De essentie van landbouw: Noodzaak in een veranderende wereld

Professor Holslag onderstreept het groeiende belang van landbouw in een wereld van geopolitieke verschuivingen. Terwijl landen als China zich richten op landbouwzelfvoorziening, lijkt België achter te lopen in zijn waardering en ondersteuning van de sector. De kloof tussen consument en producent, de noodzaak van lokale voedselproductie en de verantwoordelijkheid van de jongere generatie staan centraal in zijn betoog.

Een wereld in transitie

“De recente crisissen hebben een wezenlijk inzicht verschaft in het strategische belang van de landbouwsector,” begint professor Holslag. “Terwijl andere continenten de cruciale rol van landbouw erkennen, lijken wij achter te lopen. De situatie in Oekraïne heeft het belang van voedselsoevereiniteit scherp gesteld: de noodzaak voor een natie om haar inwoners te voeden.”

Aziatische investeringen in Europese grond

Bedrijven uit landen als Qatar, China en Singapore investeren fors in Europese landbouwgrond. Het doel? Verzekeren van voedseltoevoer. Holslag wijst op Azië’s groeiende focus op zelfvoorziening en het potentieel voor onze afzetmarkt om daar binnen een decennium te verdwijnen.

China’s toekomstige zelfvoorziening

Volgens Holslag verwacht China binnen 20 jaar een oost-Aziatisch conflict en werkt daarom aan complete zelfvoorziening. Met 70 lopende projecten voor megastallen wil China onafhankelijk worden van vleesimport. Dit heeft het potentieel om China te transformeren van een importeur naar een exporteur, met wereldleidende strategische vleesreserves.

Het verschil in buitenlandse betrekkingen

In vergelijking met Nederland ligt België achter in zijn internationale landbouwdiplomatie. Waar Nederlandse ambassades in Azië zich actief inzetten voor hun agrarische sector, ontbreekt België’s aanwezigheid.

Veiligheid binnen de voedselketen

“België zou productieveiligheid als prioriteit moeten zien”, adviseert Holslag. Hij prijst Oost-Azië en buurlanden als Nederland en Frankrijk voor hun proactieve benadering en pleit voor een versterking van de relatie tussen boer en burger in België.

Het belang van lokale verbinding

Vervreemding tussen producent en consument heeft geleid tot een gebrek aan waardering voor lokale producten. Holslag benadrukt dat landbouw meer is dan voedselproductie; het is een symbool van gemeenschap en identiteit.

Nivelleren van het handelsterrein

De dominantie van goedkoop buitenlands vlees in Belgische supermarkten hindert lokale boeren. Holslag benadrukt het belang van het bevorderen van Belgisch vlees in binnenlandse rekken, waardoor consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken.

De nieuwe gouden standaard

“Voedsel zal het goud van de 21e eeuw worden”, waarschuwt Holslag. Terwijl de wereldbevolking groeit, moeten we onze vruchtbare gronden koesteren en beschermen tegen onzorgvuldige exploitatie.

De verantwoordelijkheid van de jongere generatie

Holslag bekritiseert de ‘Instagram-generatie’ voor hun passieve houding en consumptiegedrag. Ondanks hun liefde voor natuur en landschap, blijkt hun koopgedrag hier niet mee overeen te komen. Holslag pleit voor een hernieuwde focus op landbouweducatie en ethische consumptie.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be, bron Landbouwleven 12 augustus 2023,Vilt-Studiedag via Johan Debruyne )