De strijd tegen het water: Paul Claus over de overstromingen in Diksmuide

In dit artikel deelt Paul Claus zijn ervaringen en inzichten over de historische en actuele overstromingsproblemen in Diksmuide. De nadruk ligt op het Blankaartgebied en de invloed van het uitgestrekte stroomgebied van de Ijzer.

Datum en locatie: 18 november 2023, Diksmuide

De Ijzer in Diksmuide, met zijn roerige geschiedenis van overstromingen, staat weer in de schijnwerpers. Paul Claus, gewezen bekkencoördinator van het Ijzerbekken, deelt zijn inzichten over deze urgente waterproblematiek. Zijn ervaringen van 1992 tot 2003 bieden een uniek perspectief op de huidige situatie en mogelijke oplossingen.

Historische context in Diksmuide

Paul Claus herinnert zich levendig de kritieke momenten uit de geschiedenis van Diksmuide. “Sinds mensenheugenis kampt Diksmuide met overstromingen, met 1993 als een van de meest memorabele jaren. Toen werd de binnenstad bijna overstroomd door insijpeling bij de spoorwegbrug.” Nadien werden er maatregelen genomen, waaronder het plaatsen van metalen wanden, om verder onheil te voorkomen.

Actuele situatie en kritieke gebieden

Volgens Paul Claus is het Blankaartgebied momenteel het meest bedreigd. “Naast het waterproductiecentrum bevindt zich hier ook het waterzuiveringsstation van Aquafin, waarvan de toegankelijkheid momenteel onzeker is.” Hij benadrukt dat de hoogste waterpeilen ooit gemeten zijn waargenomen in dit gebied, evenals in delen van het bedrijventerrein Heernisse.

Invloed van het stroomgebied

Paul Claus wijst op de omvang van het stroomgebied van de Ijzer, dat zich uitstrekt tot Frans grondgebied. “De verdeling van neerslag over dit uitgestrekte gebied beïnvloedt het type overstromingen,” zegt hij. Dit benadrukt de complexiteit van het waterbeheer in dit gebied en de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking. De inzichten van Paul Claus tonen de complexiteit en urgentie van de overstromingsproblematiek in Diksmuide. Zijn ervaring en kennis bieden een essentieel fundament voor toekomstige plannen en maatregelen om deze historische uitdagingen aan te pakken.

Tekst door Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be