De O mens: Nieuwe politieke wind in Oostende

‘De O mens’, een nieuwe politieke partij opgericht door leden en voormalige leden van Groen Oostende, streeft naar een groene en progressief linkse toekomst voor Oostende. De partij, met kernthema’s als dierenwelzijn, milieu, en duurzaamheid, is opgericht als reactie op de recente politieke ontwikkelingen binnen Groen Oostende en is van plan deel te nemen aan de lokale verkiezingen in 2024.

Oostende, 15 november 2023

Een frisse politieke beweging geboren uit Groen Oostende

In het politieke landschap van Oostende waait een nieuwe wind met de oprichting van de politieke partij ‘De O mens’. Deze partij, opgericht door Yves Miroir en Angelo Flederick, samen met andere voormalige leden van Groen Oostende, positioneert zich als een lokale, onafhankelijke partij met een groene en progressief linkse visie.

Kernthema’s en ambities van De O mens

De O mens zet zich in voor een reeks belangrijke maatschappelijke thema’s, waaronder dierenwelzijn, erfgoedbehoud, de ontwikkeling van Oosteroever (OPEX), milieu en biodiversiteit, en duurzame energievoorziening. Met de slogan “Niets over ons zonder ons” benadrukt de partij het belang van inspraak en vertegenwoordiging van burgers in het beleid. Dit toont hun streven naar inclusiviteit en solidariteit met diverse groepen zoals singles en studenten.

Achtergrond van de oprichting

De oprichting van De O mens volgt op de recente beslissing van Groen Oostende om een kartel te vormen met Open VLD en CD&V Oostende, een stap die Miroir en Flederick als teleurstellend ervoeren. Volgens Miroir miste deze samenwerking een inhoudelijk programma en ondermijnde het de aandacht voor cruciale domeinen zoals natuurbehoud en bouwbeleid, met specifieke verwijzing naar het dossier Oosteroever.

Toekomstplannen en politieke aspiraties

De O mens is van plan om mee te dingen naar zetels in de lokale verkiezingen van 2024 in Oostende. “We bieden een echt alternatief voor kiezers die groen en dierenwelzijn prioritair vinden”, stelt Angelo Flederick, de voorzitter van de partij. Met maar liefst 507 beleidspunten toont De O mens een gedetailleerde en ambitieuze visie voor de toekomst van Oostende. Flederick hoopt dat dit positieve programma ook invloed zal hebben op andere politieke partijen, wijzend op een streven naar samenwerking en dialoog.

Voor meer informatie

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Yves Miroir op 0498 88 59 01 en Angelo Flederick op 0468 29 80 89 voor meer details over de partij en hun toekomstplannen.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )