Zeeland

Groene revolutie in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

De Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hebben in een indrukwekkende strijd tijdens het NK Tegelwippen samen 36.886 tegels vervangen door groen, wat zorgt voor een betere waterhuishouding, koelere steden en een toename in biodiversiteit. Beide gemeenten toonden grote inzet en innovatie, waarbij de Tegeltaxi een belangrijke rol speelde in het faciliteren van deze groene transformatie.

Zeeland luistert: jongeren voeden de politiek

Dertig Zeeuwse jongeren namen op 27 en 28 september 2023 deel aan het Zeeuws Jongerenparlement, waar ze zich verdiepten in het thema ‘Zeeland en de kracht van het water’. Ze kwamen met twaalf stellingen om de waterkwaliteit te verbeteren en watervervuiling tegen te gaan, en deze worden door de Provincie Zeeland in overweging genomen voor toekomstig beleid.

Verontrustende bevindingen aan Strand Groede in Zeeland

Tijdens recente zwemwaterbemonsteringen door Rijkswaterstaat zijn verhoogde niveaus van E-Coli en Intestinale Enterococcen (IE) geconstateerd bij het Badstrand van Breskens Nieuwesluis, bekend als Strand Groede. Door deze bevinding is er een tijdelijk negatief zwemadvies gegeven. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de oorzaak en de resultaten worden op maandag 21 augustus verwacht.

De Zeelandse reddingsbrigade verovert het Nederlandse strand: een avond vol betovering en heldenmoed

De reddingsbrigade van Kamperland heeft een grootschalige demonstratie uitgevoerd waarbij ze hun technieken en vaardigheden toonden. Met hulp van politie en ambulancediensten trokken ze honderden bezoekers, waaronder een vader en zoon uit Best die hun dochter en zus in actie zagen. Na een relatief rustige periode, zou deze demonstratie het begin kunnen zijn van een levendiger zomerseizoen.