Vlaanderen

Naar een vruchtbare toekomst: De noodzaak van boerderijcompostering

In het kader van het zesde mestactieplan roepen Bioforum en Natuurpunt, samen met andere organisaties, de Vlaamse regering op tot het implementeren van een werkbaar beleid voor boerderijcompostering. Dit beleid zou een brug slaan tussen natuurbeheer en landbouw, met een focus op duurzaamheid en bodemkwaliteit. De tijd dringt voor de Vlaamse regering om actie te ondernemen en een duurzamer landbouwmodel te ondersteunen.

Melinda FM: Altijd in beweging

Melinda FM uit Leffinge bij Middelkerke verruimt haar bereik door te worden beluisterd via verschillende kanalen, waaronder FM, DAB+ en internet, evenals via een handige app. Deze uitbreiding markeert een nieuw tijdperk van toegankelijkheid en verbondenheid voor de radiozender, die altijd streeft naar het bieden van de beste luisterervaring voor haar publiek.

Welzijn en (jeugd)zorg in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft recentelijk cruciale beslissingen genomen voor de versterking van de jeugdhulp en het algemeen welzijnswerk in Vlaanderen. Dit omvat substantiële financiële injecties, innovatieve hulpmiddelen voor burgers en voorbereidingen voor de komende verkiezingen.

Thuis blijven in het hart van Vlaanderen

Het Vlaamse decreet over wonen in eigen streek (WIES) biedt een oplossing voor de groeiende onbetaalbaarheid van wonen in bepaalde Vlaamse regio’s. Hiermee wordt een poging gedaan om sociale verdringing tegen te gaan en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken. De Raad van State zal hier nu advies over geven.

Oprichting van Het Rode Kruis Vlaanderen

Op 29 september 2023 bevestigde de Vlaamse ministerraad de oprichting van het Rode Kruis Vlaanderen. Voorgesteld door viceminister-president Hilde Crevits, legt het voorontwerp van het decreet de fundamenten, opdrachten en missie van het Rode Kruis Vlaanderen vast. Hiermee wordt de rol van het Rode Kruis als ‘Helper van de Overheid’ stevig verankerd.

Grimmige realiteit: jeugdgeweld in Vlaanderen neemt proporties

Geweld en zware misdrijven onder de Vlaamse jeugd nemen toe. Trends zoals drugsmisdrijven en gewelddadige bendes beïnvloeden de acties van jongeren, waardoor het landschap van jeugdcriminaliteit drastisch verandert.Het aantal gewelddadige delicten gepleegd door jongeren in Vlaanderen neemt schrikbarend toe. Deze zorgwekkende trend wordt niet alleen weerspiegeld in de cijfers maar ook in de gruwelijke verhalen die dagelijks worden gehoord bij jeugdparketten. De oorzaken variëren van de opkomst van drillrap tot de groeiende drugscriminaliteit in steden zoals Antwerpen.