Provincie Zeeland

Zeeuwse innovatie: een sprong vooruit in zoetwaterbeheer

De Provincie Zeeland investeert in de toekomst van zoetwaterbeheer met een subsidie van €161.851,- voor twee innovatieve projecten. Deze projecten, gericht op kreekruginfiltratie en de landschappelijke inpassing van zoetwaterbassins, zullen de beschikbaarheid van zoet water in Zeeland verbeteren en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Groene revolutie in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

De Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hebben in een indrukwekkende strijd tijdens het NK Tegelwippen samen 36.886 tegels vervangen door groen, wat zorgt voor een betere waterhuishouding, koelere steden en een toename in biodiversiteit. Beide gemeenten toonden grote inzet en innovatie, waarbij de Tegeltaxi een belangrijke rol speelde in het faciliteren van deze groene transformatie.

Zeeland luistert: jongeren voeden de politiek

Dertig Zeeuwse jongeren namen op 27 en 28 september 2023 deel aan het Zeeuws Jongerenparlement, waar ze zich verdiepten in het thema ‘Zeeland en de kracht van het water’. Ze kwamen met twaalf stellingen om de waterkwaliteit te verbeteren en watervervuiling tegen te gaan, en deze worden door de Provincie Zeeland in overweging genomen voor toekomstig beleid.