De Rondedans van de Herhaalde Misdaad

In de gouden aura van een handelaarsschap te Nieuwpoort, waar het eeuwige spel van koop en verkoop onvermoeibaar zijn ronde danste, werd op een vochtige vrijdagnamiddag een sonnet van het onrecht ontvouwd. Binnen een ademtocht van vijf minuten, verstoorde een duo van ongeïnviteerde gasten de stilte van het handelsschip.

De eerste boosdoener, een man in zijn dertigste levensjaar, kwam als een bekend portret uit een eerdere kroniek van wandaden. Als een hongerige vos die stilletjes terugkeert naar het kippenhok, had hij vier keer eerder zijn vraatzuchtige greep op de droge worsten van de winkelier gelegd.

De Lens van Waarheid

De eigenaar, alert als een arend op de kaai van Nieuwpoort, ving de eerste boosdoener op in zijn vizier. De stille getuigenis van de camerabeelden had de contouren van deze dief getekend in de marge van zijn geheugen. Deze man, de herhaalde rover van droge worsten, was voorheen een schim in het tableau van de winkel, maar nu een krachtig silhouet in het volle daglicht.

De wachter van de winkel hield de dertiger tegen en doorzocht zijn rugzak, ontdekkend de gestolen goederen. De worsten, verpakt in het stille bewijs van hun eigen diefstal, werden in de winkel teruggevonden. Met een zwaarte in zijn hart betaalde de man de prijs voor zijn misdaad, en belde de winkelier de dienaren van de wet.

De Dubbele Slag van de Zonde

Nog voordat de echo van het oproep voor hulp was vervaagd, ontmaskerde de winkelier alweer een andere dief. Deze keer was het een man van eenenviertig winters uit Roeselare, met een schat aan gestolen voedingswaren als buit.

De hulptroepen, net gearriveerd in het decor van deze dubbelslag, hielden de dief aan. Toen hij zijn zakken omdraaide en geen munt van berouw kon bieden, werd een proces-verbaal in de lucht gegrift. De winkelier nam de gestolen goederen terug, terwijl de man, beroofd van zijn buit, zijn toekomst in de handen van de wet legde.

De Toorn van het Recht

Zo eindigde het verhaal van deze verre middag, een dubbelspel van diefstal en gerechtigheid. Het was een dag waarop de sluiers van de zonde werden opgelicht in de uitgestalde handelswaar van de winkelier, en de echo’s van de wet weergalmden door de gangen van zijn nederige winkel te Nieuwpoort. De rechtvaardigheid liet een sterke stempel achter, terwijl de zon zachtjes zonk over de kaai.

( Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *