Langemark-Poelkapelle

Sint-Juliaan (Langemark-Poelkapelle) stemt voor nieuwe toekomst

De herontwikkeling van de dorpskern in Sint-Juliaan, aangedreven door de gemeenschap zelf, belichaamt een visie op een groener, veiliger en meer verbonden toekomst. De gekozen aanpak weerspiegelt een diepgaand begrip van de lokale behoeften en een toewijding aan duurzame ontwikkeling. Sint-Juliaan staat aan de vooravond van een vernieuwing die zowel haar fysieke ruimte als haar gemeenschapsgevoel zal versterken.

Eerbetoon aan culturele verdiensten: Rik Minne ontvangt Cultuurprijs Langemark-Poelkapelle

De Cultuurprijs Langemark-Poelkapelle 2023 is een eerbetoon aan Rik Minne, wiens lange en invloedrijke periode bij De Sint-Jansgilde niet alleen de vereniging zelf, maar ook de lokale toneelcultuur aanzienlijk heeft verrijkt. De prijs onderstreept het belang van culturele activiteiten en de mensen erachter die de lokale gemeenschap verbinden en verrijken.

Samen bouwen aan een groenere toekomst: #Wukpeisje in Sint-Juliaan op 25 maart

Het lokale bestuur van Sint-Juliaan nodigt alle bewoners uit om deel te nemen aan #Wukpeisje, een participatiemoment om gezamenlijk de ideale dorpskern te schetsen. Met de input van de gemeenschap en de expertise van studiebureau Buresco streven ze naar een groenere en meer leefbare omgeving. Bewoners vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven voor het evenement op 25 maart 2024 om 19.30 uur in OC De Hazebrug te Sint-Juliaan.

Groeien naar een groen toevluchtsoord: Geboorte van nieuw leven in de hooyaardstraat

Een grootschalige plantactie op 17 februari resulteerde in de geboorte van een nieuw bos van 2 ha in Langemark-Poelkapelle. Het bos, gelegen aan de Hooyaardstraat, zal dienen als een ecologische en recreatieve troef voor de gemeente. Meer dan 3.200 bomen en planten werden aangeplant, wat zal resulteren in een gevarieerd loofbos dat een thuis zal bieden aan verschillende diersoorten. Daarnaast vond een speciale geboorteboomplanting plaats, waarbij 379 gezinnen bomen plantten ter ere van kinderen geboren tussen januari 2013 en november 2023.

De Westhoek wordt groener: Een succesvolle oproep tot vergroening

De ‘Behaag je tuin’-campagne heeft een krachtige boodschap van milieuactivisme en gemeenschapszin in de Westhoek verspreid. Bijna 600 gezinnen hebben deelgenomen, waarmee ze een stevig signaal afgeven over het belang van groene, leefbare ruimtes. Deze actie zet niet alleen Langemark-Poelkapelle maar de gehele regio op de kaart als een pionier in ecologische en klimaatrobuuste ontwikkeling.

Versteviging van de waterkwaliteit in Langemark-Poelkapelle

Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, investeert in een rioleringsproject in Langemark-Poelkapelle om de waterkwaliteit te verbeteren. Met een bijdrage van 146.995,29 euro wordt er een gescheiden rioleringssysteem aangelegd in de Boezingestraat. Dit project maakt deel uit van een breder initiatief van de Vlaamse overheid om de waterinfrastructuur in de regio te versterken.