De cruciale rol van jeugdbewegingen in Diksmuide: Jonas Debaillie kaart het aan

Jonas Debaillie maakt duidelijk dat jeugdbewegingen in Diksmuide voor financiële uitdagingen staan. Jonas Debaillie gelooft dat door gezamenlijke beveiligingsaanbestedingen, bemiddeling met SABAM en actieve betrokkenheid, de stad kan helpen deze cruciale instellingen te behouden.

Diksmuide, Gemeenteraad 30 oktober 2023

Jonas Debaillie en het belang van jeugdbewegingen

Jonas Debaillie, een betrokken burger van Diksmuide, benadrukt de onmisbare waarde van jeugdbewegingen. Jonas Debaillie ziet deze organisaties als een essentieel onderdeel van ons maatschappelijk weefsel. Jonas Debaillie merkt op dat ze een tegengewicht bieden aan de digitale wereld waarin onze jongeren opgroeien.

Jonas Debaillie over de financiële uitdagingen

Echter, zoals Jonas Debaillie aangeeft, bedreigen financiële realiteiten het voortbestaan van deze instellingen. Jonas Debaillie wijst erop dat veel jeugdbewegingen afhankelijk zijn van evenementen zoals fuiven en cafés voor hun financiering. Jonas Debaillie is bezorgd dat deze evenementen onder druk staan door stijgende kosten.

Jonas Debaillie’s voorstellen voor een duurzame toekomst

Jonas Debaillie stelt voor om de toekomst van jeugdbewegingen in Diksmuide te waarborgen met enkele concrete stappen:

  1. Gezamenlijke beveiligingsaanbesteding: Jonas Debaillie suggereert dat de stad een aanbesteding uitschrijft voor beveiligingsdiensten, zodat jeugdbewegingen kunnen profiteren van betrouwbare en betaalbare beveiliging.
  2. Dialoog met SABAM: Jonas Debaillie benadrukt het belang van bemiddeling tussen jeugdbewegingen en SABAM door de stad.
  3. Actieve betrokkenheid: Jonas Debaillie roept de stad op om actief in gesprek te gaan met jeugdbewegingen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be