De toekomst van de Torhoutse parochiekerken

Onderzoekstraject: de toekomst van de Torhoutse parochiekerken
De coronapandemie deed onze wereld de afgelopen maanden letterlijk stilstaan. Ook in Torhout moesten organisaties, overheden, bedrijven noodgedwongen activiteiten annuleren of zocht men naar creatieve oplossingen om bepaalde activiteiten toch te laten doorgaan. Dit was niet anders voor het onderzoekstraject over de toekomst van de vijf Torhoutse parochiekerken. Na drie geslaagde kapitteldagen en herbronningsgesprekken met de lokale geloofsgemeenschappen, werden we verplicht de kapitteldag in de kerk van Wijnendale en Don Bosco te annuleren. Ook de laatste herbronningsgesprekken konden niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel.
Kapitteldagen
In het vormen van een toekomstbeeld wil men luisteren naar ‘iedereen’ die op één of ander manier verbonden is met de vijf parochiekerken van Torhout. Daarom worden er vijf kapitteldagen georganiseerd. Per parochiekerk en gemeenschap telkens één zaterdag van 9 tot 16 uur waar er gezamenlijk gezocht zal worden naar ideeën en dromen voor de toekomst van de parochiekerk. De dagen worden, hoe kan het ook anders, in de parochiekerken zelf georganiseerd en staan open voor iedereen die wil meedenken over de toekomst van de parochiekerk. Men verwacht dat alle deelnemers de volledige dag aanwezig zijn.


Nieuwe data Wijnendale en Don Bosco
Het centraal kerkbestuur en de lokale overheid verplaatsen de twee Kapitteldagen naar september 2020.
Wijnendale: 5 september 2020
Don Bosco: 12 september 2020


Deelnemen
Inschrijven is verplicht via info@torhout.be of via het onthaal van het stadskantoor of telefonisch op het nummer 050 22 11 22. Uiterlijk inschrijven vijf dagen voor aanvang van de kapitteldag. De catering tijdens de kapitteldagen zal worden verzorgd door de stad.
Online herbronningsgesprekken
e herbronningsgesprekken in de lokale geloofsgemeenschappen waren reeds achter de rug voor de lockdown van eind maart. De gesprekken met enkele bewoners uit de verschillende gemeenschappen worden momenteel online georganiseerd.

Opzet van het onderzoekstraject
‘Samen nadenken over de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Torhout’. Dat is het doel van een participatietraject dat in oktober 2019 werd opgestart. Het traject heeft als doel aanbevelingen te sprokkelen met toekomstperspectieven en opportuniteiten voor de vijf parochiekerken in Torhout. Het resultaat met toekomstbeeld zal dan voorgelegd worden aan de pastorale teams en aan de Bisschop van Bisdom Brugge. Voor deze oefening namen het centraal kerkbestuur en de lokale overheid een deskundige en facilitator onder de arm, Kristof Lataire van Kapittel.
Vertrekken vanuit bezieling
In het participatietraject vertrekt men vanuit de ‘bezieling’ van de mensen in de gemeenschap en de ‘ziel’ van de plek in en rond de parochiekerk. Die ziel huist in de gebouwen, in de herinneringen en verhalen, maar ook op de plek rond de parochiekerken. Het landschap van parochiekerken in Torhout is een erfenis van vorige generaties, die wij aan volgende generaties nalaten en waar we vandaag dus goed moeten over nadenken.
Wat kunnen we doen met een toekomstbeeld
Een toekomstbeeld is geen beslissingsdocument, wel een inspiratiebundel met ideeën, dromen en aanbevelingen rond de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Torhout. Wat zijn mogelijke activiteiten naast de erediensten? Welke kansen ziet men vanuit de gemeenschap? Het toekomstbeeld moet inzichten brengen en zuurstof geven voor het centraal kerkbestuur en de lokale overheid om vervolgens de gedragen duurzame projecten voor het publiek religieus patrimonium op te starten.


Deken Michel Roggeman: “Kerken zijn zoveel meer dan een ‘gebouw’. Ze zijn de plaats waar de geloofsgemeenschap samen komt. Maar dat is slechts één facet. Ze scheppen ruimte voor een droom, een eeuwig heimwee van de mens naar harmonie en vrede en diep geluk. Midden een wereld van volle agenda’s en duizend en één prikkels, waar we vaak een ‘imago’ moeten ophouden en zoveel mogelijk ‘likes’ verzamelen, bieden ze een oase van stilte … een ruimte waar niets ‘moet’ … waar het even allemaal tegen mag zitten en waar we ook terecht kunnen met de dingen in ons leven waar we niet zo fier op zijn. Eenzaamheid stijgt en ‘burn out’ loert om de hoek. Geluk wordt te vaak beperkt tot wat we ‘hebben’ en niet tot wie of wat we ‘zijn’. Dat zorgt op lange termijn vaak voor ontgoocheling. In onze kerken mag de hedendaagse mens, moe van de vele kleine verhalen zonder verband, terug op het spoor komen van Gods grote verhaal. Helemaal op ‘zijn’ of ‘haar’ ritme … Het kerkgebouw is daartoe de veilige ‘asielruimte’ … Deze dimensie weghalen uit de stad, uit de wijk … is niet zonder risico. “
Lieselotte Denolf, schepen van erediensten: “Onze vijf Torhoutse kerken zijn een baken in het centrum en op de wijken. De komende jaren willen we onze wijken en buurten versterken, dat staat ook duidelijk in ons beleidsplan. Samen met de parochie, de kerkfabriek en de inwoners zullen we nagaan welke rol de kerken daarin kunnen spelen. We hopen op heel wat geïnteresseerden voor de kapitteldagen in de verschillende kerken, want de toekomst, die maken we samen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *