Diksmuide

Joël Van Coppenolle uit Diksmuide is een strijder die de digitale kloof in het Vlaamse Platteland wil dichten.

Joel Van Coppenolle, een landbouwer uit Diksmuide, heeft vandaag in het Vlaams Parlement een krachtige boodschap gebracht over de digitale kloof op het Vlaamse platteland. Zijn strijd tegen de ongelijke toegang tot glasvezelconnectiviteit heeft een belangrijk moment bereikt met zijn toespraak, waarin hij pleit voor een eerlijke en gelijke toegang tot digitale infrastructuur voor alle Vlamingen.

Diksmuide geconfronteerd met vogelgriep: Drastische maatregelen in werking

In Diksmuide is op een pluimveebedrijf de hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Als reactie hierop worden de dieren geruimd en zijn er strikte beschermings- en bewakingszones ingesteld in en rond Diksmuide, Houthulst, Kortemark en omliggende gemeenten. Deze maatregelen zijn essentieel om verdere verspreiding te voorkomen en de veiligheid van zowel de pluimveesector als de volksgezondheid te waarborgen.

Aandacht voor Diksmuide: het marktplein en Generaal Baron Jaquesstraat onder de loep

In Diksmuide is er groeiende bezorgdheid over het onderhoud van het marktplein. Gemeenteraadslid Thierry Hardy van Vooruit heeft deze kwestie aan de orde gesteld, wat resulteerde in een belofte van schepen Marc Deprez om actie te ondernemen. Dit artikel belicht de historische waarde van het plein, de reactie van het stadsbestuur en de verwachtingen van de gemeenschap.

Diksmuide’s toekomstige woonvisie: een innovatieve stap vooruit

Dit artikel bespreekt het innovatieve woonproject in Diksmuide, geïnitieerd door de Provincie West-Vlaanderen en de stad Diksmuide onder leiding van burgemeester Lies Laridon. Het project, gericht op jongeren en nestverlaters, omvat de herontwikkeling van het historische LOI-gebouw in de stationsstraat en is deel van een breder plan om kleinstedelijke centra te ondersteunen. Met een totale investering van 10 miljoen euro, waarvan 800.000 euro specifiek voor Diksmuide, toont dit initiatief een sterke toewijding aan zowel erfgoedbehoud als moderne woonbehoeften.

Diksmuidse groenbeheer ondergaat transformatie: Nieuwe aanpak en uitdagingen

In de gemeenteraad van Diksmuide op 27 november 2023 presenteerde schepen van landbouw Martin Obin een uitgebreid plan voor het groen- en onkruidbeheer voor de periode 2024-2027. Dit plan omvat een jaarlijkse aanpak, verdeeld in drie percelen, met een focus op duurzame en natuurtechnische methoden. Een boeteclausule zorgt voor naleving van de afspraken, terwijl het totale budget van 408.363 euro een evenwichtige verdeling van kosten en kwaliteit weerspiegelt.

Diksmuide zet in op waterbeheer: een balans tussen droogte en overstroming

Schepen Martin Obin stelt dat Diksmuide inzet op geavanceerd waterbeheer om de balans te vinden tussen droogte en overstroming, rekening houdend met klimaatverandering. Dit omvat initiatieven zoals de Blue Deal, groenblauwe infrastructuur, ontharding, hemelwateropvang, en ondersteuning van de landbouwsector. Belangrijke projecten zoals het Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei spelen een cruciale rol in deze aanpak, stelt Martin Obin.

Yacookies: Innovatieve studenten VIVES veroveren de markt met yacon-koekjes

Zes studenten van Hogeschool VIVES in Roeselare lanceren ‘Yacookies’, innovatieve koekjes gemaakt van de Andesgroente yacon. Dit project, gestart als een eindopdracht, heeft als doel de bekendheid van yacon te vergroten en bij te dragen aan een diverser groenteaanbod. De koekjes zijn verkrijgbaar op verschillende locaties en tijdens de kerstmarkt in Roeselare.

Diksmuide in crisis: afvalprobleem en sociale nood na overstromingsnood

In Diksmuide zijn de inwoners, vooral de meest kwetsbaren, hard getroffen door de sluiting van het recyclagepark en de sociale kruidenier nUniek te midden van overstromingsschade. Het stadsbestuur adviseert het vermijden van ondergrondse parkeergarages, waardoor inwoners moeten improviseren voor zowel parkeren als afvalverwerking. Deze situatie benadrukt de noodzaak van betere crisisbeheersing en ondersteuning voor getroffen gemeenschappen.

Nachtraaf schittert opnieuw met twee zilveren trofeeën

Nachtraaf, het Diksmuidse biermerk, heeft opnieuw triomfen gevierd met twee zilveren medailles op de prestigieuze Brussels Beer Challenge. Hun constante streven naar kwaliteit wordt weerspiegeld in hun groeiende lijst van internationale erkenningen. De bieren van Nachtraaf zijn niet alleen geliefd bij het publiek, maar ook gerespecteerd in de internationale biergemeenschap.

Diksmuide’s burgemeester Lies Laridon wil het heft in handen nemen nadat het kalf verdronken is: Uitbaggeren van de IJzer voor een veiligere toekomst

Burgemeester Lies Laridon wil actie ondernemen nadat het kalf verdronken is. Diksmuide staat voor een belangrijke verandering met het uitbaggeren van de IJzer, een direct gevolg van de recente overstromingen. Deze ingreep is cruciaal voor de veiligheid en het ecologisch welzijn van de stad. De samenwerking tussen de gemeente, milieudeskundigen en ingenieurs toont een toewijding aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid. De focus ligt op het minimaliseren van overlast en het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden, met de veiligheid van de gemeenschap als hoogste prioriteit.

Provincie West-Vlaanderen activeert noodplan tegen wateroverlast

Dit artikel beschrijft de activering van het provinciale algemene nood- en interventieplan in West-Vlaanderen als reactie op extreme wateroverlast. De situatie vereist intensieve maatregelen, waaronder de distributie van zandzakken en de inzet van hulpdiensten. De regio wordt geconfronteerd met verkeersproblemen en overstromingen, terwijl burgers worden opgeroepen om bij te dragen aan de bestrijding van de crisis.

Nieuwe gezichten in de Kortemarkse politiek?

In Kortemark vond de eerste zitting van de nieuwe kindergemeenteraad plaats, waarbij leerlingen uit diverse basisscholen hun stem uitbrachten om een kinderburgemeester en drie schepenen te kiezen. Maxim werd kinderburgemeester, met Josephine, Simon, en Liam als schepenen. Ze zullen zich richten op diverse gemeenschapskwesties, zoals sportevenementen, milieuacties en verkeersveiligheid.

De fakkel van waarheid in Diksmuide: Westnieuws.be’s queeste voor helderheid

Het artikel beschrijft de confrontatie tussen Westnieuws.be en het stadsbestuur van Diksmuide, voortvloeiend uit een onthulling over de personeelscafetaria in Heernisse. Het benadrukt de uitdagingen van lokale journalistiek, de rol van Westnieuws.be in het bevorderen van transparantie en persvrijheid, en het belang van onafhankelijke journalistiek voor het waarborgen van democratische waarden.