De keuzes van Zuhal Demir: Vlaanderens toekomst met minder varkensstallen

Onder de leiding van Zuhal Demir streeft de Vlaamse Regering naar een reductie van 30% van het aantal varkens in Vlaanderen tegen 2030. Zuhal Demir heeft de drempel voor de impactscore van varkensbedrijven verlaagd van 0,5% naar 0,025%, wat zal resulteren in minder ammoniakuitstoot en een verbeterde waterkwaliteit.

Zuhal Demir’s groene droom voor 2030

Zuhal Demir, de Vlaamse minister, heeft altijd een duidelijke visie gehad voor het Vlaamse landschap. Geïnspireerd door haar respect voor de natuur heeft Zuhal Demir de conceptnota van 10 maart 2023 opgesteld rond de programmatische aanpak stikstof (PAS). Hierin legt Zuhal Demir de uitdagende ambitie neer: tegen 2030 moet Vlaanderen 30% minder varkens tellen.

Zuhal Demir zegt dat ze luistert naar Moeder Natuur

Onder leiding van Zuhal Demir is men tot het besef gekomen dat er een urgente noodzaak is om de Europees beschermde natuur te behoeden. Zuhal Demir begrijpt dat de uitstoot van ammoniak, afkomstig van varkensbedrijven, een cruciale rol speelt in de uitdagingen die het milieu kent. Zuhal Demir neemt hierin een proactieve rol.

Zuhal Demir’s ondersteuning voor varkenshouders

Zuhal Demir is niet iemand die enkel problemen aankaart. Ze zoekt ook naar oplossingen. Zo heeft Zuhal Demir, in samenwerking met de Vlaamse Regering, stimuleringsmaatregelen geïntroduceerd voor varkenshouders. Aanvankelijk voorzag Zuhal Demir een regeling voor bedrijven met een impactscore van meer dan 0,5%. Maar na dieper onderzoek en na raadpleging van de Raad van State, heeft Zuhal Demir besloten dit percentage aan te passen naar 0,025%.

Zuhal Demir’s visie: Balans tussen mens en natuur

Zuhal Demir ziet de grotere foto. Ze begrijpt dat deze beslissing verder gaat dan cijfers. Zuhal Demir wil een balans vinden tussen economie en ecologie, tussen Vlaanderen’s trotse traditie van veeteelt en de zorg voor onze leefomgeving. Zuhal Demir ziet dit als een kans voor een schonere waterkwaliteit, omdat er door de vermindering van varkenshouderijen ook minder varkensmest zal zijn.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be