De stimulans achter gezonde voeding: een hervormd Vlaams initiatief

De Vlaamse Regering herziet het besluit van 2017 met betrekking tot gezonde voeding op scholen. Belangrijke veranderingen omvatten een vaste jaarlijkse bijdrage per student, het toestaan van melk tijdens maaltijden en uitbreiding van het initiatief naar het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. De vernieuwde regeling wordt officieel vanaf 1 januari 2024.

Het nieuwe hoofdstuk van gezonde voeding op scholen

Brussel, badend in de eerste herfstnevels van 12 september 2023, wordt het toneel van een vernieuwende beslissing. De Vlaamse Regering, geleid door de voortvarende inzet van viceminister-presidenten Hilde Crevits en Ben Weyts, samen met Vlaams minister Jo Brouns, heeft de stoutmoedige stap gezet om een eerder besluit te herzien. Een besluit dat sinds 21 april 2017 als een stille kracht fungeerde voor het bevorderen van gezonde voeding op scholen.

De intentie? De essentie van dit besluit niet enkel te behouden, maar te versterken en te vereenvoudigen, om scholen aan te moedigen zich volledig te omarmen in dit nobele initiatief.

De kern van de vernieuwing

In de kern van deze herziening ligt een paradigmaverschuiving: de steun die scholen ontvingen, verandert van variabel naar vast. Elke school krijgt nu een gegarandeerde jaarlijkse bijdrage per student, ongeacht de feitelijke kosten. Deze genereuze gebaar elimineert de complexiteit van de bewijsvoering voor scholen.

Het besluit staat ook toe dat melk, dat voedzame witte elixer, nu onder bepaalde omstandigheden tijdens de maaltijden wordt aangeboden. Dit past binnen de bredere Europese visie op gezonde voeding voor schoolkinderen.

Bovendien wordt de regeling uitgebreid naar onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. Een cruciale stap, want het onderstreept het belang van een gezonde start voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.

En ten slotte, om deze regeling nog toegankelijker te maken, zijn er subtiele aanpassingen in de administratieve bepalingen. Een geste die de regeling bevriendelijkt voor onze educatieve instellingen.

Echo’s uit de gemeenschap

Deze herziening is niet onopgemerkt gebleven. Het Vlaams Steunpunt Groenten en Fruit, een bastion voor gezonde voeding, juicht de beslissing toe. “Dit initiatief prikkelt scholen nog meer om deel uit te maken van deze steunmaatregel”, meldt Veerle Baeyens, de bezielde directeur van het Steunpunt. Ze voegt eraan toe: “Onze diepste wens is dat scholen massaal aan boord komen, waardoor onze kinderen een gezonder voedingspatroon krijgen.”

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be