De Roep van de Aarde: Een Landbouwprotest onder de Schaduw van een Britse Industrieel

Ondanks de collectieve roep van 3000 tractoren en 20.000 bezwaarschriften, kiest de Vlaamse overheid ervoor om gehoor te geven aan een enkele rijke Brit, de CEO van chemiebedrijf Ineos. Het voorgestelde stikstofdecreet, bedoeld om plaats te maken voor industrieel prestige, blijft stuitend voor de Boerenbond en haar voorzitter Lode Ceyssens.

Een Roep die Verloren Gaat in het Wind

Het kloppend hart van de landbouw, de Boerenbond, staat pal voor de onverzettelijke overtuiging dat de agrarische sector geen sluitstuk mag worden voor de oogverblindende lichtshow van industriële prestigeprojecten. Dit nadrukkelijke standpunt wordt gedragen door de gedreven voorzitter Lode Ceyssens, die met zijn felle kritiek een spiegel voorhoudt aan het Vlaams Parlement. Dit volgt nadat Open VLD en N-VA een decreet indienden, verpakt als een manoeuvre om ‘tijd te winnen’ in een complex dossier.

Ceyssens voelt een bittere nasmaak bij het idee dat het collectieve geschreeuw van 20.000 bezwaren en de imposante optocht van 3000 tractoren doofstom blijven voor de politieke elite, terwijl een rijke Brit, CEO van het chemiebedrijf Ineos, met fluisterstille stem een verpletterende echo achterlaat.

De Schaduw van een Britse Tycoon

Wat begon als een spannende wending in het knellende stikstofdossier, eindigt in een verrassende aanloop naar een beslissende confrontatie. N-VA en Open VLD hebben hun stikstofdecreet al voorgelegd aan het Vlaams Parlement, zelfs terwijl CD&V haar zegen nog onthoudt. Hun hoop is om een doorbraak te forceren in het stikstofakkoord, om zo snel mogelijk tot wetgeving over te kunnen gaan.

Ceyssens, echter, lijkt onaangedaan door het politieke steekspel. “Het zal ons worst wezen wie discussieert over het stikstofakkoord, zolang er maar toekomstperspectief komt,” merkt hij droogjes op. Maar wanneer hij spreekt over Jim Ratcliffe, de Britse CEO van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven, horen we een zekere ironische bitterheid in zijn stem. Ratcliffe zakte naar België af om de toekomst van zijn bedrijf te bespreken, en kort na zijn bezoek leek er plotseling een versnelling te komen in de politieke machines. Het feit dat zijn stem meer gewicht leek te hebben dan de massa protest van de boeren, roept vragen op bij Ceyssens.

De Uren van Onzekerheid

Terwijl de Boerenbond zich voorbereidt op een mogelijke koude winter van onzekerheid en conflict, zijn ze op dit moment beperkt tot afwachten. Ze hebben geen inzicht in het voorgestelde decreet of de plannen om hun dringende zorgen, waaronder het extern salderen en het wegnemen van onvergunbaarheidsdrempels, aan te pakken. Hun zorgen zullen blijven echoën in de hallen van de macht. Het idee dat hun sector op slot moet om plaats te maken voor prestigeprojecten is iets wat ze nooit zullen aanvaarden.

( Tekst Andy Vermaut vanuit Londen en Serge Jansen van www.westnieuws.be )