De sluimerende tragedie van Nagorno-Karabach: een verhaal van conflict en ontbering

De recente escalatie van het conflict in Nagorno-Karabach, waarbij een groot deel van de Armeense bevolking op de vlucht is geslagen, belicht de voortdurende spanningen en historische wortels van dit conflict. Het werk van journalist Jens De Rycke, tentoongesteld in het Museum aan de IJzer, biedt een indringend inzicht in de menselijke kant van deze tragedie.

Een historische wortel van het conflict

De Kaukasus, een regio waar oude conflicten en hedendaagse geopolitieke spanningen samensmelten, is opnieuw het toneel van een verwoestende confrontatie. De crisis in Nagorno-Karabach, een gebied dat geografisch in Azerbeidzjan ligt maar overwegend door Armeniërs wordt bewoond, escaleerde in september 2023. Deze opflakkering van geweld volgt op een geschiedenis van onrust en onopgeloste territoriale aanspraken, waarbij de wortels teruggaan tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

De recente escalatie: Een tragedie in cijfers

In een recente escalatie heeft het Azerbeidzjaanse leger een grootschalig offensief ingezet om controle over Nagorno-Karabach te verkrijgen. Deze militaire actie heeft geleid tot een massale exodus: ongeveer 100.000 van de 120.000 Armeense inwoners zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten. De vraag rijst onvermijdelijk of dit conflict te voorzien was, gezien de complexe historische en politieke achtergrond van de regio.

Een geschiedenis van onrust

Sinds het bestand van 1994, dat volgde op een bloedig conflict na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, is Nagorno-Karabach een bron van spanning tussen Armenië en Azerbeidzjan geweest. Hoewel formeel onderdeel van Azerbeidzjan, heeft de regio de facto gefunctioneerd als een autonome entiteit, gesteund door Armenië. Dit status-quo, onbevredigend voor beide partijen, heeft aanleiding gegeven tot een constante dreiging van hernieuwde vijandelijkheden.

De oorlog van 2020: Een voorspel op hernieuwde conflicten

De heropflakkering van het conflict in september 2020, resulterend in een 44-daagse oorlog, was een voorbode van de huidige crisis. Hoewel er een staakt-het-vuren werd bereikt, bleef de fundamentele kwestie van territoriale soevereiniteit onopgelost, waardoor de deur open bleef voor verdere escalatie.

Getuigenissen uit het hart van het conflict

Onderzoeksjournalist Jens De Rycke, die ter plaatse ging in Nagorno-Karabach, biedt een uniek perspectief op deze crisis. Hij sprak met Masis Mayilyan, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Nagorno-Karabach, die een sombere voorspelling deed over de toekomst van de regio. Mayilyan benadrukte het gebrek aan veiligheid binnen de huidige grenzen en de niet-erkenning van de republiek door Azerbeidzjan, wat een permanente dreiging van oorlog inhoudt.

Een expo als venster op de tragedie

De Rycke’s ervaringen en de verhalen die hij verzamelde, zijn omgezet in een aangrijpende expositie. Deze tentoonstelling, te bezichtigen tot 7 januari in het Museum aan de IJzer, biedt een diepgaande blik op de menselijke kosten van dit langdurige conflict. Het is een zeldzame gelegenheid om de complexiteit en de tragiek van Nagorno-Karabach van dichtbij te ervaren.

De situatie in Nagorno-Karabach herinnert ons eraan dat oude conflicten nooit ver weg zijn en dat de gevolgen van geopolitieke spanningen diep ingrijpen in het leven van gewone mensen. Deze tentoonstelling en het journalistieke werk van De Rycke zijn een cruciale bijdrage aan ons begrip van deze crisis en de noodzaak van een blijvende oplossing.

Tekst door Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be