Club van Madrid wijst de weg naar een klimaatneutrale toekomst

Het ‘Leadership for Net Zero’ rapport van Club van Madrid is een cruciale leidraad voor een gezamenlijke inspanning naar een duurzame en rechtvaardige toekomst. Het illustreert de noodzaak van een wereldwijde actie om de klimaatcrisis aan te pakken, met een sterke focus op inclusiviteit en samenwerking over de hele linie.

Brussel, 2 april 2024

In een tijd waarin de klimaatcrisis ongekende uitdagingen stelt, heeft Carlos Alvarado, voormalig president van Costa Rica (2018-2022) en lid van Club van Madrid, een richtinggevend rapport voorgesteld aan de koning van Spanje, president Sánchez, vice-president Ribera en minister Albares. Dit rapport, getiteld ‘Leadership for Net Zero’, roept op tot een gezamenlijke inspanning van overheden, het bedrijfsleven en de civiele samenleving om klimaatdoelstellingen te prioriteren.

Een cruciale oproep tot actie

Het rapport belicht de dringende noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven pre-industriële niveaus, conform de doelstellingen van het Parijsakkoord. Het benadrukt hoe klimaatverandering verweven is met sociale, politieke en economische kwesties, van voedselzekerheid tot internationale relaties.

Visie op een klimaatneutrale toekomst

‘Leadership for Net Zero’ brengt leiders samen uit diverse sectoren om te werken aan praktische strategieën voor het bereiken van een netto nul uitstoot. Het initiatief, ondersteund door werkgroepen en prominente leiders zoals Han Seung-Soo en Felipe Calderón, biedt een reeks aanbevelingen voor urgente klimaatactie.

De kernaanbevelingen

Het rapport stelt voor om politiek leiderschap te mobiliseren voor financiële steun, rechtvaardigheid en stedelijke veerkracht, terwijl het van bedrijfsleiders vraagt om hun toeleveringsketens te decarboniseren. Burgerlijk leiderschap moet zich richten op klimaatfinanciering voor kwetsbare gemeenschappen en de deelname van burgers aan besluitvormingsprocessen versterken.

Toekomstige stappen

Club van Madrid benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen alle sectoren om klimaatactie te integreren met bredere socio-economische doelen. Het rapport pleit voor een sterke, groene en transparante wereldwijde economie en financiële architectuur om netto nul uitstoot en een rechtvaardige, veerkrachtige toekomst te realiseren.

Engagement voor voortzetting

Als het grootste wereldforum van democratische ex-leiders zet Club van Madrid zich in om deze aanbevelingen te bevorderen, pleit te voeren voor klimaatneutraliteit en stakeholders te mobiliseren via belangenbehartiging en publieke campagnes.

Hier kan je het rapport lezen:

https://clubmadrid.org/wp-content/uploads/2024/04/Informe-02-CDM_Digital-1.pdf

Auteurs tekst: Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be