Westhoek

Een nieuwe reis begint in Diksmuide: De metamorfose van het toerismeonthaal

Toerisme Diksmuide heeft haar onthaalruimte getransformeerd tot een inspirerende en interactieve belevingsruimte. Met een investering van 40.000 euro en steun van de Provincie West-Vlaanderen, biedt de ruimte nu drie modules die de bezoekers op unieke wijze de stad en haar omgeving laten ontdekken. De balans tussen technologie en persoonlijk contact staat centraal, waarbij de nadruk ligt op visuele prikkels en lokale verhalen.

“Duinenpr8: Een Nieuw Panorama Aan de Marktlaan”

Het artikel beschrijft de start van de bouw van vista Duinenpr8 in De Panne, een project dat een troosteloos straateinde transformeert in een ontmoetings- en rustpunt. Het benadrukt de unieke combinatie van natuur en stadsleven, de betrokkenheid van de gemeenschap bij het ontwerp en de samenhang met het naburige project Westerpunt. Het project illustreert hoe landschapsarchitectuur en gemeenschapsbetrokkenheid samen een unieke ervaring kunnen creëren.

Diksmuide’s burgemeester Lies Laridon wil het heft in handen nemen nadat het kalf verdronken is: Uitbaggeren van de IJzer voor een veiligere toekomst

Burgemeester Lies Laridon wil actie ondernemen nadat het kalf verdronken is. Diksmuide staat voor een belangrijke verandering met het uitbaggeren van de IJzer, een direct gevolg van de recente overstromingen. Deze ingreep is cruciaal voor de veiligheid en het ecologisch welzijn van de stad. De samenwerking tussen de gemeente, milieudeskundigen en ingenieurs toont een toewijding aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid. De focus ligt op het minimaliseren van overlast en het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden, met de veiligheid van de gemeenschap als hoogste prioriteit.

Horeca ook slachtoffer van ongekende watersnood in de Westhoek

Het artikel belicht de impact van de recente watersnood op de zelfstandige horecauitbaters in de Westhoek. Het toont de financiële schade door annuleringen en benadrukt de veerkracht en het optimisme van deze ondernemers. De nadruk ligt op de noodzaak van gemeenschappelijke steun en solidariteit om de unieke cultuur en economie van de regio te behouden.

Project 8600: Een nieuwe wind in Diksmuide?

Claude Vindevogel heeft met ‘Project 8600’ een nieuw hoofdstuk voor de stad Diksmuide ingeluid. Dit project biedt een platform voor samenwerking en participatie, en streeft ernaar de gemeenschap samen te brengen om de toekomst van de stad en haar dorpen vorm te geven.”Project 8600″ markeert een nieuw tijdperk voor Diksmuide, met nadruk op sociale en economische innovatie. De beweging, gestart door de Open Vld afdeling, streeft naar een interactieve gemeenschap met een sterke economische, culturele en sociale structuur, gedragen door een actief participerende bevolking.

Storm Ciarans blaast Plop van zijn sokkel in De Panne

In De Panne heeft de storm Ciarans het beeld van Plop van zijn sokkel geblazen, wat zowel fysieke als emotionele schade heeft veroorzaakt. Het iconische beeld symboliseert een tijdperk van vreugde en nostalgie en raakt een gevoelige snaar bij velen. Ondanks de val van Plop herinneren we ons de kracht van verbeelding en de veerkracht van de menselijke geest. De autoriteiten werken aan het herstellen en terugplaatsen van het beeld, in de hoop dat het spoedig weer zijn vertrouwde plek zal innemen. Dit incident benadrukt de kwetsbaarheid van kunst en cultuur en nodigt ons uit om de waarde ervan te koesteren en te vieren.

De Westhoek-mobiliteitsplannen – Informatiemoment op 27 september om 19u30 in het Esenkasteel

Het Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan Westhoek, vertegenwoordigd door 15 gemeenten binnen de vervoerregio Westhoek, stelt ingrijpende veranderingen voor in de mobiliteitsinfrastructuur van de regio. Het digitale dossier, open tot 15 oktober, biedt gedetailleerde inzichten. Belangrijke voorstellen betreffen de stad Diksmuide en haar verkeersstromen. Inwoners worden uitgenodigd hun mening te geven en informatie te verzamelen tijdens een bijeenkomst op 27 september.