De kern van financieel beheer in Diksmuide

De gemeenteraad van Diksmuide wordt geconfronteerd met financiële vraagstukken rondom het meerjarenplan, de afbraak van een woning aan de IJzerlegerstraat en de waardebepaling van een woning in de Pervijzestraat. De noodzaak voor transparantie en verantwoord financieel beheer staat centraal. Kurt Vanlerberghe had zijn les goed geleerd.

Datum: 28 augustus 2023 Locatie: Gemeenteraad Diksmuide

De intrige rond het Meerjarenplan Bis

De traditie in Diksmuide om elk jaar naast de jaarrekening ook een budgetwijziging of aanpassing van het meerjarenplan voor te leggen aan de gemeenteraad lijkt te vervagen. Dit gebruik bood vroeger de mogelijkheid tot een halfjaarlijkse budgetcontrole. Het mysterieuze verdwijnen hiervan heeft tot gevolg dat de gemeenteraad minder controle heeft over het financiële beleid van de stad.

Het managementteam liet eerder al weten dat na de jaarrekening van 2022 er flinke budgettaire tekorten zijn voor de komende jaren. Daarbij is de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum Pervijze een financiële strop geworden.

Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe, met een scherpe blik op het beleid, heeft terecht aangedrongen op meer transparantie vanuit het college van burgemeester en schepenen. De verantwoordelijkheid naar de burgers van Diksmuide toe vraagt immers om duidelijkheid en correcte financiële verantwoording.

Het dilemma van de IJzerlegerstraat

De gemeente zit in een tweestrijd rond de woning aan de IJzerlegerstraat. Nadat eerder besloten werd om een strategische visie te ontwikkelen voor de cultuursite, lijkt nu een afbraak van de woning meer voor de hand te liggen. De woning, gekocht voor 300.000 euro, vertegenwoordigt na afbraak een aanzienlijk verlies voor de gemeente.

Vanlerberghe stelt zich de vraag of het wel verstandig is om nu tot afbraak over te gaan, zonder concrete toekomstplannen. Dit soort beslissingen kunnen immers leiden tot onnodige kapitaalvernietiging.

Schatten of gokken?

De woning in de Pervijzestraat lijkt een gelijkaardig dilemma op te roepen. De schattingen omtrent de waarde van deze woning variëren sterk, wat het moeilijk maakt om een juiste financiële beslissing te nemen.

Het lijkt alsof de gemeente in een financieel labyrint is beland waarbij elke afslag een nieuwe onzekerheid met zich meebrengt. De verantwoordelijkheid naar de burgers van Diksmuide toe vraagt om een gedegen financiële planning en transparantie.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )