Nieuws

Burgerlijke stand Torhout

Weekoverzicht 20/02/2024 – 27/02/2024GeboortenPollyn Dereepere, IchtegemNora Çitaku, HoogledeJuliette Joly, IchtegemHassan Saleem, ZedelgemKobe Benoot, IchtegemMilou Titeca,

Klank en licht stralen vanuit Monnikshoekstraat

Klank en Licht, een gerenommeerd bedrijf in Veurne, heeft na veertien jaar haar intrek genomen in een nieuwe locatie in de Monnikshoekstraat. Voor zaakvoerder Steve Pinson markeert dit een natuurlijke stap in de groei van het bedrijf. De ruimere locatie biedt meer mogelijkheden voor uitbreiding en serviceverbetering. Klank en Licht blijft zich inzetten om haar klanten creatieve en hoogwaardige technische ondersteuning te bieden voor diverse evenementen.

Sportcomplex Diksmuide: tussen droom en realiteit

Het nieuwe sportcomplex in Diksmuide, ooit geprezen als het vlaggenschip van de stad, wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen na de ontdekking van meerdere gebreken. De lokale overheid, onder leiding van schepen Marc De Keyrel, heeft actie ondernomen door in gesprek te gaan met de betrokken partijen en juridische stappen te overwegen. De focus ligt op het beschermen van de belangen van de burgers en het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van het complex.

Voorzitter van de gemeenteraad van Diksmuide Els Leenkecht sprak over een wereld in onrust en de zoektocht naar hoop

Ondanks de voortdurende wereldwijde onrust en lokale uitdagingen, is er ruimte voor hoop en actie. Individuen en gemeenschappen wereldwijd blijven strijden voor gerechtigheid, vrijheid en duurzaamheid. De verhalen van moed, zoals die van Navalny’s echtgenote, en culturele tradities bieden inspiratie en reflectie in deze turbulente tijden.

Marc Deprez bevestigt dat dorpskernvernieuwing Grintweg de startfase nadert

Het project rond de dorpskernvernieuwing van Oostkerke nadert de uitvoeringsfase. Na een uitgebreid traject van overleg en aanpassingen, ligt er een plan dat zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de bewoners. Hoewel niet alle verzoeken konden worden ingewilligd, toont het proces een significante inspanning om de lokale bevolking bij de plannen te betrekken.

Diksmuide zet stappen naar een duurzamere toekomst

De gemeenteraad van Diksmuide heeft een reeks belangrijke kwesties aangepakt die van invloed zijn op de stedelijke ontwikkeling, het milieu en de levenskwaliteit van haar inwoners. Door te luisteren naar de zorgen van de gemeenschap en door samen te werken aan duurzame oplossingen, streeft Diksmuide naar een evenwichtige toekomst.

Interventies van oppositieleider Kurt Vanlerberghe belichten lokale uitdagingen in Diksmuide

De interventies van Kurt Vanlerberghe in de gemeenteraad van Diksmuide benadrukken kritieke kwesties die de lokale gemeenschap raken. Zijn oproep tot betere communicatie en participatie van de bewoners bij de besluitvorming onderstreept de noodzaak van een inclusief en transparant bestuur. De uitdagingen rond de Steenstraat en het natuurbeheerplan vormen een belangrijke test voor het lokale bestuur om te laten zien dat het in staat is om de belangen van haar burgers te behartigen.

Onderzoek en acties in zwembad De Pluimen te Diksmuide

Het zwembad De Pluimen in Diksmuide kampt met aanhoudende problemen sinds de voorlopige oplevering. Ondanks inspanningen om de gebreken te verhelpen, heeft de stad Diksmuide, in samenwerking met Farys, juridische stappen moeten ondernemen tegen de betrokken architect en aannemers. Het doel is om alle mankementen zo snel mogelijk te verhelpen en de gerechtelijke procedure te beëindigen, terwijl de uitbating van het complex verzekerd blijft.

Diksmuide zet sterk in op uitbreiding kinderopvang

Schepen Marc De Keyrel heeft tijdens de gemeenteraad van Diksmuide op 26 februari 2024 een uitgebreid plan voorgesteld voor de uitbreiding en verbetering van kinderopvang in de stad. Door de invoering van nieuwe criteria en een substantiële financiële injectie is de capaciteit van de kinderopvang aanzienlijk toegenomen, waardoor Diksmuide haar jongste inwoners beter kan ondersteunen.

Verjonging en vernieuwing in Diksmuide: een impuls voor scholen en speelpleinen

Diksmuide neemt significante stappen ter verbetering van de faciliteiten voor haar jeugd door de renovatie van de lichtstraten van de overdekte speelplaats van GBS Beerst en door de uitbreiding van openbare speelruimtes. Met een gecombineerde investering van meer dan 136.000 euro worden de veiligheid en het speelplezier voor kinderen aanzienlijk verhoogd, onder de bezielende leiding van schepen Marc De Keyrel.

Innovatie in het beheer van Diksmuidse gebouwen

Tijdens de gemeente- en OCMW-raad van Diksmuide op 26 februari 2024 werd een voorstel gepresenteerd voor de implementatie van een Facility Management Information System voor een efficiënter en duurzamer beheer van het gemeentelijk patrimonium. Dit systeem is een stap vooruit in het planmatig onderhouden en zal leiden tot significante besparingen en een betere leefomgeving.

Nieuwe stappen naar eerlijke en veilige mobiliteit in Europa

Tijdens een conferentie in Brussel op 23 februari bespraken EU-partners maatregelen tegen sociale dumping, verbetering van de verkeersveiligheid en het bestrijden van oneerlijke concurrentie in de wegtransportsector. Belangrijke thema’s waren technologische vooruitgang en internationale samenwerking.

Culinaire schatkamer: Het Lekkere Westen van Westtoer is de GaultMillau van West-Vlaanderen

In deze tijden van culinaire verlichting neemt West-Vlaanderen een voortrekkersrol. De provincie viert de diversiteit en rijkdom van haar gastronomie en zet zich in om deze te delen met zowel locals als bezoekers. Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle betrokkenen, van de chefs tot de organisatoren, en niet te vergeten de gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, die allen bijdragen aan het voortdurende succes van Het Lekkere Westen.

Ongekende viering van zakelijke bravoure en eer aan het ondernemerschap: Veurne Awards 2024

De Veurne Awards 2024 vierden opmerkelijk ondernemerschap met DC Eterno die de titel ‘Starter van het Jaar’ claimde, met Cassius Communicatie en Boats&Bites als sterke tegenstanders. In de categorie ‘Winkelbeleving’ veroverde Palu Palu de hoofdprijs, terwijl Vinca Jeans Store en Optiek Rodenbach-Balduck ook hoge ogen gooiden. ‘Verrassende Horeca’ werd gedomineerd door De Living, met Restaurant Noek en Passage Foodbar als waardige genomineerden. Garage Vansteenland blonk uit in ‘Renovatie/Nieuwbouw’, met Ortwin&Patricia en Duco als concurrenten. In de ambachtelijke sector reikte de eer naar ‘t Eendenhof, met Atelier Vanquaethem en Veurnse Meringuetaart als de andere kanshebbers. TROTEC werd geëerd met de ‘Green Award’, met Duco en De Brabandere als genomineerden. Voor ‘Ondernemer van het Jaar’ werd Pieter De Brabandere gevierd, naast genomineerden Thijs Dewicke, Bernard Joye en Mario Haelewyck. Bernard Joye ontving tevens de ‘Lifetime Achievement Award’, een bekroning voor zijn levenswerk.