De evolutie van alcoholcontrole: 15 minuten wachttijd wordt afgeschaft…Sneller en efficiënter

De Vlaamse Regering, onder leiding van Vlaams minister Lydia Peeters, stemt in met een aanpassing in de alcoholcontroleprocedure. Hierdoor wordt de controle efficiënter en moderner, dankzij technologische vooruitgang en vereenvoudigde regelgeving.

In een tijd waarin technologie ons leven in zoveel opzichten heeft vergemakkelijkt, maakt de Vlaamse Regering een baanbrekende verandering op het gebied van verkeersveiligheid en controle.

Het oog van Lydia Peeters

Op aandringen van Vlaams minister Lydia Peeters heeft de Vlaamse Regering zich positief uitgesproken over een cruciale wijziging in de procedure rond alcoholcontroles. Deze beslissing is een weerspiegeling van een moderne, toekomstgerichte overheid die streeft naar verbeterde en meer efficiënte methoden voor het welzijn van haar burgers.

Een stap richting toekomstige veiligheid

De aanpassing van het koninklijk besluit van 21 april 2007 over ademtesttoestellen en ademanalysetoestellen beoogt een soepelere en snellere aanpak. Dankzij technologische vooruitgang worden verouderde wachttijden, zoals de voormalige 15 minuten, geëlimineerd. Bovendien is het door de geavanceerdere technologie niet langer nodig om een uitgebreid volume van 1,9 liter te blazen; 1,2 liter volstaat nu. Terwijl de toestellen hun betrouwbaarheid behouden, zullen ze, na een noodzakelijke herijking en aanpassing, volledig compatibel zijn met de nieuwe regelgeving.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be