Diksmuide

Provincie West-Vlaanderen activeert noodplan tegen wateroverlast

Dit artikel beschrijft de activering van het provinciale algemene nood- en interventieplan in West-Vlaanderen als reactie op extreme wateroverlast. De situatie vereist intensieve maatregelen, waaronder de distributie van zandzakken en de inzet van hulpdiensten. De regio wordt geconfronteerd met verkeersproblemen en overstromingen, terwijl burgers worden opgeroepen om bij te dragen aan de bestrijding van de crisis.

Nieuwe gezichten in de Kortemarkse politiek?

In Kortemark vond de eerste zitting van de nieuwe kindergemeenteraad plaats, waarbij leerlingen uit diverse basisscholen hun stem uitbrachten om een kinderburgemeester en drie schepenen te kiezen. Maxim werd kinderburgemeester, met Josephine, Simon, en Liam als schepenen. Ze zullen zich richten op diverse gemeenschapskwesties, zoals sportevenementen, milieuacties en verkeersveiligheid.

De fakkel van waarheid in Diksmuide: Westnieuws.be’s queeste voor helderheid

Het artikel beschrijft de confrontatie tussen Westnieuws.be en het stadsbestuur van Diksmuide, voortvloeiend uit een onthulling over de personeelscafetaria in Heernisse. Het benadrukt de uitdagingen van lokale journalistiek, de rol van Westnieuws.be in het bevorderen van transparantie en persvrijheid, en het belang van onafhankelijke journalistiek voor het waarborgen van democratische waarden.

Een pluim voor brandweer Westhoek

De Brandweer Westhoek reageerde vannacht proactief op diverse watergerelateerde incidenten. Hoewel sommige meldingen loos alarm bleken, werden bij andere situaties effectieve maatregelen genomen, zoals het aanpassen van pompen en het redden van een bestuurder. De waterstand in de regio wordt continu gemonitord en de politie blijft versterkt aanwezig. Voor hulp wordt het publiek geadviseerd om 1722 of voor dringende gevallen 112 te bellen.

Westnieuws.be strijdt voor bronbescherming

Het artikel gaat over de uitdagingen waarmee Westnieuws.be wordt geconfronteerd na het publiceren van kritische informatie over het stadsbestuur van Diksmuide. De daaropvolgende afsluiting van communicatiekanalen roept belangrijke vragen op over persvrijheid en bronbescherming.

Project 8600: Een nieuwe wind in Diksmuide?

Claude Vindevogel heeft met ‘Project 8600’ een nieuw hoofdstuk voor de stad Diksmuide ingeluid. Dit project biedt een platform voor samenwerking en participatie, en streeft ernaar de gemeenschap samen te brengen om de toekomst van de stad en haar dorpen vorm te geven.”Project 8600″ markeert een nieuw tijdperk voor Diksmuide, met nadruk op sociale en economische innovatie. De beweging, gestart door de Open Vld afdeling, streeft naar een interactieve gemeenschap met een sterke economische, culturele en sociale structuur, gedragen door een actief participerende bevolking.

Feestelijke zondag vol lachen en vermaak in CC Kruispunt Diksmuide

In een betoverende avond vol humor en vermaak bracht “Het Prethuis” een feestelijke theatervoorstelling genaamd “Ernst & Vermaak” naar CC Kruispunt in Diksmuide. Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Liefhebberskring ‘Ernst en Vermaak’ presenteerden ze ‘De Fatale kracht van het vermoeden,’ geschreven door regisseur Bert De Wilde. Ondanks de tegenslagen in de voorbereidingen, leverde de voorstelling een onvergetelijke avond vol humor en visuele grappen op. Het publiek genoot met volle teugen van deze meeslepende voorstelling in het sappige West-Vlaams.

Fluisteringen van de IJzer in Diksmuide

‘Fluisteringen van de IJzer’ nodigt lezers uit op zondag 12 november bij O.C. Walnes voor de boekpresentatie van ‘De IJzervloed’, een roman die het verhaal vertelt van een monumentale overstroming in de IJzervallei en het leven van Roel van Vijfhuizen, een boer wiens bestaan onlosmakelijk verbonden is met het water.

Ambacht en glorie: Diksmuidse slagersschool triomfeert

De Slagers-Traiteursschool GO! Diksmuide vierde de uitmuntende prestaties van haar leerlingen na hun succes op de ‘SPECIAL EUROBEEF’ vakwedstrijd. Met 42 gouden medailles uit 59 inzendingen en opvallende resultaten in de ‘SPECIAL JUNIORCUP’, hebben zowel de mannelijke als vrouwelijke studenten hun vakmanschap bewezen. De school staat bekend om zijn bijdrage aan het behoud van de slagerijstiel en de ontwikkeling van nieuw talent, zoals blijkt uit de prestaties van zowel huidige als oud-studenten.

Een icoon van verfijning en toewijding vertrekt op vredige wijze

Een icoon van verfijning en toewijding, André Vandewoude, stichter van Dranken Vandewoude, is vredig heengegaan in woonzorgcentrum Zilvervogel te Reninge. De geschiedenis van dit brouwersgeslacht, dat teruggaat tot 1868, werd getekend door verandering en de overgang naar de drankenhandel. Zijn uitvaartplechtigheid vindt plaats op 4 november om 13.30 uur in de Sint-Niklaaskerk te Diksmuide.

Windvlaag ontwricht Industriepark Heernisse in Diksmuide: Dakpannen als donderstenen

Op een dag die plotseling ontwricht werd door een storm, stonden de Heernisse en Oostkerke-dorp centraal in een strijd tegen de elementen. De Heernisse zag hoe dakpannen werden geslingerd door de wind, wat leidde tot een noodgedwongen afsluiting van het bedrijventerrein. In Oostkerke-dorp werden de wegen onbegaanbaar, maar de veerkracht van de bewoners en de inzet van de lokale hulpdiensten boden een weg door de storm. Geduld en begrip werden gevraagd terwijl de gemeenschap zich herpakte.

Glasbreuk en ontwortelde dromen: padelvelden De Pluimen trotseren opnieuw de storm

Sportpark De Pluimen in Diksmuide werd opnieuw getroffen door stormschade. De padelvelden van club De Maene, die eind 2021 werden aangelegd, zagen voor de tweede keer in korte tijd hun glazen omheining bezwijken onder de kracht van de natuur. De schade, hoewel beperkter dan bij de vorige storm, herinnert aan de kwetsbaarheid van onze constructies en de veerkracht die nodig is om telkens weer op te staan.

Barbados heeft een vooruitziende diplomatieke visie op een duurzame toekomst

Ambassadeur Simone Rudder van Barbados bij de EU benadrukt de noodzaak van innovatieve oplossingen en internationale samenwerking om de klimaatcrisis aan te pakken. Ze roept op tot actie en een gezamenlijke inspanning om de doelstellingen van het Parijsakkoord te realiseren, met een focus op ambitieuze klimaatinitiatieven zoals het Bridgetown-initiatief en nationale projecten in Barbados.

Een toekomstbestendig platteland: de visie van schepen Martin Obin uit Diksmuide

Schepen Martin Obin stond centraal in de gemeenteraadsvergadering van Diksmuide op 30 oktober 2023, waar hij een voorstel presenteerde voor de overdracht van drie landelijke wegen. Schepen Martin Obin benadrukte het belang van duurzaam beheer en de noodzaak van een overeenkomst die de natuurlijke en sociale waarde van de wegen zou waarborgen. Het voorstel, ondersteund door schepen Martin Obin, wacht nu op goedkeuring van hogerhand.

Water als weefdraad door Diksmuide: een symbiose van noodzaak en innovatie

In Diksmuide vindt een vruchtbare dialoog plaats tussen waterbeheer en landbouw, geleid door het hemelwater en droogteplan van 2021. Schepen Martin Obin benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen verschillende waterbeheerders en de landbouwsector om een evenwicht te vinden in het beheer van watertoevoer en -afvoer. Innovatieve maatregelen zoals bufferen, infiltratie en slimme bevloeiingstechnieken worden toegepast om de uitdagingen van droogte en wateroverlast aan te pakken.

Diksmuide danst duurzaam: een blik op het vernieuwde fuifbeleid

Op 30 oktober 2023 besprak Schepen Marc De Keyrel in de gemeenteraad van Diksmuide het evoluerende fuifbeleid. De nadruk lag op duurzaamheid, met de introductie van herbruikbare bekers en een verhoogde subsidie voor veiligheidsmaatregelen. De Polderhalle blijft een centrale locatie voor evenementen, terwijl de jeugddienst een sleutelrol speelt in de ondersteuning en evaluatie van het beleid. De financiële steun voor jeugdverenigingen is aanzienlijk verhoogd, en de samenwerking met alle betrokken partijen wordt voortgezet.

Een schaduw over Diksmuide: de gemeenteraad op een tweesprong

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Diksmuide op 30 oktober 2023, stond schepen Marc De Keyrel stil bij de veranderde aard van politieke communicatie en verdedigde hij de principes van de democratie en rechtstaat tegenover de beschuldigingen van raadslid Kurt Vanlerberghe. De Keyrel benadrukte het belang van respectvol debat en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om Diksmuide te verbeteren, en riep op tot eenheid en respect voor het democratische proces.

“Overleven in de nacht: Het onwaarschijnlijke verhaal van een dramatisch verkeersongeval”

In een nachtmerrie-achtig incident raakte een man die zijn Peugeot Partner bestuurde tussen de gemeenten Vladslo en Esen van de weg af onder intense regen. Na een ernstige botsing belandde de auto in een greppel, maar verrassend genoeg overleefde de man het. Omdat hij niet in staat was om contact op te nemen met de hulpdiensten, was hij hulpeloos. Echter, door een ongelooflijk gelukkige samenloop van omstandigheden, slaagde een passerende fietser erin de autoriteiten op de hoogte te stellen van het incident. Ondanks ernstige verwondingen was het leven van de man niet onmiddellijk in gevaar.

Greet Dever (CD&V) over aanpassingen in het licht van de nieuwe wetgeving

De gemeenteraad van Diksmuide bespreekt aanpassingen in het licht van de nieuwe wetgeving rond schulden van consumenten, invorderingskosten en het Vastgoedinformatieplatform. Er worden voorstellen gedaan om bestaande reglementen te herzien en in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving. Greet Dever (CD&V), 4de schepen, speelt een cruciale rol in deze discussies en besluitvorming.

Gemeenteraad Diksmuide belicht de toekomst van de stad onder leiding van schepen Marc Deprez

Onder leiding van schepen Marc Deprez heeft de gemeenteraad van Diksmuide diverse beslissingen genomen over de infrastructuur en ontwikkeling van de stad, waaronder de verticale signalisatie, het ondergronds brengen van elektriciteit in de Roeselarestraat en de installatie van nieuwe openbare verlichting. Marc Deprez deed ook een oproep voor verdere ontwikkeling in de Sint-Pietersstraat en Jonkershovestraat.

Diksmuidse gemeenteraad: een diepgaande blik op de kwesties van 30 oktober 2023

De gemeenteraad van Diksmuide op 30 oktober 2023, met een actieve rol van Kurt Vanlerberghe, behandelde een reeks belangrijke kwesties, variërend van sociale thema’s tot de verdelging van de Aziatische hoornaar. Er zijn vragen gerezen over de transparantie en verantwoordelijkheid van het stadsbestuur, evenals de behoefte aan vernieuwing in het centrummanagement.

Diksmuide’s gemeenteraad: Koen Coupillie N-VA belicht stedelijke uitdagingen

De gemeenteraad van Diksmuide, met Koen Coupillie N-VA in de voorhoede, besprak verschillende stedelijke uitdagingen. Koen Coupillie N-VA benadrukte de esthetiek van elektrische autokabels, de noodzaak van betere communicatie bij straatwerkzaamheden, het belang van jeugdbewegingen en de nuances van regelgeving rond evenementen. Koen Coupillie N-VA ziet een dringende behoefte aan dialoog, samenwerking en reflectie.

Gloed en traditie: De transformatie van Chocolatier Van Nevel

Op 27 oktober onthulde de Woumenweg in Diksmuide de vernieuwde chocolatier Van Nevel. De trotse eigenaren, Mieke Vanrobaeys en Jeroen Bailleul, vierden dit moment samen met Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke. Naast hun beroemde chocolade staat Van Nevel ook bekend om hun ambachtelijk ijs, wat zij in de zomer aanbieden via een vloot van ijswagens in Middelkerke.

Een oproep tot actie: Ondersteun politie Polder

Politie Polder organiseert in het najaar van 2023 vier informatieve avonden in Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark om het publiek bewust te maken van de alarmerende toename van internetcriminaliteit. Tijdens deze avonden zal Politie Polder de stijgende cijfers presenteren en tips geven over hoe men zich kan beschermen tegen cybercrime. Het belang van het doen van aangifte bij slachtofferschap zal ook benadrukt worden. De avonden zijn gratis toegankelijk voor iedereen.

Een nieuw tijdperk voor Diksmuide: Team8600

Op deze historische dag introduceert Diksmuide Team8600, een vernieuwend politiek initiatief dat verder kijkt dan partijgrenzen en streeft naar het welzijn van alle inwoners. Het team nodigt iedereen uit om deel te nemen en samen te werken aan een bloeiende toekomst voor de stad.

Paul Van Tigchelt: De nieuwe wachter van Justitie

Paul Van Tigchelt, de nieuwe minister van Justitie, benadrukte het belang van samenwerking, vertrouwen en digitalisering binnen de justitiële sector tijdens zijn presentatie in Diksmuide. Hij ziet een toekomst waarin technologie en menselijkheid naadloos samenkomen voor een efficiënter en rechtvaardiger juridisch systeem.