De belofte van bescherming: Vluchtelingenwerk Vlaanderen breekt met de Moor

Vluchtelingenwerk Vlaanderen staakt samenwerking met staatssecretaris Nicole de Moor na haar besluit om opvang voor alleenstaande mannelijke asielzoekers te schorsen. Ondanks het regelen van een noodopvang voor 50 personen, benadrukt de organisatie de noodzaak van menselijkheid voor alle asielzoekers.

Op zoek naar menselijkheid

Bij vele dringende hulpvragen van Nicole de Moor, staatssecretaris van Asiel en Migratie, had Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich opgeworpen als een baken van hoop. Hun missie: 300 extra opvangplaatsen regelen voor de volgende maand. Maar na de verrassende keuze van de Moor om de opvang voor alleenstaande mannelijke asielzoekers te schorsen, heeft de vereniging besloten hun medewerking op te schorten. De kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg hebben hier verslag van gedaan.

Een snelle respons in uitdagende tijden

Ongeacht hun initiële afwezigheid van expertise en budget op het gebied van opvang, en zonder officieel een opvangpartner te zijn, sprong Vluchtelingenwerk Vlaanderen direct in de bres. Door hun snelle en toegewijde inspanningen was er binnen de kortste keren een noodopvang gerealiseerd voor 50 personen. Een voorbeeld van de gemeenschapszin en daadkracht die zo kenmerkend is voor Vlaanderen in tijden van crisis.

De fundamentele waarden van menselijkheid

Echter, de keuze van de Moor heeft diepe breuken veroorzaakt. In een open brief, gedeeld door diverse media, benadrukt Tine Claus, directrice van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: “Mannen zijn ook mensen. Ze zijn echtgenoten, vaders en broers. U heeft herhaaldelijk beweerd dat alles in het werk werd gesteld om het tekort aan opvangplaatsen aan te pakken, ook voor hen.”

In het grotere geheel van de Belgische samenleving, waar dit jaar al ongeveer 19.000 personen asiel hebben aangevraagd, roept dit besluit vele vragen op. Hoe gaan we om met ethische kwesties rondom asiel en opvang? Welke waarden staan we als samenleving voor? En hoe kunnen we, ongeacht politieke beslissingen, altijd de menselijkheid vooropstellen?

Pers als 4de macht

In een wereld die constant verandert, is het de plicht van de pers en het maatschappelijk middenveld om zowel regeringen als het grote publiek verantwoordelijk te houden voor de beloften die zijn gedaan. Deze recente gebeurtenissen rondom asiel en migratie in Vlaanderen roepen alle burgers op tot reflectie over wat het werkelijk betekent om bescherming, respect en menselijkheid te bieden.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )