Diksmuide

Diksmuide neemt standpunt in over statiegeld en vuilnisbakken

De gemeenteraad van Diksmuide heeft, onder leiding van schepen Marc Deprez, een standpunt ingenomen tegen het verdubbelen van vuilnisbakken in de openbare ruimte als onderdeel van de invoering van digitaal statiegeld. Dit besluit benadrukt de uitdagingen en de noodzaak van effectieve, haalbare oplossingen in afvalbeheer en zwerfvuilreductie.

Digitale inclusie in Diksmuide: Een brug naar gelijkheid en kennis

Het artikel beschrijft het initiatief van de digibanken in Diksmuide, onder leiding van Katleen Winne, schepen van sociale zaken. Deze inspanningen zijn gericht op het verminderen van digitale uitsluiting door het verstrekken van hardware, het aanbieden van trainingen, en het verbeteren van de toegang tot digitale diensten. Het artikel benadrukt ook de aanpak van de gemeente in het aanpakken van sociale kwesties, zoals drugsproblematiek, met een focus op ondersteuning en inclusie.

Diksmuide onderneemt actie tegen drugs met versterkte focus

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart 2024 lichtte schepen Marc De Keyrel de toegewijde inspanningen van Diksmuide toe in de strijd tegen drugs, met een nadruk op preventie, educatie, en gemeenschapsactie. Het duidelijke plan en de reeds ondernomen stappen illustreren de vastberadenheid van de stad om een veilige en leefbare omgeving te creëren, waarin elke burger wordt beschermd en ondersteund.

Dringende oproep voor een scherper drugbeleid in Diksmuide

In het licht van een toenemend drugsprobleem in Diksmuide, bracht Koen Coupillie de kwestie ter sprake in de gemeenteraad, met een klemmende oproep tot actie. Zijn voorstellen richten zich op verhoogde politieaanwezigheid, het gebruik van surveillance technologieën, en een robuuste preventieve aanpak. De zorgen en voorstellen van Coupillie vormen een cruciaal gesprekspunt voor de toekomstige veiligheid en welzijn van Diksmuide.

Koen Coupillie stelt vragen bij beheerplan voor de IJzer- en Handzamevallei

In de raadzaal van Diksmuide bracht Koen Coupillie een belangrijke kwestie aan het licht over het beheerplan voor de IJzer- en Handzamevallei, waarbij hij wees op inconsistenties in communicatie en een gebrek aan proactieve betrokkenheid bij de landbouwgemeenschap. Zijn oproep tot helderheid, eerlijkheid en verbeterde informatiedeling is een stap richting een meer betrokken en geïnformeerde gemeenschap.

Koen Coupillie werpt licht op de donkere kwesties van Sportsite De Pluimen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 25 maart in Diksmuide, bracht Koen Coupillie, lid van de oppositie, ernstige kwesties aan het licht omtrent de staat van Sportsite De Pluimen. De discussie onthulde zorgen over de financiële overeenkomst met Farys en riep vragen op over onderhoudsverantwoordelijkheden. Coupillie’s interventie benadrukt de noodzaak voor duidelijkheid en actie, met als doel de kwaliteit en levensvatbaarheid van de stedelijke sportinfrastructuur te herstellen.

Verkeerswijzigingen in Diksmuide: Een strijd voor stedelijk welzijn

In het hart van Diksmuide rijst verzet tegen de invoering van trajectcontrole op de N369, aangevoerd door gemeenteraadslid Kurt Vanlerberghe. Zijn zorgen over de impact op de stedelijke leefbaarheid en het risico op toename van sluipverkeer brengen een diepgaand debat op gang over de toekomst van mobiliteit en stadsontwikkeling in Diksmuide. Vanlerberghe’s acties onderstrepen de noodzaak voor een doordachte benadering die de unieke kwaliteiten van Diksmuide eert.

Een voetbalclub in rouw: Het hart van KSV Diksmuide klopt zwaarder

De kampioenenviering bij KSV Diksmuide heeft een plotselinge en tragische wending genomen met het overlijden van Pascal Cardon, de vader van clubicoon Kenneth Cardon. Het nieuws, gedeeld door Karl Vannieuwkerke, benadrukt de diepe impact van dit verlies op de gemeenschap. De herinnering aan Pascal’s warme persoonlijkheid en zijn onmisbare rol binnen zijn familie en de club zullen blijvend worden geëerd.

Project 8600 pleit voor herinvoeren ophaling grofvuil

Project 8600, een lokale beweging in Diksmuide, pleit voor het herinvoeren van grofvuilophaling om de stad schoner te maken. Met deelname aan “De Maand van de Netheid” en een actieve bijdrage aan zwerfvuilopruiming, tonen ze niet alleen daadkracht, maar ook respect voor afvalmedewerkers en vrijwillige ‘mooimakers’. Op zondag 24 maart 2024 hebben ze hun streven naar een schonere stad tastbaar gemaakt.

Ontwaken met een doel: FamilieZorgJobOntbijt verlicht paden in Aalter, Brugge, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Roeselare, Torhout, Wingene en Sijsele

Het ZorgJobOntbijt in Diksmuide was een hartverwarmend evenement dat verder ging dan het aanbieden van een ontbijt. Het bood een platform voor informatie, inspiratie, en interactie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in een loopbaan in de zorg. De persoonlijke verhalen en de toewijding van de organisatoren en vrijwilligers maakten dit tot een memorabele ochtend, die de waarde en het belang van zorg in de schijnwerpers zette. Familiezorg Diksmuide illustreert door de woorden van Inge Leenknegt de essentie van zorg: toegankelijkheid, snelle respons, en een persoonlijke benadering. Ondanks uitdagingen zoals het tekort aan huishoudelijke hulp, blijft de organisatie een baken van hoop voor velen. Dit artikel brengt de menselijke kant van zorg naar voren, benadrukkend dat achter elke dienst persoonlijke verhalen en diepe menselijkheid schuilgaan

Van wanhoop naar hoop: kinderen voorbij gewapend conflict

De tentoonstelling ‘Van wanhoop naar hoop: kinderen voorbij gewapend conflict’ in Bozar, Brussel, belicht van 21 maart tot 28 april de impact van gewapende conflicten op kinderen. Door de lens van Paddy Dowling worden hun leed en veerkracht getoond, tegen de achtergrond van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Deze tentoonstelling biedt een unieke kijk op de strijd en hoop van de jongste slachtoffers van oorlog en conflict.

Diksmuide zet stappen naar een duurzame toekomst

De aankomende gemeenteraadszitting in Diksmuide belooft significante beslissingen met betrekking tot duurzaamheid, innovatie en gemeenschapsveiligheid. Van waterbeheer en energie-efficiëntie tot sociale kwesties zoals veiligheid en milieuverantwoordelijkheid, de stad staat op het punt om belangrijke stappen te zetten richting een groenere en meer geïntegreerde toekomst.

Geen nieuw begin voor de jeugd in Diksmuide

Het Jeugd Rode Kruis in Diksmuide maakt een belangrijke transitie door met het stopzetten van haar activiteiten. Dit besluit is een moment van reflectie en dankbaarheid voor iedereen die heeft bijgedragen aan haar successen. Terwijl dit hoofdstuk afsluit, blijft de geest van gemeenschap en de toewijding aan het Rode Kruis leiden naar nieuwe avonturen en mogelijkheden.

Eerste dansspektakel ‘This is me!’ in CC Kruispunt Diksmuide

Het artikel kondigt het eerste dansspektakel ‘This is me!’ aan, dat plaatsvindt op zaterdag 1 juni 2024 in CC Kruispunt Diksmuide. Dansers bereiden zich voor op een verbluffende vertoning, waarbij tickets vanaf 15 april 2024 beschikbaar zijn. VIP-arrangementen zijn ook beschikbaar voor een verhoogde ervaring. De organisatie nodigt potentiële sponsors uit om deel te nemen aan deze artistieke reis en biedt verschillende sponsormogelijkheden aan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via e-mail. Het artikel eindigt met een uitnodiging om samen de grenzen van artistieke grootsheid te verleggen.

Noodzaak tot actie voor veiligheid stationsbuurt Diksmuide

De stationsbuurt van Diksmuide staat voor significante veiligheidsuitdagingen. Günther Claes benadrukt de noodzaak van gerichte acties en voorstellen om de veiligheid te verbeteren, waaronder de efficiënte inzet van politie en betere verlichting. Een serieuze aanpak en samenwerking zijn essentieel voor een veiliger Diksmuide.

Een pleidooi voor natuur en cultuur in evenwicht

Het Algemeen Boerensyndicaat van Diksmuide, onder leiding van Joël Van Coppenolle, uit bezorgdheid over de geplande Blankaartsessies in het natuurgebied ‘De Blankaart’. Deze concerten, georganiseerd tijdens het broedseizoen, zouden het delicate evenwicht van de natuur kunnen verstoren. Van Coppenolle beklemtoont de noodzaak van respect voor de natuurlijke cycli en roept op tot het vinden van alternatieve oplossingen die zowel culturele verrijking bieden als het milieu beschermen.

Europese zeearenden kiezen Belgisch natuurgebied voor historische broedperiode

Voor het eerst in honderden jaren broeden Europese zeearenden in België, een primeur die plaatsvindt in het natuurgebied De Blankaart. Dit historische moment is het resultaat van de onvermoeibare inspanningen om onze natuur te beschermen en te herstellen, wat heeft geleid tot een veilige haven voor deze indrukwekkende roofvogels. Met een strikte beschermingszone en de collectieve inspanning van de gemeenschap, wacht België in spanning op de geboorte van het eerste zeearendkuiken op Belgische bodem in eeuwen.

Belgische studenten met Tristan Toye (zoon van Frank Toye) triomferen op wereldtoneel: Overwinning bij wereldkampioenschap diplomatie

In een opmerkelijke prestatie op het wereldtoneel, heeft een groep Belgische studenten, waaronder Tristan Toye, het Wereldkampioenschap Diplomatie gewonnen in Taipei. Vertegenwoordigd door MUN Society Belgium, overtroffen deze studenten internationale concurrenten door hun vaardigheden in diplomatie en onderhandeling, waarbij ze complexe globale kwesties met vernuft en samenwerking benaderden.

Stille stemmen in beweging: ABS Voorzitter Diksmuide Joël Vancopenolle roept in Zeebrugge op tot dialoog

De stille acties van de landbouwers aan de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Gent op 14 maart 2024 zijn een krachtige oproep tot dialoog over hun onzekere toekomst. Met respect voor beweging en de wet, trachten zij aandacht te vragen voor de dringende kwesties die hun levens en werk beïnvloeden. Deze dag markeert een moment van bezinning op de kracht van gemeenschappelijke actie en de noodzaak van een constructieve dialoog voor de toekomst van de landbouw.

OKRA Diksmuide presenteert modeparade met Claudia Assez

OKRA Diksmuide nodigt uit tot een middag vol mode en gemeenschap op 16 april 2024, waarbij Claudia Assez als stralend middelpunt zal staan. Tussen 14u00 en 17u00 worden gasten meegenomen op een modieuze reis, met toegankelijkheid en saamhorigheid als kernwaarden. Voor slechts 5 euro wordt iedereen verwelkomd om deel te zijn van deze unieke belevenis.

Diksmuide staat voor een cruciaal keerpunt in stadsontwikkeling

De stad Diksmuide staat op een kruispunt. Een verouderd Ruimtelijk Uitvoeringsplan houdt de ontwikkeling van nieuwe projecten tegen, van grootschalige wooncomplexen tot essentiële sociale voorzieningen. De roep om het RUP te herzien klinkt luid in de gemeenteraad, aangevoerd door Claude Vindevogel. Het is een strijd tussen behoud en vooruitgang, waarbij de toekomst van Diksmuide op het spel staat.

Het ondernemingshart van Brugge klopt sterker dan ooit

Het Startersloket in Brugge heeft een significante toename in aanvragen en succesvolle ondernemingen gezien, wat wijst op een sterk groeiend ondernemersklimaat in de stad. Met uitgebreide ondersteuning voor zowel nieuwe als bestaande ondernemers speelt het loket een cruciale rol in de economische ontwikkeling van Brugge.

Project 8600 schitterde afgelopen zondag met een geslaagd eetfestijn in Woumen

n een betoverende ambiance van smaak en politiek engagement, bracht het eetfestijn van Project 8600 in Woumen een glansrijke start van een nieuw tijdperk van gemeenschapsbetrokkenheid. Met heerlijke gerechten en inspirerende ontmoetingen, beloofde het evenement niet alleen een feest voor de zintuigen te zijn, maar ook een viering van participatieve politiek en toekomstige vooruitgang.

Nieuw radiologisch tijdperk in Diksmuide

Een oase van genezing en vooruitgang onthult zich in Diksmuide met de oprichting van ons radiologisch kabinet, geleid door het Jan Yperman Ziekenhuis en Dr. Wim Faes. Met een belofte van zorg en een verenigd front met huisartsen, verwelkomen we elke patiënt in een wereld van compassie en medische excellentie.

Nieuw medisch centrum verrijkt Diksmuide’s zorglandschap

Op maandag 4 maart verhuist het radiologisch kabinet van het Jan Yperman Ziekenhuis naar ‘de Kupe’ in de Laure Fredericqlaan, waardoor het Diksmuide Medisch Centrum wordt versterkt en uitgebouwd tot een polikliniek. Dit centrum biedt een scala aan diagnostische diensten aan, met inbegrip van RX, echografie, mammografie, ‘conebeam CT-scan’ en botdensitometrie. De toewijding aan zorg en empathie wordt belichaamd door een getalenteerd team van radiologen, dat blijft streven naar medische excellentie binnen de gemeenschap van Diksmuide.

Diksmuide: Tussen landbouwtraditie en natuurbehoud

Diksmuide, traditioneel een landbouwcentrum, staat voor een uitdaging: het vinden van een evenwicht tussen landbouw en natuurbehoud. De recente verschuiving naar het opkopen van land voor natuurprojecten roept vragen op over de toekomst van de lokale economie en landbouwtradities. Het is essentieel dat er een dialoog wordt gestart tussen alle betrokken partijen om te zoeken naar oplossingen die zowel de economie als het milieu ten goede komen.