Gent

Toekomstperspectieven voor Gentse landbouwgronden belicht

De “Gentse Gronden Sessies” zijn een reeks evenementen gericht op het evalueren en herdefiniëren van de rol van publieke landbouwgronden in Gent. Met een historische erfenis van 800 jaar worden deze gronden gezien als cruciaal voor zowel de landbouw als de stedelijke ontwikkeling. De sessies beogen een dialoog tussen boeren, experts en het publiek om samen te zoeken naar duurzame oplossingen voor hedendaagse uitdagingen.

Vooruitblik: Plechtige herdenking van alle Vlaamse afgeschafte bushaltes van De Lijn in Gent op 24 april 2024

De herdenkingsceremonie voor de afgeschafte bushaltes in Gent staat symbool voor een grotere beweging die pleit voor een toegankelijk, duurzaam en efficiënt openbaar vervoerssysteem. Het evenement op 24 april wordt een mijlpaal in de mobiliteitsdiscussie in Vlaanderen, een moment van solidariteit en een stap naar verbetering.

Verstrengelde stemmen: Het gesprek van Erdogan met een Gents-Turkse student

De aandacht van president Erdogan voor een Gentse jongen na een aanval onderstreept de gespannen relaties tussen de Koerdische en Turkse gemeenschappen in België. Dit incident, breed uitgemeten in de Turkse media, weerspiegelt de verwevenheid van lokale en internationale politieke dynamieken, waarbij de Belgische stedenbouw een podium biedt voor deze globale dialogen.

Cocaïne zat in zwarte verpakking tussen de zwarte steenkool met een magneet bevestigd aan de binnenwand van het schip…

De ontdekking van twee ladingen cocaïne in de Gentse North Sea Port belicht de uitdagingen en inspanningen van de lokale autoriteiten in de strijd tegen internationale drugssmokkel. De incidenten onderstrepen de noodzaak van voortdurende waakzaamheid en samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten en de gemeenschap.