De onthulling van het Robert Demuyserepad: Een eerbiedig eerbetoon aan een zeilwagenpionier

Het Robert Demuyserepad in De Panne werd ingehuldigd als eerbetoon aan de overleden pionier van het zeilwagenrijden, Robert Demuysere. Met getuigenissen van belangrijke figuren en het gezamenlijk gezongen ‘Leve De Panne’, werd de bijdrage van Demuysere aan de gemeenschap en sport gevierd.

Een legende geëerd

In het rustieke De Panne, te midden van het zeilwagencentrum en de betonnen duinvoetversterking, verrees een pad dat voortaan de naam draagt van een lokale held: Robert Demuysere. De stad koos voor deze naam als erkenning voor Demuysere’s onuitwisbare stempel op de geschiedenis van het zeilwagenrijden in de regio.

Robert Demuysere, die het licht zag in 1933 en ons verliet in 2020, was niet alleen een drijvende kracht achter de Pannese middenstand en de christelijke mutualiteit, maar zijn naam is onlosmakelijk verbonden met het zeilwagenrijden, zijn grootste passie. Dankzij zijn inspanningen bloeide deze sport op in De Panne, wat de keuze voor de naamgeving van het pad des te passender maakte.

Historische inhuldiging

De feestelijke inhuldiging van het pad vond plaats op een symbolische dag, de dag van de Potjesregatta, een wedstrijd die nauw verbonden is met de nalatenschap van Robert. Burgemeester Bram Degrieck, samen met een keur aan sprekers, belichtte de enorme bijdrage van Demuysere aan de gemeenschap en de sport van het zeilwagenrijden. De ceremonie werd afgerond met een gezamenlijk gezongen ‘Leve De Panne’, een muzikaal eerbetoon dat door de harten van alle aanwezigen weerklonk.

Een leven voor de zeilwagen

Als derde generatie middenstander runde Robert een decoratiezaak in de Pannese Zeelaan. Ondanks zijn zakelijke verantwoordelijkheden vond hij tijd voor zijn sportieve ambities. Zijn toewijding aan het zeilwagenrijden was zo groot dat hij in 1962 lid werd van de Pannese Royal Sand Yacht Club. Hij streefde naar democratisering van de zeilwagensport en speelde een sleutelrol in de oprichting van De Krab, een zeilwagenclub voor jongeren. Onder zijn leiding bloeide de sport op, culminerend in zijn overwinning als Europees Kampioen in 1968.

Voortlevende nalatenschap

Burgemeester Bram Degrieck benadrukte het belang van Robert voor de gemeenschap. Zijn impact op zowel het zeilwagenrijden als de bredere sociale structuur van De Panne is imposant. Nicolas Luyssen, schepen van Cultuur & Erfgoed, beaamde dit en sprak over hoe Robert’s naam blijft voortleven, dicht bij het hart van de zeilwagensport.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be