De groene kruistocht van Benny Verhiest: Oudenburgs weerklank in de duinen van De Haan

Benny Verhiest uit Oudenburg heeft een beweging in gang gezet tegen de grootschalige ontbossing aan de Belgische kust, met een speciale focus op de duinen van De Haan. Zijn campagne, die pleit voor het behoud van de Corsicaanse dennen en andere inheemse flora, roept op tot een verenigde actie tegen de praktijken die vermomd gaan als natuurbeheer.

Benny Verhiest, een gedreven natuurliefhebber uit Oudenburg, laat zijn stem resoneren tot ver buiten de grenzen van zijn thuisstad, met een hart dat klopt voor de ongerepte natuur van De Haan. Verhiest, die de kustlijn en haar duinen beschouwt als een verlengstuk van zijn eigen achtertuin, heeft een vurige campagne gelanceerd om een halt toe te roepen aan de ingrijpende ontbossingsactiviteiten die de idyllische charme van de regio bedreigen.

Van stilstand naar beweging: Zaadjes van verzet

Met een roep om actie die even krachtig is als de golven die tegen de Belgische kustlijn beuken, spoort Verhiest zijn medeburgers aan tot een gezamenlijke opstand tegen de bulldozers en boomversnipperaars die het landschap verminken. “Dit is geen natuurbeheer; dit is absurditeit,” stelt hij vast, terwijl hij de destructieve handelingen die in de naam van ‘exotenbestrijding’ en ‘biodiversiteit’ worden uitgevoerd, aan de kaak stelt.

Een oproep tot wapens: Digitale krijgers gezocht

Verhiest zoekt naar medestanders die bereid zijn de digitale arena te betreden, door het delen van videomateriaal en het opzetten van petities, om zo een golf van bewustwording te creëren. Het doel? De krachten bundelen om een sneeuwbal van verandering in gang te zetten. “Samen kunnen we een verschil maken. We hoeven niet lijdzaam toe te kijken of ons af te wenden,” verkondigt hij met overtuiging.

Het groene hart van de strijd: Corsicaanse dennen als baken van hoop

In de kern van deze kruistocht staat de Corsicaanse den, een boom die niet alleen in de wintermaanden zorgt voor fotosynthese, maar ook een unieke esthetiek aan de kustlijn toevoegt. Ondanks de beweringen van instanties zoals Life Dunias en Natuur en Bos, die deze bomen als ‘exoten’ bestempelen, benadrukt Verhiest hun belang voor het ecosysteem en hun onschadelijkheid in het landschap.

De stilte doorbroken: Een gemeenschap mobiliseert

Wat begon als de solitaire missie van een man, heeft zich ontpopt tot een luidruchtige beweging, gesteund door de kracht van de gemeenschap. Terwijl de plannen van Life Dunias om de gehele Belgische kust binnen vijf jaar te ‘hervormen’ een verontrustende start hebben gekend, vindt Verhiest troost in de solidariteit die rond zijn zaak groeit.

Met een oproep aan iedereen op sociale media, poogt Verhiest een breder platform voor zijn boodschap te creëren. “Hoe meer we onze stem laten horen, hoe meer verandering we teweeg kunnen brengen,” zegt hij, terwijl hij de burgers van Oudenburg, De Haan, en daarbuiten oproept om zich uit te spreken, actie te ondernemen, en de autoriteiten te bewegen tot een heroverweging van hun destructieve praktijken.

Auteurs tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be