De evolutie van blauw: Nieuwe financiering voor lokale handhavers

Dynamieken in transformatie

De flarden van tijd kleuren de maatschappelijke lucht. Een atmosfeer in constante verandering. Waar het geld gaat, stroomt het leven, en met haar stromingen wijzigen zich de behoeften en de verhoudingen. De federale regering heeft sinds lang subsidies toegekend aan de lokale politiezones. Maar tijden zijn veranderd, en zoals een rivier die haar weg vindt, moeten ook deze stromen van financiering herzien worden.

Gewestelijke verschillen

Vlaanderen, met haar gevarieerde landschappen en rijke cultuur, kreeg in een jaar tijd 607 miljoen euro, ofwel 90,7 euro per inwoner. Wallonië, met haar glooiende heuvels en diepe bossen, ontving 448,7 miljoen euro, wat neerkomt op 122,64 euro per inwoner. Het hart van het land, Brussel, kreeg 171,8 miljoen euro, of 141,1 euro per inwoner. De schilderijen die deze cijfers vertellen, geopenbaard door Ortwin Depoortere, wijzen op een mogelijke ongelijkheid in het verdelen van de middelen.

Reflecties op het oude model

Het bestaande model houdt rekening met diverse parameters: de aanwezigheid van gevangenissen en scholen, de bevolkingsdichtheid, de landmassa. Maar deze metingen zijn wellicht verouderd, zoals oude kaarten in een moderne wereld. Er zijn discrepanties, verschillen die niet onopgemerkt blijven, zoals de ongelijke financiering tussen de provincie Luxemburg en Vlaams-Brabant, ondanks hun unieke uitdagingen.

Agenten tussen gewesten

De dynamieken van blauw zijn in flux. In Vlaanderen lijkt de concentratie van lokale agenten te dalen, terwijl Wallonië en Brussel een groei vertonen. Dit suggereert een verschuiving in prioriteiten of wellicht een andere toewijzing van middelen. Maar niet alles is zoals het lijkt. Wanneer men dieper graaft, wordt duidelijk dat Vlaanderen meer burgerpersoneel inzet bij haar politiediensten.

Toekomst in zicht

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden is zich bewust van deze veranderende landschappen. Ze erkent de noodzaak van een nieuw financieringsmodel. Een model dat niet alleen rekening houdt met het heden, maar ook met de toekomst. Een model dat, hopelijk, rechtvaardiger en meer in balans zal zijn.

Na twintig jaar wordt het financieringsmodel voor de lokale politie herzien, waarbij er wordt gekeken naar de huidige behoeften en veranderingen binnen de maatschappij.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be