Cyberaanval verlamt digitale dienstverlening Antwerpen

Na een cyberaanval op de informatiesystemen van de stad Antwerpen in december 2022, werd de dienstverlening rondom omgevingsvergunningen ernstig gehinderd. De Vlaamse Regering heeft maatregelen genomen, en er wordt verwacht dat de dienstverlening tegen eind 2023 volledig hersteld zal zijn. Recentelijk heeft de regering een decreet aangenomen om in de toekomst beter voorbereid te zijn op dergelijke situaties.

Een stad in digitale nood

Op een ijzige decemberochtend in 2022 werd de metropool Antwerpen het toneel van een digitale verstoring. Als een onzichtbare dief in de nacht, tastte een cyberaanval de ruggengraat van haar informatiesystemen aan. Het gevolg? Een verlammend effect op de omgevingsvergunningen, een digitale levensader voor velen in de stad.

Reactie van hogerhand

Het was niet alleen een uitdaging voor Antwerpen, maar ook voor de Vlaamse regering. Ter verdediging van de belangen van haar burgers stelde zij een situatie van overmacht vast. Er werden drastische stappen ondernomen: termijnen werden opgeschort, noodplannen in werking gesteld. Alles om ervoor te zorgen dat de gewone man en vrouw op straat zo min mogelijk hinder ondervonden van deze digitale inbreuk.

Wegwerken van de achterstand

Ondanks de gemeenschappelijke inspanningen hangt de schaduw van vertraging boven de stad. Met een gefaseerde verbetering probeert Antwerpen de ontstane achterstand weg te werken. Het licht aan het einde van de tunnel? Volgens prognoses zou eind 2023 alles weer naar behoren moeten functioneren.

Wettelijke stappen

Om dergelijke situaties in de toekomst het hoofd te bieden, heeft de Vlaamse Regering een decreet bekrachtigd. Dit nieuwe wetgevende raamwerk legt specifieke regels vast voor technische storingen. Het recente besluit, specifiek gericht op de stad Antwerpen, gaat over het opschorten van termijnen rondom omgevingsvergunningen. Voordat dit in steen wordt gebeiteld, zal de Raad van State haar oordeel erover vellen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.