De Grensverleggende Bijeenkomst van Dr. Bilal Ahmed in de Scientology Kerk, Brussel

Op een unieke avond, 6 juli 2023, verwelkomde de Scientology Kerk in Brussel samen met Julie Delvaux een speciale gast, Dr. Bilal Ahmed, een holistische genezer en gelaatlezer. De kerk was die avond het epicentrum van een intense discussie en reflectie over de gevaren van drugs en alcohol.

De Ontmoeting: Waar Gelaatskennis en Observatie Elkaar Kruisen

De avond begon met een lichte spanning, de opwinding was bijna tastbaar. Dr. Bilal, bekend om zijn vermogen om verder te kijken dan de oppervlakkige kleuren van het menselijke gelaat, was klaar om zijn kennis te delen. Hij benadrukte het belang van goede observatie en hoe het kijken naar een persoon je veel kan vertellen als je maar weet hoe je moet kijken.

Het Doosje: Kennis Ingekapseld

In een kleine doos bevonden zich veertien informatieve boekjes over drugs, met aandacht voor de gevaren van alcohol, deze werden ons overhandigd door Julie Delvaux. Volgens Myriam Zonnekeyn was dit niet zomaar een verzameling woorden, maar eerder een krachtig wapen bedoeld om ouders te helpen hun kinderen te informeren over de gevaren van drugsgebruik.

De Reis: Een Glimp op de Gevolgen van Drugs

Bij het bezoeken van een lokaal park, een plek die vaak bezocht wordt door drugsverslaafden, liet Dr. Bilal zien hoe drugs en alcohol het leven kunnen verstoren. Hij toonde aan hoe deze verslaafden, in hun poging om te ontsnappen aan de realiteit, juist openbare plekken omvormen tot hun eigen toevluchtsoord, waardoor ze het leven van anderen in hun omgeving ontwrichten.

De Start: De Voorbereiding op Een Betekenisvolle Conversatie

Terug in de kerk begon de voorbereiding voor de presentatie. Dr. Bilal legde uit hoe je een complex onderwerp in drie of vier kernpunten kunt ontleden, om het zo begrijpelijker te maken voor het publiek. Hij gelooft dat het belangrijk is om duidelijke en beknopte informatie te geven, zonder essentiële details te verliezen.

De Focus: Alcohol en Drugs, Vijanden van de Mensheid

Dr. Bilal bracht de aandacht naar het hoofdonderwerp van de avond – de verwoestende effecten van alcohol en drugs op het lichaam en de geest. Het gesprek ging diep in op de manieren waarop deze substanties het menselijk lichaam binnendringen en beetje bij beetje het leven uit hun slachtoffers zuigen.

De Voortzetting: De Kracht van Holistische Genezing

Deze avond stond niet alleen in het teken van de problemen, maar vooral van de mogelijke oplossingen. Dr. Bilal, als een gepassioneerd voorstander van de holistische geneeskunde, stelde dat er hoop is. Volgens hem is het essentieel om de problemen van alcohol- en drugsgebruik op een holistische manier aan te pakken, door te focussen op zowel het lichaam, de geest als de ziel.

Alcohol, de Stille Saboteur: Een Analyse door Dr. Bilal Ahmed

Op deze gedenkwaardige avond, 6 juli 2023, in de Scientology Kerk in Brussel, bracht Dr. Bilal Ahmed zijn lezing met een serieuze toon. De inhoud van zijn betoog: de destructieve kracht van alcohol en de impact ervan op het menselijk lichaam, geest en ziel.

Een Tornado van Onbalans

Volgens Dr. Ahmed, veroorzaakt alcohol een onevenwicht in de elementen van het lichaam. Hij stelde de mens voor als een vat dat gevuld is met vijf elementen – aarde, metaal, water, hout en vuur. Wanneer alcohol wordt geconsumeerd, verstoort het de evenwichtigheid van deze elementen en lokt een interne storm uit die het menselijk functioneren in gevaar brengt. Zo stelt hij, alcohol geeft een signaal aan de maag (die hij relateert aan het aarde-element) wat kan leiden tot angsten en verstoort de sterkte van de enzymen die voedsel verteren. Dit kan ervoor zorgen dat iemand die alcohol drinkt, vaak junkfood eet, omdat de “aarde” in hem is verstoord

De Stille Oorlog van Alcohol

Volgens Dr. Ahmed zijn de effecten van alcohol op het lichaam talrijk en variëren ze van fysieke tot mentale schade. Bijvoorbeeld, bij mensen die alcohol consumeren, worden de nieren (gerelateerd aan het water-element) beïnvloed. Dit kan leiden tot een zwakke controle over de urinestroom en andere urineproblemen. Bovendien kan de consumptie van alcohol tijdens de zwangerschap de baby schaden. Dr. Ahmed legt uit dat de baby in de baarmoeder, die hij beschrijft als een waterbal, kan lijden aan mentale problemen zoals het downsyndroom, ADHD, en autisme.

De Onzichtbare Ketens van Verslaving

Wat alcohol zo gevaarlijk maakt, zegt Dr. Ahmed, is dat het de manier waarop mensen denken verandert. Alcoholconsumptie verstoort de communicatie in de hersenen, wat kan leiden tot problemen in persoonlijke relaties. De drinker kan moeite hebben om het onderscheid te maken tussen verschillende sociale rollen, wat kan leiden tot familieproblemen en ander sociaal ongemak. Daarnaast kan alcohol leiden tot fysieke ziekten. Bijvoorbeeld, alcohol kan de lever (gerelateerd aan het hout-element) aantasten, wat kan resulteren in een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en problemen met het gezichtsvermogen.

Het Pad naar Herstel

Volgens Dr. Ahmed ligt de sleutel tot herstel in het begrijpen van de wortels van de problemen veroorzaakt door alcohol. Hij stelt dat de geneeskunde zich moet richten op de oorzaak van de problemen, zoals problemen met de maag of het hart. Door deze problemen aan te pakken, kan iemand met een alcoholprobleem de drank laten staan en terugkeren naar een gezonde levensstijl. Dr. Ahmed pleit ook voor een natuurlijke aanpak van de behandeling. Hij stelt voor om de alcohol te vervangen door gezond voedsel en water, om zo de balans in het lichaam te herstellen.

Het Alcoholprobleem Begrijpen

Dr. Ahmed nodigt de aanwezigen uit om dieper na te denken over waarom mensen alcohol consumeren. Is het vanwege stress, een hoge levensstijl, emotionele problemen, of iets anders? Hij moedigt hen aan om zich bewust te worden van de dieperliggende oorzaken en de langetermijngevolgen van alcoholmisbruik. Zijn slotopmerking is krachtig en blijft hangen: “Elk lichaam heeft een eigen wilskracht, een eigen genezer. Het probleem is dat we, door het drinken van alcohol, ons vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad verliezen. We moeten ons bewust zijn van de gevolgen op mentaal, fysiek en spiritueel vlak.” Met die woorden, heeft Dr. Bilal Ahmed een krachtig licht geworpen op de stille saboteur die alcohol is. Een saboteur die, indien ongecontroleerd, het menselijk lichaam en de geest van binnenuit kan vernietigen.

De Uitnodiging tot Reflectie

Dr. Bilal nodigde iedereen uit tot reflectie, om te heroverwegen hoe we omgaan met de uitdagingen van drugs- en alcoholverslaving. Hij benadrukte dat het cruciaal is om de verwoestende impact van deze stoffen te begrijpen en hoe het nooit te laat is om de cyclus van verslaving te doorbreken. De bijeenkomst van Dr. Bilal Ahmed op 6 juli 2023 in de Scientology Kerk in Brussel was zonder twijfel een avond van betekenisvolle conversaties en waardevolle inzichten. Het was een avond die niet alleen de gevaren van drugs en alcohol onderstreepte, maar ook de kracht van holistische genezing en het belang van goede observatie en begrip.

De Onzichtbare Boeien van Alcohol

Dr. Ahmed stipte gedurende de ook de moeilijkheden van alcoholisme in ons moderne leven aan. Alcohol wordt vaak gebruikt als een middel om te ontspannen of om even de realiteit te ontvluchten. In landen zoals België is alcoholgebruik diep geworteld in de sociale cultuur. Na een voetbalwedstrijd is het bijvoorbeeld gebruikelijk om met vrienden een biertje te drinken. Hoewel dit voor velen een gezellige bezigheid is, kan het voor sommigen een eerste stap zijn naar een ernstig alcoholprobleem.

De Slag om de Wilskracht

Hij benadrukte dat elk individu een goede en een slechte kant in zich heeft. De goede kant wil misschien stoppen met drinken, maar externe factoren, zoals sociale druk, kunnen dit proces moeilijk maken. Dr. Ahmed suggereerde dat als we de externe invloeden kunnen beheersen en een positief zelfbeeld kunnen behouden, we de strijd tegen alcoholisme kunnen winnen.

Een Naald, Een Tandenstoker en Groene Thee: Een Nieuwe Benadering van Behandeling

De volgende fase van de bijeenkomst betrof een demonstratie van enkele onconventionele behandelingstechnieken die Dr. Ahmed had ontwikkeld. Door het gebruik van een tandenstoker en acupunctuur, werd er gesteld dat we de geest van de verslaafde kunnen beïnvloeden en verlangens kunnen verminderen. Hij raadde ook aan om groene thee en groentesoep aan het dieet toe te voegen, afhankelijk van het lichaamstype van het individu. Een specifieke techniek, die een tandenstoker gebruikt, werd gedemonstreerd. Het betreft een zachte stimulatie van verschillende drukpunten op het lichaam. Gecombineerd met voedingsaanpassingen en counseling kan deze techniek in drie maanden een aanzienlijke vermindering van het verlangen naar alcohol teweegbrengen.

De Magie van Natuurlijke Oliën

De climax van de avond was de introductie van twee natuurlijke oliën: zwarte zaadolie en olijfolie. Volgens Dr. Ahmed kunnen deze oliën, wanneer ze ‘s ochtends worden geconsumeerd, de behoefte aan alcohol aanzienlijk verminderen. Deze oliën, gecombineerd met andere technieken, kunnen een nieuwe benadering vormen in de strijd tegen alcoholisme.

De Kracht van Zelfhulp

Dr. Ahmed benadrukte dat de sleutel tot het overwinnen van alcoholisme ligt in het vermogen van het individu om zichzelf te helpen. Hij benadrukte dat elk individu de kracht heeft om deze strijd te winnen. De technieken die hij voorstelde, bieden een manier om de interne strijd te versterken en de externe invloeden te verminderen. Dr. Bilal Ahmed heeft niet alleen een boeiende en informatieve bijeenkomst georganiseerd, maar ook een boodschap van hoop afgeleverd aan degenen die worstelen met alcoholisme. Door de nadruk te leggen op zelfhulp en de introductie van enkele onconventionele maar interessante technieken, heeft hij laten zien dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel.

Verbindend, Verlichtend, Versterkend

Dr. Bilal Ahmed, een erudiete persoonlijkheid met een diep begrip van de verbinding tussen het menselijk lichaam, geest en ziel, hield op 6 juli 2023 inderdaad een betekenisvolle bijeenkomst in de Scientology Kerk in Brussel. Dr. Ahmed wierp licht op de wijze waarop de alledaagse gewoonten invloed kunnen hebben op onze geestelijke en fysieke welzijn. Hij nodigde het publiek uit om te zitten, te ontspannen en te luisteren naar zijn inzichten, met als doel een holistische benadering van gezondheid en welzijn te promoten.

De Kracht van Woorden en Gedachten

Dr. Ahmed sprak over de invloed van woorden en gedachten op ons lichaam, waarbij hij zich baseerde op onderzoeken van een Japanse dokter. Deze wetenschapper onderzocht hoe het uitspreken van positieve en negatieve woorden effect had op water. Na het uitspreken van negatieve woorden over een glas water en positieve woorden over een ander, bleek er een meetbaar verschil in de samenstelling van het water. Dr. Ahmed benadrukte het belang van positieve gedachten en de kracht van goedheid die in elke religie te vinden is.

Natuurlijke Geneeswijzen en Het Menselijk Lichaam

Dr. Ahmed wendde zich tot het onderwerp van natuurlijke geneeswijzen, en besprak de voordelen van olijfolie en zwarte zaadolie. Beide natuurlijke oliën, volgens Dr. Ahmed, kunnen genezende eigenschappen bieden voor verschillende lichamelijke aandoeningen en kunnen zelfs helpen bij de bestrijding van verslavingen. Hij onderstreepte dat deze natuurlijke remedies een alternatief kunnen zijn voor schadelijke gewoonten, zoals alcoholgebruik.

Verbinding Tussen Intern Orgaan en Externe Stimuli

Een fascinerend aspect van Dr. Ahmed’s presentatie was zijn uitleg over hoe verschillende delen van ons lichaam, zoals onze handen en oren, verbonden zijn met onze interne organen. Door het masseren van deze gebieden kan men verlichting vinden voor interne aandoeningen. Zo heeft zelfs de aanraking van de aarde met ons voorhoofd, een praktijk die in sommige religies voorkomt, volgens wetenschappelijk onderzoek positieve effecten op onze gezondheid.

Oude Tradities en Moderne Gezondheidspraktijken

Dr. Ahmed haalde de traditionele gezondheidspraktijken aan die onze voorouders gebruikten, en hoe deze praktijken nog steeds relevant zijn voor onze huidige gezondheidsuitdagingen. Hij benadrukte de waarde van eenvoudige, alledaagse activiteiten zoals koken en wassen, en hoe deze handelingen ons lichaam en onze geest in vorm houden.

Naar een Gezondere Toekomst

Het is duidelijk dat Dr. Bilal Ahmed’s bijeenkomst in de Scientology Kerk in Brussel veel meer was dan een gewone lezing. Het was een oproep tot actie, een uitnodiging om onze huidige gezondheidspraktijken te herzien en terug te keren naar de wijsheid van onze voorouders, aangevuld met moderne wetenschappelijke inzichten. Zijn boodschap was zowel verhelderend als inspirerend, en zette de aanwezigen aan om een stap te zetten naar een gezonder en holistischer leven.

Alcohol en Gezondheid: Een Complex Verhaal

Het drinken van alcohol, zo legde Dr. Ahmed uit, kan verwoestende effecten hebben op het lichaam en de geest. Hoewel sommige mensen erin slagen een evenwicht te vinden in hun drankgebruik, kan alcohol gemakkelijk leiden tot problemen zoals depressie, nerveuze aandoeningen en fysieke onbalans. Bovendien, stelde Dr. Ahmed, kunnen alcoholische dranken de communicatie in ons lichaam verstoren, met name tussen het hart en de hersenen. Dit kan leiden tot talloze gezondheidsproblemen, variërend van hartaandoeningen tot neurologische aandoeningen.

De Holistische Benadering

Dr. Ahmed’s benadering van gezondheid is holistisch. Volgens hem kunnen veel gezondheidsproblemen worden verminderd of zelfs voorkomen door een evenwichtige levensstijl te leiden en bewuste keuzes te maken. Een van de manieren om dit evenwicht te bereiken is door een bewuste en doordachte voeding. Hij benadrukte dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan wat we consumeren, zowel in termen van voedsel als drank. Hij stelde dat het consumeren van natuurlijke dranken, zoals water of natuurlijke sappen, de nierfunctie kan stimuleren, wat op zijn beurt kan helpen om de “brand” van alcohol te doven. Bovendien raadde hij aan om een balans te vinden in ons dieet door rekening te houden met ons lichaam. Als ons lichaam bijvoorbeeld koud is, kunnen we verwarmende voedingsmiddelen zoals gemberwater consumeren. Als we daarentegen een warm gevoel hebben, moeten we proberen koelere voedingsmiddelen en dranken te consumeren.

De Kracht van Communicatie en Zelfbewustzijn

Dr. Ahmed benadrukte ook het belang van communicatie, zowel met anderen als met onszelf. In het geval van alcoholgebruik bijvoorbeeld, kan het gebrek aan communicatie tussen verschillende delen van ons lichaam leiden tot een disbalans en problemen veroorzaken. Zelfbewustzijn is ook cruciaal. Volgens Dr. Ahmed moeten we ons bewust zijn van ons eigen lichaam en de signalen die het ons geeft. Dit bewustzijn kan ons helpen om de juiste keuzes te maken voor onze gezondheid en welzijn. Tijdens het vragenuurtje kwamen er verschillende interessante onderwerpen naar voren. Een van de aanwezigen vroeg bijvoorbeeld naar het concept van “goede” en “slechte” alcoholconsumptie. Dr. Ahmed antwoordde dat zelfs matig alcoholgebruik, zoals een glas wijn per dag, schadelijk kan zijn voor sommige mensen, afhankelijk van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hij betoogde dat het belangrijk is om de mogelijke gevolgen van zelfs matig alcoholgebruik te erkennen, zowel op het gebied van de fysieke gezondheid als op het gebied van de familie- en sociale relaties.

Dr. Bilal Ahmed’s Uitzonderlijke Spirituele Bijeenkomst in de Scientology Kerk van Brussel

Inderdaad. Op 6 juli 2023 ontmoetten nieuwsgierige zielen elkaar in de Scientology Kerk in Brussel, aangetrokken door de krachtige woorden van een bijzondere gastspreker. Dr. Bilal Ahmed, een man wiens naam de wereld rond heeft gereisd, belichaamde de belofte van inzicht en ontwaken, als een inspirerende figuur die zijn luisteraars uitnodigde om dieper te duiken in de mysteriën van de menselijke geest en spirit.

Alcohol, lichaam en geest: een complexe relatie

Dr. Ahmed begon zijn lezing met een gewaagd statement, stellend dat “alcohol in de grond” een significant probleem was. Zijn argumenten waren geworteld in een complex begrip van de effecten van alcohol op zowel lichaam, geest als bron van spirituele energie. Hij benadrukte de diepe impact die deze drank kan hebben, met mogelijke gevolgen variërend van gezondheidsproblemen tot spirituele ontwrichting. Ahmed benadrukte de risico’s en gevaren van alcoholgebruik en misbruik, die hij in meer dan zestig landen had gezien, en onthulde een verontrustend wereldwijd beeld. Zelfs terwijl mensen hun dagelijkse taken uitvoerden, zag hij hoe alcohol hun leven verstoorde, wat leidde tot een web van innerlijke en uiterlijke problemen.

De oneindige zoektocht naar kennis

Een centraal punt in Dr. Ahmed’s presentatie was het belang van leren en groeien. Hij benadrukte dat niemand perfect is en dat we allemaal een constante staat van evolutie doormaken. Het idee dat iemand alles zou weten, werd door hem als absurd beschouwd. Volgens Ahmed moeten we tot aan onze laatste adem blijven leren en groeien. Hij illustreerde dit met het voorbeeld van hersenwerking: niemand gebruikt 100% van zijn hersencapaciteit in zijn hele leven, wat volgens hem aantoont dat we altijd ruimte hebben om te groeien en ons potentieel te maximaliseren.

Alcohol en spirituele connectie: een knelpunt

Ahmed maakte een gedurfde claim door te stellen dat zelfs één druppel alcohol een barrière kan opwerpen tussen het individu en hun spirituele connectie. Ondanks dat sommige mensen beweren dat ze geen negatieve effecten ervaren, gelooft hij dat alcohol de potentie heeft om de spirituele ontwikkeling te hinderen. Hij gebruikte het concept van het leven na de dood om zijn punt te benadrukken. Ahmed gelooft dat we leven voor een ander leven, dat we gasten zijn in deze wereld, en dat we daarom moeten streven naar zuiverheid in alles wat we doen. Alcohol, volgens hem, vormt een obstakel op dit pad.

Advies voor de toekomst

Dr. Ahmed riep zijn luisteraars op om bewuste keuzes te maken in hun leven. Hij benadrukte het belang van het erkennen en vermijden van het verkeerde, en het nastreven van het goede. In plaats van kritiek te leveren op mensen die fouten maken, pleitte hij ervoor om hen goed advies te geven en te streven naar harmonie.

De kracht van het zelf

Dr. Ahmed’s boodschap eindigde met een krachtige herinnering aan de inherente kracht van het individu. Hij betoogde dat we de architecten van ons eigen leven zijn en dat we een plicht hebben om onze zielen te reinigen en te streven naar verbetering. Het belang van dit werk werd benadrukt in zijn uitspraak: “Eerst moet je je ziel reinigen.”

Praktische toepassingen

De bijeenkomst sloot af met een praktisch element, waarbij Dr. Ahmed technieken voor acupressuur demonstreerde en de effecten ervan uitlegde. Hij benadrukte dat deze methoden, indien correct toegepast, kunnen bijdragen aan het algehele welzijn en de behandeling van verslavingen, waaronder alcoholisme. In zijn afsluitende opmerkingen herhaalde Dr. Bilal Ahmed zijn geloof in de kracht van het individu om positieve verandering te bewerkstelligen en benadrukte hij het belang van voortdurend leren en groeien. Zijn boodschap was er een van hoop en ontwaken, en liet een blijvende indruk achter op iedereen die aanwezig was op deze bijzondere bijeenkomst in de Scientology Kerk van Brussel.

Een Inspirerende Avond

De avond met Dr. Bilal Ahmed was zowel inspirerend als uitdagend. Zijn woorden daagden de aanwezigen uit om hun eigen gezondheid en welzijn kritisch te bekijken en moedigden hen aan om bewuste en geïnformeerde keuzes te maken. Terwijl de avond ten einde liep, verlieten de bezoekers de Scientology Kerk in Brussel met een nieuwe kijk op gezondheid, levenskeuzes en de kracht van zelfbewustzijn.

( Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )