Internationaal

Westnieuws.be reikt perskaart uit aan Julian Assange

Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, bevindt zich in een cruciale fase van zijn juridische strijd tegen uitlevering aan de VS. Zijn gezondheid is een punt van zorg, en de uitkomst van de rechtszaak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de persvrijheid. Westnieuws.be heeft daarom een perskaart uitgereikt aan Julian Assange om hem te ondersteunen als collega’s journalisten onder elkaar.

De toekomst van Wales als Europese natie: Een nieuw hoofdstuk

Dit artikel biedt een overzicht van het exclusieve evenement georganiseerd door de Welshe regering, in samenwerking met het EU-UK Forum, Forum Europe, en het IIEA, waarbij Eerste Minister Mark Drakeford zijn visie deelt op ‘De toekomst van Wales als Europese natie’. De discussie belicht het belang van internationale betrokkenheid en de toekomst van devolutie voor Wales binnen Europa.

Diepgaande discussie vereist: wijzigingsvoorstel voor EU-directieve betreffende terugkeerbeleid

De discussie over de wijziging van Directieve 2008/115/EC benadrukt de voortdurende inspanningen om het EU-terugkeerbeleid te verbeteren en te zorgen voor een rechtvaardige behandeling van alle individuen. Het amendement “uitstel van verwijdering tot de zaak is verwerkt” vraagt om een diepgaande evaluatie en overleg tussen belangrijke EU-functionarissen en belangenbehartigers.

Culinaire solidariteit: “De Afrikaanse smaakavonden” steunen jonge moeders in Kinshasa

“De Afrikaanse smaakavonden”, georganiseerd door de Congolese Vriendenkring in Kortrijk, bieden een unieke kans om de Congolese keuken te ervaren terwijl er steun wordt geboden aan jonge alleenstaande moeders in Kinshasa. Met maaltijden geprijsd op 20 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen, vormen deze avonden een brug van solidariteit en ondersteuning.

België als gastheer voor cruciale Europese industrie en interne markt top

De Informele Raad voor Concurrentievermogen in Genk, onder het Belgische voorzitterschap van de EU, was een belangrijk moment voor de toekomst van de Europese industrie en interne markt. Ministers uit heel Europa kwamen samen om strategieën te bespreken die de Europese industrie veerkrachtiger en competitiever zullen maken, met een bijzondere focus op duurzaamheid en de groene en digitale transitie.

Nieuwe richting voor cohesiebeleid in Europa: Een stap naar een verenigde toekomst

Dit artikel beschrijft de cruciale bijeenkomst in Bergen waar ministers verantwoordelijk voor het cohesiebeleid de toekomst van dit Europese solidariteits- en investeringsbeleid na 2027 bespraken. De nadruk lag op het aanpassen van het beleid aan de regionale realiteiten, met een duidelijke focus op strategische prioriteiten, de rol van het beleid in eerlijke transities, en de vereenvoudiging van de uitvoeringsmaatregelen.

Assita Kanko reageert op nieuw Europese akkoord

Het triloogakkoord over de Europese Richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld wekt gemengde gevoelens op bij Assita Kanko. Hoewel er belangrijke vooruitgang is geboekt, zoals de strafbaarstelling van vrouwelijke genitale verminking, blijven er volgens Kanko significante hiaten, met name de uitsluiting van de strafbaarstelling van verkrachting op Europees niveau. Dit onderstreept de noodzaak voor voortdurende inzet en actie.

Oostende en Banjul verbinden door educatieve uitwisseling

Op 10 februari 2024 vertrekt een delegatie van Sint-Jozef Oostende, bestaande uit zes studenten en drie leerkrachten, naar Banjul, Gambia, in het kader van een educatieve uitwisseling met de zusterstad. Deze reis is een belangrijk onderdeel van de stedenband tussen Oostende en Banjul en heeft als doel de interculturele dialoog te bevorderen. De stad Oostende ondersteunt dit initiatief met een subsidie van 3.000 euro, waarmee het belang van internationale samenwerking en wereldburgerschap wordt benadrukt.

Sluwe internetfraude kost Amerikaans bedrijf bijna een miljoen dollar

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen onthulde een oplichtingsschema waarbij een Amerikaans bedrijf bijna een miljoen dollar verloor. Door gebruik te maken van een emailadres dat sterk leek op dat van een bekende leverancier, werden bedragen overgemaakt naar Belgische en Bulgaarse rekeningen. Huiszoekingen leidden tot de arrestatie van drie verdachten en de inbeslagname van aanzienlijke sommen geld en vals geld.

België leidt informele bijeenkomst van EU-defensieministers in Brussel

De informele bijeenkomst van EU-defensieministers in Brussel, geleid door België, heeft belangrijke discussies op gang gebracht over de steun aan Oekraïne, defensieparaatheid, en de uitdagingen in de Sahel-regio en de Rode Zee. De conferentie benadrukt het belang van samenwerking en dialoog tussen EU-lidstaten en internationale partners in het nastreven van een veilige en stabiele internationale orde.

Germain Droogenbroodt: Een dichter zonder grenzen

Germain Droogenbroodt, een internationaal erkende dichter, heeft een aanzienlijke impact op de wereld van de poëzie. Hij heeft meerdere internationale prijzen gewonnen en leidt het project ‘Poëzie zonder Grenzen’, dat wereldwijde moderne poëzie in meer dan 30 talen publiceert.Germain Droogenbroodt, een Belgische dichter die in Spanje woont, heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd als dichter, vertaler, uitgever en promotor van internationale poëzie. Zijn werk is internationaal erkend en hij heeft talrijke prijzen ontvangen.

Grensoverschrijdende strijd tegen criminaliteit: Hazeldonksamenwerking boekt succes in 2023

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg heeft in 2023 aanzienlijke resultaten geboekt in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Door gezamenlijke controles en informatie-uitwisseling zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs en geld in beslag genomen en zijn meerdere arrestaties verricht.

Nieuw wettelijk kader voor een betere beveiliging van onze havens

Het artikel behandelt de uitbreiding van de Wet Maritieme Beveiliging in België, met als doel de beveiliging van havens en havenfaciliteiten te versterken. Belangrijke punten zijn de verhoogde beveiliging van binnenvaart en aanverwante bedrijven, strengere toegangscontroles, verplichte veiligheidsverificaties, innovaties in cameratoezicht, en bescherming voor klokkenluiders.

Terug een landschap van hoop voor René

Dit verhaal gaat niet enkel over René’s terugkeer naar huis. Het is een verhaal over onwrikbare hoop, over gemeenschappelijke kracht en over het belang van het koesteren van de kleine dingen in het leven, zoals de aanwezigheid van een vader thuis. Het is een verhaal dat ons leert dat zelfs in de meest onbeweeglijke momenten, de menselijke geest nog steeds kan vliegen.

Herboren veerkracht: Kees’ reis naar een nieuw begin

De gemeenschap van Nunspeet heeft een indrukwekkende golf van steun getoond voor Kees Verwijs en zijn gezin, na een tragische ziekte die leidde tot de amputatie van zijn ledematen. De Steunactie, die aantoont hoe veerkracht en gemeenschappelijke zorg hand in hand gaan, heeft de toekomst van Kees en zijn gezin veranderd en biedt een pad naar een nieuw leven vol mogelijkheden.

De voortdurende missie van Franky en Coen

Dit artikel beschrijft de toewijding van Franky van Hintum en Coen van Oosten aan hun humanitaire missie in Oekraïne, waar ze hoop en steun bieden door het uitdelen van gratis friet en snacks. Ondanks de gevaren van het conflict, zetten ze hun werk in 2024 voort en roepen ze op tot brede steun.

Historische uitwisseling van gevangenen tekent hoop in Oost-Europa

Op 4 januari 2024 vond de grootste gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland plaats sinds februari 2022, met meer dan 200 krijgsgevangenen die naar hun thuisland terugkeerden. Deze historische gebeurtenis, gevierd door de Oekraïense president en gekenmerkt door de betrokkenheid van internationale partijen zoals de Verenigde Arabische Emiraten, biedt een glimp van hoop in het aanhoudende conflict.

Weerextremen in Azië: een diepgaande analyse van impact en uitdagingen

Het artikel geeft een uitgebreid overzicht van de recente extreme weersomstandigheden in Azië, met een focus op de economische en sociale kosten, en benadrukt de urgentie van klimaatadaptatie en -mitigatiestrategieën. Het onderstreept de noodzaak van een holistische aanpak om de veerkracht van de regio te versterken tegen de groeiende dreiging van klimaatverandering.

Verontrustende verdwijning: de zaak van Kai Zhuang in Utah

De verdwijning van Kai Zhuang in Utah heeft een internationale zoektocht en bezorgdheid teweeggebracht. Terwijl autoriteiten racen tegen de klok om hem te vinden en zijn ontvoerders te berechten, wordt de wereld herinnerd aan de kwetsbaarheid van internationale studenten en de noodzaak voor verhoogde veiligheidsmaatregelen in onderwijsinstellingen wereldwijd.

Verdieping in diplomatie: Filip Dewinter licht aan Westnieuws.be zijn Chinese connecties toe

Filip Dewinter, Vlaams Parlementslid en Ondervoorzitter, reageert uitvoerig op beschuldigingen rond zijn interacties met Chinese vertegenwoordigers. Hij benadrukt de culturele en diplomatieke aard van zijn betrokkenheid, verdedigt zijn integriteit tegen aantijgingen van inmenging, en biedt transparantie over de controversiële mondmaskerkwestie. Dit artikel biedt inzicht in Dewinter’s visie en beoogt een gebalanceerd perspectief te geven op de situatie.