Leffinge

Werken aan Leffingebrug: Een nieuw hoofdstuk voor Vaartdijk Noord

Het artikel belicht de grootschalige infrastructuurwerken rondom de Leffingebrug, geleid door De Vlaamse Waterweg nv. Het project omvat herstel en vervanging van dukdalven, evenals vernieuwing van oeververdediging langs de Vaartdijk Noord. Het artikel benadrukt de fasering van de werken, hinder, en logistieke aspecten zoals afvalophaling.