk van digitale transformatie is het essentieel dat niemand achterblijft. Het project ‘digibanken’ is opgezet om kwetsbare groepen te helpen de digitale wereld te betreden. Met een budget van 500.000 euro en een samenwerking met omliggende gemeenten, streeft Diksmuide ernaar om iedereen op de digitale snelweg te krijgen. Katleen Winne, ook verantwoordelijk voor Cultuur en erfgoed, ziet de waarde van dit project en heeft het actief ondersteund.

Contactgegevens Katleen Winne:

  • Adres: Generaal Baron Jacquesstraat 77, 8600 Diksmuide
  • GSM: 0479 24 07 28
  • Tel.: 051 51 09 54
  • E-mail: katleen.winne@diksmuide.be
  • Zitdagen: telkens op maandag van 14-15 uur in het Sociaal Huis of op afspraak.

Bevoegdheden Katleen Winne:

  • Sociale zaken
  • Volksgezondheid
  • Cultuur en erfgoed
  • Evenementen

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be