De digitale revolutie van facturatie: Meer dan alleen efficiëntie

Staatssecretaris Mathieu Michel promoot e-facturatie als de toekomst van facturering in België. Deze technologie, die bedrijven een efficiënt, geautomatiseerd en milieuvriendelijk facturatieproces biedt, wordt vanaf maart 2024 verplicht voor overheidsfacturen boven de €3.000.

De digitale omschakeling

Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel zet de versnelde implementatie van e-facturatie op de agenda. Het doel: een naadloos, geautomatiseerd facturatieproces dat zowel efficiënt als milieuvriendelijk is. De technologie zorgt ervoor dat zodra een product of dienst is geleverd, de factuur wordt opgesteld en verstuurd zonder enige menselijke tussenkomst. Het resultaat? Een automatisch ontvangen en verwerkte factuur.

Begeleiding voor bedrijven

Om bedrijven te ondersteunen bij deze digitale transitie, is er binnen BOSA een speciale begeleidingscel in het leven geroepen. De website efacture.belgium.be dient als kennisplatform, biedt uitgebreide informatie over de omschakeling naar dit facturatiesysteem en stelt geïnteresseerden in staat om contact te leggen met experts op het gebied van e-facturatie van de overheid.

Nieuwe normen voor overheidscontracten

Vanaf 1 maart 2024 wordt het voor overheidscontractanten verplicht om e-facturatie te gebruiken voor alle facturen boven de €3.000. Een aanzienlijke verandering, aangezien de vorige drempel vastgesteld was op €30.000. Het is duidelijk dat de overheid bedrijven stapsgewijs wil begeleiden in de overgang naar deze innovatieve facturatiemethode.

Een economische impuls

In ons land wisselen we jaarlijks 1 miljard facturen uit. Door deze aantallen te automatiseren met e-facturatie, is er een potentiële besparing van 1,8 miljard euro in de komende vijf jaar. Bovendien kunnen met deze technologie de processen rondom facturering – van uitgifte tot betaling – volledig geautomatiseerd worden. Het resultaat is een efficiënter systeem met aanzienlijk minder fouten. Serge Libert, Program Manager e-Facturatie bij FOD BOSA, benadrukt: “De federale overheid heeft proactieve stappen gezet om ervoor te zorgen dat bedrijven die e-facturen kunnen sturen naar de overheid, dit ook kunnen doen naar alle Belgische ondernemingen.”

Verkorte betalingstermijnen

Een bijkomend voordeel van e-facturatie is de verkorte betalingstermijn. In de periode tussen januari en juli 2023 ontving de federale overheid 142.435 facturen, waarvan 34.220 elektronisch waren. De betalingstermijn voor deze elektronische facturen was 30% korter dan voor hun traditionele tegenhangers.

Voor meer informatie over e-facturatie en de beschikbare technische hulpmiddelen kunt u terecht op de BOSA-website en efacture.belgium.be.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be