Politie Westkust

Inval bij gemeentehuis De Panne en politiekantoor Koksijde

Op 11 juni 2024 voerde de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) simultane invallen uit in het gemeentehuis van De Panne en het politiekantoor van Koksijde. De actie kwam voort uit een klacht die leidde tot een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond een bewakingscamera. Er werden elektronische apparaten in beslag genomen van burgemeester Degrieck en korpschef Paelinck, die echter niet als verdachten worden beschouwd. De gemeenschap reageerde geschokt, terwijl het onderzoek voortduurt.

Gezamenlijke controleactie van PZ Westkust en douane levert opvallende resultaten op

Op donderdag 6 juni voerden PZ Westkust en de douane een gezamenlijke controleactie uit in Koksijde, gericht op het opsporen van drugsbezit, inbraken, verkeersinbreuken en signalen van mensenhandel en mensensmokkel. De politie stelde acht overtredingen vast en de douane zes, wat resulteerde in verschillende boetes en maatregelen. De actie toonde het belang van samenwerking tussen handhavingsinstanties aan voor het verhogen van de veiligheid.

Nieuwe voertuigen voor PZ Politie Westkust

PZ Westkust heeft recentelijk twee EZ Raiders, milieuvriendelijke elektrische voertuigen, ontvangen dankzij de steun van UK Borderforce. Deze voertuigen zullen hoofdzakelijk worden ingezet voor patrouilles op het strand, de duinen en de Zeedijk van De Panne, Nieuwpoort en Koksijde. Ze zullen ook worden gebruikt tijdens ordediensten. Burgemeester Marc Vanden Bussche benadrukt het belang van investeringen in hoogwaardig materiaal voor de veiligheid van strandbezoekers en de efficiëntie van het politiewerk.

Politiezone Westkust voert intensieve controleacties uit

Politiezone Westkust voert intensieve controleacties uit, waarbij de focus ligt op snelheidscontroles en handhaving van de openbare orde. Mobiele flitscamera’s en speciale operaties worden ingezet om overtredingen aan te pakken, met speciale aandacht voor de strijd tegen transmigratie en drugsbezit.

Storm Ciarans blaast Plop van zijn sokkel in De Panne

In De Panne heeft de storm Ciarans het beeld van Plop van zijn sokkel geblazen, wat zowel fysieke als emotionele schade heeft veroorzaakt. Het iconische beeld symboliseert een tijdperk van vreugde en nostalgie en raakt een gevoelige snaar bij velen. Ondanks de val van Plop herinneren we ons de kracht van verbeelding en de veerkracht van de menselijke geest. De autoriteiten werken aan het herstellen en terugplaatsen van het beeld, in de hoop dat het spoedig weer zijn vertrouwde plek zal innemen. Dit incident benadrukt de kwetsbaarheid van kunst en cultuur en nodigt ons uit om de waarde ervan te koesteren en te vieren.