Cyberveiligheid: De tweesnijdende trein van digitale vooruitgang

In een tijdperk waarin digitale aanvallen aan de orde van de dag zijn, benadrukt Ivan Verstraeten, docent en informatieveiligheidsconsulent, het belang van cybersecurity. Cybersecurity engineers spelen een cruciale rol in het herkennen en voorkomen van dergelijke aanvallen. De nieuwe opleiding ‘Cybersecurity engineer’ in Syntra West Kortrijk, die start op 5 oktober, is gericht op het opleiden van professionals om deze rol effectief te vervullen. Deze opleiding wordt aangevuld met nieuwe cursussen zoals cloud engineer, data scientist, data analist en low code programmeur.

De kunsten van cyberbeveiliging

Ivan Verstraeten, de deskundige achter de nieuwe opleiding ‘Cybersecurity engineer’, werpt licht op het belang van cyberbeveiliging in onze steeds meer verbonden wereld. Een cybersecurity engineer speelt een essentiële rol in het opsporen en verhelpen van kwetsbaarheden in digitale systemen, maar hun rol verschilt sterk van die van een ethische hacker. Toch is bekendheid met aanvalstechnieken en methodologieën cruciaal voor beide beroepen.

Navigeren door digitale ongevallen

Elk datalek kent zijn eigen complexiteit. Afhankelijk van de risico’s en impact op organisaties, klanten en stakeholders varieert de benadering. Van een ransomware-aanval tot een eenvoudige email die bij een verkeerde bestemmeling belandt, elk incident vereist een unieke aanpak. Voor organisaties zonder een duidelijk actieplan raadt Verstraeten aan geïnfecteerde computers te isoleren, sporen op te zoeken en systemen te herstellen. Expertise van een specialist kan essentieel zijn bij het inschatten van de schade en het nemen van verdere stappen.

Digitaal doelwit

Met de voortdurende aanvallen op digitale infrastructuren worden niet alleen systemen, maar ook medewerkers het doelwit. Aanvallers benutten kwetsbaarheden om toegang te krijgen of logingegevens te bemachtigen. De balans vinden tussen preventie en reactie is cruciaal.

Melden en aanpakken

Cyberaanvallen kunnen worden gemeld bij CERT.be, een instituut dat ondersteuning biedt en aangifte bij de lokale politie aanbeveelt. Bovendien kan in sommige gevallen melding bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) verplicht zijn.

De confrontatie met Cyberdreigingen

Cyberveiligheid mag dan wel een prominente plaats innemen in de huidige gesprekken, de investeringen en inspanningen blijven achter bij digitaliseringsprojecten. Met de introductie van de NIS2-regelgeving hoopt men dit evenwicht te herstellen.

Voorbereid zijn is het halve werk

Een georganiseerde aanpak van aanvallen vereist een vooropgesteld plan. Het herkennen van de aanval, het beperken van de schade en het leren van de ervaring zijn essentieel. Om zich beter te kunnen wapenen tegen toekomstige aanvallen, kan men de bevindingen uit eerdere incidenten gebruiken om verbeterpunten te identificeren.

Samen sterker tegen cyberdreigingen

Moderne bedrijfsprocessen zijn steeds meer afhankelijk van digitale oplossingen. Het inzetten van een cybersecurity engineer, ongeacht of een organisatie eigen applicaties ontwikkelt, is van cruciaal belang. De samenwerking zorgt ervoor dat bedrijfsgegevens in oplossingen van derden adequaat beschermd zijn, vooral in kleinere organisaties met beperkte kennis van cyberbeveiliging.

Toekomstige opleidingskansen

Geïnteresseerden kunnen zich verdiepen in de wereld van cyberbeveiliging door deel te nemen aan de opleiding ‘Cybersecurity engineer’. Andere opleidingsmogelijkheden zoals cloud engineer, data scientist en data analist zijn ook beschikbaar bij Syntra West Kortrijk.

Voor meer informatie omtrent de opleiding Cybersecurity engineer kan je terecht bij: Elisabeth Landuyt | Product manager ICT & media, elisabeth.landuyt@syntrawest.beSyntra West Kortrijk | Doorniksesteenweg 220 | 8200 Brugge | 056/26 02 00 | www.syntrawest.be Infomoment ‘Cybersecurity engineer’ dd 30/08, Kortrijk Opleiding ‘Cybersecurity engineer’ vanaf 5/10, Kortrijk Bekijk ook de nieuwe opleidingen cloud engineerdata scientistdata analist én low code programmeur.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )