De effectieve start van de Torhoutse stadskernvernieuwing komt nu snel in zich

De effectieve start van de stadskernvernieuwing komt nu snel in zicht: de verschillende partijen (LOLA LIST, Sweco, Fluvius, Raakvlak en het Lokaal Bestuur Torhout) hebben het ontwerp in uitvoeringsplannen omgezet en hebben een timing op te tijdslijn uitgezet. Een realistische timing met oog op een goede bereikbaarheid van onze centrumstad. Begin maart 2020 gaat de eerste spade in de grond.

Zes straten in een nieuwe vorm

De stadskernvernieuwing start met aanleg van leidingen in de ondergrond. Eén onderdeel hierin is de aanleg van een gescheiden riolering. Een maatregel die we nemen in kader van waterbeheersing in de kern van de binnenstad. Logischerwijs starten we hier op het laagste punt.

De werf neemt een aanvang in de Kortemarkstraat ter hoogte van het kruispunt Kortemarkstraat/Vredelaan. Daarop schuift de werf in de Kortemarkstraat door richting Rijselstraat, met een laatste deeltje heraanleg van de Gitsstraat.
De Rijselstraat wordt vernieuwd vanaf de Zuidstraat tot en met het kruispunt Tinnenburgstraat.

Richting markt schuift de werf eerst door naar de Zuidstraat, over de Markt tot en met de Zwanestraat en de aansluiting met de Oostendestraat en Kleine Burg.
Als laatste fase wordt de Hofstraat gerealiseerd.

Fasering

Het project start nog steeds in maart 2020 en zal voor de aanleg van de zes straten 3 jaar in beslag nemen. De nutswerken starten zoals aangekondigd in de Kortemarkstraat aan de verkeerslichten met de Vredelaan en lopen 3 fasen voor, vooraleer de hoofdaannemer op het terrein komt. Vanaf oktober 2020 start de hoofdaannemer eveneens aan het begin van de Kortemarkstraat met de heropbouw.

Het project stadskernvernieuwing, gespreid over de zes straten, wordt in 11 fasen opgedeeld voor de aanleg van de nutswerken en de aanleg van het nieuwe ontwerp.

Hieronder geven wij indicatief een eerste aanname van timing door.

Perioden voor nutswerken:
Kortemarkstraat: maart 2020 – september 2020
Rijselstraat: oktober 2020 – februari 2021
Zuidstraat: maart 2021 – juli 2021
Markt en kerkzone: sept 2021 – juni 2022
Oostendestraat/Burg: aug 2022 – okt 2022
Hofstraat: febr 2022 – maart 2022

Perioden voor wegenwerken:
Kortemarkstraat: januari 2021 – oktober 2021
Rijselstraat (deel Zuidstraat-Kortemarkstraat): aug 2021 – oktober 2021
Zuidstraat: aug 2021-dec 2021
Markt en kerkzone: febr 2022-aug 2022
Oostendestraat/Burg: dec 2021-febr 2022
Hofstraat: einde 2022-begin 2023
Rijselstraat (deel Kortemarkstraat-Tinnenburgstraat: febr 2023-juni 2023

Deze perioden worden verder verfijnd tijdens elke uitvoeringsfase, verschuivingen in kader van winst of betere bereikbaarheid, of correcties naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden worden hiermee wekelijks ondervangen.

“Bij het afstemmen van de fasering werd specifieke aandacht besteed aan de aanrijroutes zowel voor de bezoeker van en naar Torhout, als voor de bewoners van de betreffende straten. De parkeergelegenheden in de buurt blijven maximaal bereikbaar in elke fase en worden via aanduidingen kenbaar gemaakt. “, aldus schepen van openbare werken, Hans Blomme

Stappenplan op de werf

De werken zelf kennen 3 grote stappen: de aanleg van nutsleidingen, het archeologisch onderzoek en de aanleg van riolering en nieuwe infrastructuur. Deze 3 stappen komen in elke fase terug.

Per fase zal een pilootaannemer onder leiding van Fluvius alle nutsleidingen aanleggen, meestal in de voetpadzones. De maatschappijen grijpen deze grote werken aan om hun oude leidingen te vernieuwen. Deze nutswerken houden het uitgraven van een sleuf en het uitrollen van de leidingen in de sleuf in. Na deze grondwerken worden de woningen één voor één via kleinere putten aangesloten op de nieuwe leidingen.

Archeologie
Tussen de stap nutswerken en stap wegenwerken, komt het archeologisch onderzoek op gang. De opbraak binnen de stadskernvernieuwing wordt eenmaal in deze generatie aangegrepen om naar de historiek van de Torhoutse geschiedenis te peilen. De opgravingen zullen onder leiding van een groep archeologen gevolgd worden. Raakvlak, die ons ondersteunt in dit onderzoek, zal actief meewerken vanuit hun kennis in archeologie. Momenteel duiden zij de regio Zuidstraat, Markt en omgeving van de kerk Sint Pieters aan als interessante zoekzones.

De opgravingen zullen in nauw overleg met de hoofdaannemer van de wegenwerken gebeuren, hun timing en uitvoeringsperiode moeten resulteren in de minste hinder voor de omgeving.
Vrijwilligers zullen aangesproken worden om kleine taken binnen de opgravingen op zich te nemen.

Vondsten of vaststellingen zullen via publiekwerking gedeeld worden met de Torhoutenaar.

Wegenwerken
Na het vrijgeven van de archeologiezones start de hoofdaannemer met de aanleg van de riolering en de nieuwe rijweg.

De gescheiden riolering komt in het midden van de straat te liggen. Tijdens de aanleg zijn de zijstroken toegankelijk voor voetgangers. Na aanleg van een afstand riolering komt de fundering van de toekomstige weg er bovenop.

Deze stappen volgen elkaar in fasen op en hebben tot doel de impact van de werkzaamheden voor de omwonenden en bezoekers tot het absolute minimum te beperken en de bereikbaarheid van het centrum en de betrokken straten te garanderen. Daarom wordt voor korte en efficiënte werk- en werfperiodes gekozen.

Bereikbaarheid
De fasen zijn schakels die elkaar één voor één opvolgen: eens een vorige schakel is afgewerkt schuift de werf door naar de volgende fase. De puzzel van de verschillende fasen is zo uitgezet dat de bereikbaarheid naar de kern optimaal open gehouden wordt. Hierbij gaat specifieke aandacht naar de aanduiding van de parkeergelegenheden in de nabijheid van de werfzones. Vanaf volgend jaar zullen verschillende parkeerroutes aangegeven worden in voorbereiding van de werfperiode.

De toegankelijkheid van woningen en handelszaken valt onder het Minder Hinder-programma dat de aannemer via zijn bestek is opgelegd. Hij dient de nodige voetgangersbrugjes en tijdelijke verhardingen aan te brengen om klanten/bezoekers tot aan hun bestemming te leiden.

Werfcommunicatie
Een open en duidelijke communicatie tijdens de uitvoering is van cruciaal belang.

Als bewoner of handelaar is het belangrijk een juist aanpreekpunt te kennen waar u met al uw vragen terecht kan.

Daarom zet de stad bijkomend in op een bouwteam aangevuld met extra medewerkers die de werfcommunicatie zullen verzorgen.

“De communicatiedienst bij de stad krijgt er een nieuwe collega bij die zich specifiek op het project stadskern zal toeleggen.
Op de werf zelf zal een medewerker halftijds aanwezig zijn om de werf mee op te volgen en de vragen van burgers te ondervangen” zegt schepen van informatie en participatie, Lieselotte Denolf.
Definitief plan

Tijdens het infomoment op 29 mei jl. in het stadskantoor werden de grote lijnen van het ontwerp voor de markt en omgeving aan het publiek voorgesteld.
Het plan kreeg het voorbije jaar meer en meer zijn concrete vorm. Samen met de insteken uit de diverse participatiemomenten zal de stadskern uitgroeien tot een levendig plein met rustplekken en ontmoetingsplaatsen. De 7 verborgen tuinen omhullen de markt als groene oases op wandelafstand.

Aan de zuidzijde van het historische stadhuis wordt een groot terras gebouwd. De gevelbrede terras- en podiumruimte is een rustige plek die voor uiteenlopende activiteiten gebruikt kan worden: als terras voor het gebouw, als podium voor optredens, als tribune voor een wielerkoers. Het geeft eveneens een oplossing voor een optimale toegankelijkheid voor personen met een beperking.

Een fontein brengt levendigheid voor groot en klein. Het is een monumentaal en speels element. Waterstralen zorgen voor een rustgevende en verfrissende sfeer. De ligging, afgezonderd ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer, garandeert de veiligheid van spelende kinderen.

Aan de kerkomgeving wordt het hoogteverschil sereen uitgewerkt als lange zitplaats en rijke schaduwzone onder de bestaande bomen. De zachte hellingen garanderen een goede toegankelijkheid voor de kerkceremonies.

Materialen
Op de Markt is de materiaalkeuze gevallen op porfier: een duurzame natuursteen die de lijnen en ruime vlakken op het plein tot zijn recht laat komen. De kleur is grijsgetint met witte afboording die het lijnenspel weergeeft.
Het plein wordt vlak aangelegd, met een beperkt hoogteverschil voor de rijloper (het weggedeelte). Het comfort voor voetgangers en fietsers staat centraal, zonder de leesbaarheid van de ruimte uit het oog te verliezen, namelijk waar kan/mag de auto rijden.

Zin om nu al een blik te werpen op het toekomstbeeld van de Markt en omgeving? Kom naar het stadskantoor en waan u al even die voetganger op de maquette van de stadskern…de Maquette is elke dag te bezichtigen tijdens de openingsuren van het stadskantoor.

Meer info: Voor bijkomende info of vragen: stadskernvernieuwing@torhout.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *