Klimaatverandering

Het grote debat over natuur en klimaat: een nieuw tijdperk in de Belgische politiek

Het grote natuur- en klimaatdebat in België, gehouden op 19 april 2024, bracht 400 deelnemers ter plaatse en 800 online bij elkaar, wat de sterke maatschappelijke interesse in milieukwesties onderstreept. De politieke discussie toonde brede overeenstemming over de ernst van de klimaatcrisis en de noodzaak van natuurbehoud, maar er waren duidelijke verschillen in visie over de aanpak en uitvoering van beleid. De wetenschap werd zowel als fundament voor actie als excuus voor uitstel gebruikt. Politieke partijen toonden verdeeldheid tussen het zien van natuurherstel als een kans of als een bedreiging, vooral door rechtse partijen. Het debat benadrukte het belang van ambitieus en evidence-based beleid om aan de klimaat- en biodiversiteitscrises het hoofd te bieden.

De invloed van menselijke energieconsumptie vergeleken met natuurlijke klimaatprocessen

In dit gedetailleerde artikel onderzoekt professor Dr. Sc. Antonio Lo Cascio de relatie tussen menselijke energieconsumptie en natuurlijke klimaatprocessen, met een focus op het Meer Moréis in Egypte. Dit meer droogde op ongeveer 4200 jaar geleden als gevolg van natuurlijke klimaatverandering, wat aanzienlijke gevolgen had voor de oude Egyptische beschaving. Lo Cascio berekent de energie die nodig zou zijn om dit meer met één graad Celsius op te warmen en vergelijkt dit met de wereldwijde energieproductie. Zijn bevindingen suggereren dat de impact van menselijke energieconsumptie op grote natuurlijke waterlichamen minimaal is in vergelijking met de energie die door natuurlijke processen wordt uitgeoefend. Dit roept op tot een heroverweging van onze aannames over de menselijke invloed op het klimaat en benadrukt de noodzaak van een genuanceerdere benadering in het klimaatdebat.

Juridische, maar bitterzoete overwinning voor boomverzorger Günther Claes tegen bomenkap in Diksmuide

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een omgevingsvergunning voor een industrieel bouwproject in Heernisse vernietigd, waarmee de bescherming van lokale fauna werd versterkt en een precedent werd gezet voor toekomstige ontwikkelingen in beschermde gebieden. De strijd van Günther Claes tegen de bomenkap bij het Esenkasteel, hoewel juridisch gewonnen, toont de moeilijkheid en vaak de onvermijdelijkheid van milieubehoud in het licht van industriële expansie.

Een keerpunt in bedrijfsstrategieën: België omarmt de transitie

Het seminarie ‘Klimaattransitieplannen van bedrijven in België: financiële, methodologische en praktische aspecten’ is een niet te missen evenement voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de duurzame transformatie van de bedrijfswereld. Met een indrukwekkende lijst van sprekers en een uitgebreid programma belooft het een dag te worden vol leerzame inzichten en boeiende discussies.

Belgische klimaatpactambassadeurs leren nieuwe wegen voor klimaatgesprekken in Brussel

Vandaag verzamelden de Belgische klimaatpactambassadeurs zich om diepgaand in te gaan op het thema klimaatgesprekken en om de kunst van effectieve communicatie over klimaatverandering te verkennen. Deze bijeenkomst, een initiatief van het Belgisch Climate Pact secretariaat onder leiding in samenwerking met KlimaatContact en ondersteund door Channa Chattoir van Climate Alliance, richtte zich op het empoweren van de ambassadeurs met de kennis en vaardigheden om positieve en verbindende gesprekken over het klimaat te voeren. Door een reeks workshops die verspreid over Vlaanderen worden aangeboden, worden de deelnemers niet alleen bewust gemaakt van hun ecologische voetafdruk, maar ook van de positieve impact die ze kunnen hebben – hun ‘handafdruk’. De workshops belichten diverse aspecten van het dagelijks leven, van wonen en eten tot reizen en consumeren, en bieden praktische inzichten voor een duurzamer bestaan. Dit initiatief, gedragen door de inspirerende leiding van Chattoir, streeft ernaar klimaatvriendelijke keuzes te normaliseren en een beweging van verandering en samenwerking in de strijd tegen klimaatverandering te stimuleren.

Een toekomstvisie op energie en klimaat: de weg naar 2030

Het advies van de FRDO en CRB, in opdracht van CONCERE en de Nationale Klimaatcommissie, roept op tot verhoogde ambities in het Nationaal Energie-Klimaatplan 2030. Met de nadruk op coördinatie en het mutualiteitsbeginsel, onderstrepen de raden de noodzaak voor een geïntegreerde aanpak om de EU-doelstellingen te halen. Dit advies legt de basis voor een hernieuwd engagement van België voor een duurzamere toekomst. Het advies over de herziening van het NEKP is een belangrijke mijlpaal op weg naar een duurzamer België. Het benadrukt de noodzaak voor hogere ambities, betere coördinatie tussen beleidsniveaus, en een sterke focus op duurzame ontwikkeling. Dit advies dient als een oproep tot actie en een leidraad voor het ontwikkelen van een effectief en samenhangend energie- en klimaatplan voor 2030.

Fons Janssen deelt inzichten over de top van het Europees Klimaatpact

Fons Janssen, een ervaren klimaatpactambassadeur, deelde zijn perspectieven en aanbevelingen voor het EU Klimaatpact tijdens de tweede top in Brussel. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen verschillende sectoren, het belang van diversiteit en inclusiviteit binnen het pact, en de noodzaak voor een betere integratie in nationale en lokale klimaatplannen. Janssen’s inzichten zijn gebaseerd op zijn uitgebreide ervaring en diepgaande betrokkenheid bij het pact, waarmee hij een unieke kijk biedt op hoe het EU Klimaatpact zijn impact kan vergroten en effectiever kan zijn in het aanpakken van klimaatuitdagingen.