Provincie Zeeland

Noodkreet uit Zeeland (Nederland): een oproep voor meer tandartsen

De Provincie Zeeland staat voor een groeiend probleem: een nijpend tekort aan tandartsen, waardoor de toegankelijkheid en kwaliteit van de mondzorg in het geding komen. Met minder tandartsen per capita dan andere regio’s en de dreiging van vergrijzing, roept Zeeland op tot de oprichting van een tandartsopleiding in Zuidwest-Nederland en het opzetten van leerpraktijken. Dit initiatief beoogt de lokale mondzorg op de lange termijn te waarborgen en te versterken.

Einde van een tijdperk: Geen zomertreintjes in Ouddorp en Middelharnis

Het artikel beschrijft het besluit van de Gemeente Goeree-Overflakkee om dit jaar de zomertreintjes in Middelharnis en Ouddorp niet te laten rijden vanwege de hoge kosten en complexe organisatie. Wethouder Henk van Putten benadrukt dat dit geen gemakkelijke beslissing was, maar noodzakelijk gezien de financiële overwegingen. Het artikel blikt terug op de geschiedenis van de treintjes en de inspanningen van de gemeente om ze te organiseren, en kijkt vooruit naar mogelijke toekomstige initiatieven. De gemeente staat open voor samenwerking met externe partijen om de traditie voort te zetten.

Samenhang en vooruitgang: Nieuwjaarsviering in Zeeland

Op 12 januari 2024 vond in de Nieuwe Kerk te Middelburg de nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie Zeeland plaats, voorgezeten door Commissaris van de Koning Han Polman. Tijdens deze samenkomst werden de uitdagingen en mogelijkheden van het huidige tijdsgewricht besproken, met nadruk op het thema ‘De Kracht van het Water’. Het muzikale segment werd verzorgd door Martin Fondse, Pianist des Vaderlands 2023, die een speciale uitvoering van ‘De kracht van het water’ presenteerde. De avond werd verder verrijkt door het uitreiken van Zeeuwse complimenten aan burgers die zich bijzonder hebben ingezet voor de gemeenschap. De bijeenkomst werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Zeeuwse volkslied, waarna een informele receptie volgde. Deze bijeenkomst onderstreepte de verbondenheid en veerkracht van de Zeeuwse gemeenschap.

Zeeuwse innovatie: een sprong vooruit in zoetwaterbeheer

De Provincie Zeeland investeert in de toekomst van zoetwaterbeheer met een subsidie van €161.851,- voor twee innovatieve projecten. Deze projecten, gericht op kreekruginfiltratie en de landschappelijke inpassing van zoetwaterbassins, zullen de beschikbaarheid van zoet water in Zeeland verbeteren en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Groene revolutie in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

De Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hebben in een indrukwekkende strijd tijdens het NK Tegelwippen samen 36.886 tegels vervangen door groen, wat zorgt voor een betere waterhuishouding, koelere steden en een toename in biodiversiteit. Beide gemeenten toonden grote inzet en innovatie, waarbij de Tegeltaxi een belangrijke rol speelde in het faciliteren van deze groene transformatie.

Zeeland luistert: jongeren voeden de politiek

Dertig Zeeuwse jongeren namen op 27 en 28 september 2023 deel aan het Zeeuws Jongerenparlement, waar ze zich verdiepten in het thema ‘Zeeland en de kracht van het water’. Ze kwamen met twaalf stellingen om de waterkwaliteit te verbeteren en watervervuiling tegen te gaan, en deze worden door de Provincie Zeeland in overweging genomen voor toekomstig beleid.