De nieuwe dageraad in de strijd tegen ontbossing: Europa toont haar tanden

Op 13 september 2023 licht de FOD Volksgezondheid de nieuwe Europese verordening voor ontbossingsvrije producten toe. Deze regelgeving, die eind 2024 van kracht wordt, heeft tot doel de bijdrage van Europa aan de wereldwijde ontbossing te verminderen. De verordening legt beperkingen op aan een reeks producten, van hout en rundvlees tot cacao en palmolie.

Een dappere Europese stap

Op 13 september 2023 treedt Europa in de schijnwerpers, waar de FOD Volksgezondheid een verhelderende bijeenkomst heeft gepland om de nieuwe Europese verordening voor ontbossingsvrije producten, beter bekend als EUDR, uit de doeken te doen. De motivatie? Een drastische vermindering van het Europese aandeel in de mondiale ontbossing, dat momenteel op een verontrustende 16% staat.

Hand in hand voor een groenere toekomst

De nieuwe regelgeving, die naar verwachting eind 2024 in werking zal treden, klinkt als een harmonieuze symfonie voor onze planeet. Het wil de verwoestende invloed van ontbossing verminderen door een verbod op producten die bijdragen aan de afbraak van onze bossen. Federaal Minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, stelt vast: “Tussen 1990 en 2020 verloren we een bosgebied dat de omvang van de hele Europese Unie overtreft.” Ze benadrukt de urgente behoefte aan dergelijke baanbrekende initiatieven die resoneren met de idealen van de Green Deal.

Een oog voor detail en een stem voor verandering

Diegenen die hout, rubber, rundvlees, cacao, koffie, palmolie en soja naar Europa brengen, moeten nu de integriteit van hun producten aantonen. Het doel is om te waarborgen dat deze goederen geen schadelijke sporen van ontbossing dragen.

Van hout tot koffie: waar het allemaal om draait Waar de voormalige Europese houtverordening, de EU Timber Regulation, zich concentreerde op illegaal gekapt hout, pakt de EUDR-verordening het probleem bij de wortel aan. Landbouw is immers de hoofdschuldige in het verhaal van ontbossing. En de EUDR strekt zich nu uit tot producten variërend van leder en chocolade tot meubels – allemaal afgeleid van de eerder genoemde grondstoffen.

Een overgang vol hoop

Met de introductie van de EUDR zal er een fase zijn waarin zowel EUDR als EUTR naast elkaar zullen functioneren. Hierbij krijgen bedrijven voldoende tijd om zich aan te passen aan de verfrissende wind van verandering.

Een licht op het pad voorwaarts

De Europese Commissie, in samenwerking met de lidstaten, heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de fijne kneepjes van de EUDR te verfijnen. Tegelijkertijd zal de FOD Volksgezondheid zich inspannen om stakeholders te blijven informeren, onder andere via hun informatieve website.

Contactgegevens: Voor meer informatie kunt u contact opnemen via www.eudr.be.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be