Diksmuide

Günther Claes: Kritische stem in Diksmuide

Günther Claes, een onafhankelijk lid van Project 8600, heeft de gemeenteraad van Diksmuide wakker geschud met zijn bezorgdheid over toenemende veiligheidsproblemen rond het station. Na maanden van pleiten is er eindelijk actie ondernomen, maar Claes en Project 8600 benadrukken dat verdere stappen nodig zijn voor een duurzame oplossing. Project 8600 zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een plan presenteren om de veiligheid en leefbaarheid in Diksmuide te verbeteren, met een focus op samenwerking en integrale aanpak.

Glanzende middag van mode en stijl in Diksmuide

OCRA Diksmuide heeft opnieuw een schitterende modeshow georganiseerd in samenwerking met Claudia Assez, waarbij de catwalk tot leven kwam met een verfrissende collectie gepresenteerd door zorgvuldig geselecteerde modellen. De avond werd afgesloten met heerlijke lekkernijen en de mogelijkheid om de prachtige kleding van dichtbij te bekijken bij Claudia’s winkel.

Project 8600: Een nieuw tijdperk van politiek in Groot-Diksmuide

Project 8600, onder leiding van Claude Vindevogel, hield een significante tweede inspraakvergadering in zaal De Triangel, Nieuwkapelle, die de transformatie van de lokale politiek in Diksmuide voortzet. Met een focus op burgerparticipatie en transparantie streeft het project naar een politiek klimaat waarin elke burger direct betrokken is. Project 8600, aangevoerd door Claude Vindevogel, neemt een standvastige positie in binnen het politieke landschap van Diksmuide. Met focus op betrokkenheid, diversiteit en duurzame ontwikkeling, zet het project grote stappen richting een meer inclusieve en participatieve toekomst.

Betoverende zomermodeshow in LDC Ten Patershove

Een betoverende zomermodeshow, gepresenteerd door Claudia Assez, vindt plaats in LDC Ten Patershove te Diksmuide op dinsdag 16 april. Naast de schitterende creaties van Assez, zullen ook de juwelen van Victoria worden tentoongesteld. Chocolatier X-KWISIT trakteert alle aanwezigen op zijn unieke pralines. Een magische middag vol mode, glamour en culinaire verwennerij

Dodelijk ongeval in de Esenweg in Diksmuide leidt tot 5 jaar verval van sturen en 30 maanden effectieve gevangenisstraf

De politierechtbank West-Vlaanderen – afdeling Veurne – heeft een beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 maanden (waarvan 30 maanden met uitstel voor een periode van 3 jaar) en een geldboete van 8.000 euro (waarvan 4.000 euro met uitstel voor een periode van 3 jaar) voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Aan dit uitstel zijn wel strikte voorwaarden verbonden. De feiten vonden plaats op 2 september 2023 aan de Esenweg.

Auto te water langs landelijke weg in Kaaskerke

In Kaaskerke, een deelgemeente van Diksmuide, is een auto van de weg geraakt en in een gracht beland. Brandweerpersoneel was snel ter plaatse voor assistentie. Er zijn nog geen details bekendgemaakt over de oorzaak van het ongeluk of de staat van de inzittenden. De politie onderzoekt het incident en vraagt omstanders ruimte te geven aan de hulpdiensten.

Boomverzorger Günther Claes reageert op de noodzaak van verantwoordelijk leiderschap voor milieubescherming in Diksmuide

Günther Claes erkent dat economische groei en milieubescherming steeds vaker op gespannen voet staan, maar ondertussen benadrukt Günther Claes de roep om verantwoordelijk leiderschap. Dit leiderschap moet de bescherming van onze natuurlijke omgeving prioritiseren, vooral na recente juridische uitspraken die een diepe impact hebben op het beheer van zowel industriële als natuurlijke gebieden.

Marc Deprez spreekt zich uit over recent juridisch vonnis en het belang van lokale inspraak

Marc Deprez, schepen van Openbare Werken, uit zijn bezorgdheid over recente juridische ontwikkelingen die lokale initiatieven voor het beheer van industriële en natuurlijke zones belemmeren. Het controversiële vonnis legt het kappen van bomen aan banden, wat volgens Deprez negatieve gevolgen heeft voor zowel de werkgelegenheid als het milieubeheer in de regio. Hij roept op tot meer lokale inspraak en aanpassingen in het beheersplan om een evenwicht te vinden dat zowel de natuurlijke omgeving als de economische ontwikkeling ten goede komt.

Juridische, maar bitterzoete overwinning voor boomverzorger Günther Claes tegen bomenkap in Diksmuide

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een omgevingsvergunning voor een industrieel bouwproject in Heernisse vernietigd, waarmee de bescherming van lokale fauna werd versterkt en een precedent werd gezet voor toekomstige ontwikkelingen in beschermde gebieden. De strijd van Günther Claes tegen de bomenkap bij het Esenkasteel, hoewel juridisch gewonnen, toont de moeilijkheid en vaak de onvermijdelijkheid van milieubehoud in het licht van industriële expansie.

Nachtraaf doorbreekt traditie met alcoholvrije sensatie

Het Diksmuidse biermerk Nachtraaf heeft met de lancering van de alcoholvrije Nachtraaf Adonis een nieuwe weg ingeslagen. Dit initiatief, gedreven door veranderende consumptiepatronen en de uitdaging om de kenmerkende rijke smaak van het merk te behouden, onderstreept de innovatieve geest van het bedrijf. Nachtraaf Adonis, geïnspireerd op de mythische figuur die onsterfelijkheid en schoonheid vertegenwoordigt, staat klaar om de alcoholvrije biermarkt te verrijken met een uniek en smaakvol alternatief.

Ontwakende dynamiek in Vlaanderen: van Limburgse bloei tot West-Vlaamse uitdagingen

Dit artikel belicht de diverse trajecten van Vlaamse gemeenten in de context van sociaal-economische ontwikkelingen. Limburg maakt indruk met zijn vooruitgang, terwijl West-Vlaanderen zoekt naar wegen om uitdagingen aan te gaan. De analyse benadrukt het belang van mobiliteit, lokale voorzieningen, en de relatie met stedelijke centra in de regionale ontwikkeling. De recente studie van De Tijd legt de uitdagingen bloot waar Diksmuide voor staat op het vlak van socio-economische ontwikkeling. In vergelijking met zijn buren vertoont Diksmuide zorgwekkende trends, maar het biedt ook een unieke kans voor herstel en groei. Dit is een cruciaal moment voor de stad om samen te komen, te reflecteren en een pad vooruit te banen dat leidt naar een hoopvolle toekomst.

Ontwaakt verleden in een levend theater

‘Vaderland, Moedertaal’ wekt het verleden tot leven door een verbindende theaterwandeling die de littekens en de veerkracht van West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog belicht. Een mengeling van erkend en ontluikend acteertalent neemt het publiek mee op een indrukwekkende tocht langs historisch betekenisvolle plekken.

Voorzitter Seniorenadviesraad Diksmuide Ronny Vanhooren:”Senioren zijn bijna 30 procent van de bevolking in Diksmuide”

Het Memorandum 2024, gepresenteerd door de Seniorenadviesraad van Diksmuide, markeert een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning en het adresseren van de behoeften van senioren in de stad. Met een focus op mobiliteit, digitale toegang, wonen, communicatie, en sociaal welzijn, streeft het document naar een inclusiever en toegankelijker Diksmuide voor al haar inwoners.

Wagen in het water in Diksmuide

Diksmuide werd opgeschrikt door de vondst van een vermiste vrouw in een half ondergedompelde auto aan de Paddestraat. Dit incident benadrukt de cruciale rol van alerte burgers en efficiënte hulpdiensten. Het herinnert ons aan de fragiliteit van het leven en het belang van solidariteit binnen de gemeenschap.

Bredene viert Pasen met speelse charme en zoete verrassingen

Pasen in Bredene belooft een onvergetelijke dag te worden met activiteiten voor de hele familie. Van de jacht op paaseitjes tot vermaak op de paardenmolen en glittertattoos, er is voor ieder wat wils. Dit evenement is onderdeel van een breed scala aan activiteiten die door de jeugddienst worden georganiseerd om de paasvakantie extra speciaal te maken.

West-Vlaanderen viert zijn handelskernhelden

Op de Avond van de West-Vlaamse Winkelier in Diksmuide werden de inspanningen van lokale handelsverenigingen gevierd. Veurne Toe Koer schitterde als de ‘Winkelsterren van West-Vlaanderen’, terwijl innovatieve projecten in vijf categorieën de veelzijdigheid en creativiteit van de West-Vlaamse handelsgeest toonden. Een avond die de belangrijke rol van lokale handel in de schijnwerpers zette en de weg plaveit voor een levendige provinciale economie.

Innovatieve waterbeheerprojecten versterken Diksmuide

In Diksmuide worden, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, geavanceerde waterbeheerprojecten opgezet als onderdeel van het Water+Land+Schap 2.0 programma. Deze projecten richten zich op het creëren van bufferbekkens die niet alleen ten goede komen aan de industrie en landbouw maar ook natuur en recreatie kansen bieden. De plannen, die technische, ecologische en economische haalbaarheidsstudies omvatten, markeren een stap voorwaarts in het omgaan met de uitdagingen van waterbeheer in een veranderend klimaat.

Natuurbeheerplan IJzer- en Handzamevallei: Een doordachte reactie van schepen Martin Obin

De reactie van schepen Martin Obin op het natuurbeheerplan IJzer- en Handzamevallei toont een grondige en weloverwogen aanpak. De nadruk ligt op transparantie, multidisciplinaire samenwerking en het streven naar een evenwichtig advies dat de belangen van natuur, inwoners en landbouwers respecteert. Het proces weerspiegelt de complexiteit van besluitvorming in milieu- en ruimtelijke ordeningskwesties.

Diksmuide neemt standpunt in over statiegeld en vuilnisbakken

De gemeenteraad van Diksmuide heeft, onder leiding van schepen Marc Deprez, een standpunt ingenomen tegen het verdubbelen van vuilnisbakken in de openbare ruimte als onderdeel van de invoering van digitaal statiegeld. Dit besluit benadrukt de uitdagingen en de noodzaak van effectieve, haalbare oplossingen in afvalbeheer en zwerfvuilreductie.

Digitale inclusie in Diksmuide: Een brug naar gelijkheid en kennis

Het artikel beschrijft het initiatief van de digibanken in Diksmuide, onder leiding van Katleen Winne, schepen van sociale zaken. Deze inspanningen zijn gericht op het verminderen van digitale uitsluiting door het verstrekken van hardware, het aanbieden van trainingen, en het verbeteren van de toegang tot digitale diensten. Het artikel benadrukt ook de aanpak van de gemeente in het aanpakken van sociale kwesties, zoals drugsproblematiek, met een focus op ondersteuning en inclusie.

Diksmuide onderneemt actie tegen drugs met versterkte focus

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart 2024 lichtte schepen Marc De Keyrel de toegewijde inspanningen van Diksmuide toe in de strijd tegen drugs, met een nadruk op preventie, educatie, en gemeenschapsactie. Het duidelijke plan en de reeds ondernomen stappen illustreren de vastberadenheid van de stad om een veilige en leefbare omgeving te creëren, waarin elke burger wordt beschermd en ondersteund.

Dringende oproep voor een scherper drugbeleid in Diksmuide

In het licht van een toenemend drugsprobleem in Diksmuide, bracht Koen Coupillie de kwestie ter sprake in de gemeenteraad, met een klemmende oproep tot actie. Zijn voorstellen richten zich op verhoogde politieaanwezigheid, het gebruik van surveillance technologieën, en een robuuste preventieve aanpak. De zorgen en voorstellen van Coupillie vormen een cruciaal gesprekspunt voor de toekomstige veiligheid en welzijn van Diksmuide.

Koen Coupillie stelt vragen bij beheerplan voor de IJzer- en Handzamevallei

In de raadzaal van Diksmuide bracht Koen Coupillie een belangrijke kwestie aan het licht over het beheerplan voor de IJzer- en Handzamevallei, waarbij hij wees op inconsistenties in communicatie en een gebrek aan proactieve betrokkenheid bij de landbouwgemeenschap. Zijn oproep tot helderheid, eerlijkheid en verbeterde informatiedeling is een stap richting een meer betrokken en geïnformeerde gemeenschap.

Koen Coupillie werpt licht op de donkere kwesties van Sportsite De Pluimen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 25 maart in Diksmuide, bracht Koen Coupillie, lid van de oppositie, ernstige kwesties aan het licht omtrent de staat van Sportsite De Pluimen. De discussie onthulde zorgen over de financiële overeenkomst met Farys en riep vragen op over onderhoudsverantwoordelijkheden. Coupillie’s interventie benadrukt de noodzaak voor duidelijkheid en actie, met als doel de kwaliteit en levensvatbaarheid van de stedelijke sportinfrastructuur te herstellen.

Verkeerswijzigingen in Diksmuide: Een strijd voor stedelijk welzijn

In het hart van Diksmuide rijst verzet tegen de invoering van trajectcontrole op de N369, aangevoerd door gemeenteraadslid Kurt Vanlerberghe. Zijn zorgen over de impact op de stedelijke leefbaarheid en het risico op toename van sluipverkeer brengen een diepgaand debat op gang over de toekomst van mobiliteit en stadsontwikkeling in Diksmuide. Vanlerberghe’s acties onderstrepen de noodzaak voor een doordachte benadering die de unieke kwaliteiten van Diksmuide eert.

Een voetbalclub in rouw: Het hart van KSV Diksmuide klopt zwaarder

De kampioenenviering bij KSV Diksmuide heeft een plotselinge en tragische wending genomen met het overlijden van Pascal Cardon, de vader van clubicoon Kenneth Cardon. Het nieuws, gedeeld door Karl Vannieuwkerke, benadrukt de diepe impact van dit verlies op de gemeenschap. De herinnering aan Pascal’s warme persoonlijkheid en zijn onmisbare rol binnen zijn familie en de club zullen blijvend worden geëerd.

Project 8600 pleit voor herinvoeren ophaling grofvuil

Project 8600, een lokale beweging in Diksmuide, pleit voor het herinvoeren van grofvuilophaling om de stad schoner te maken. Met deelname aan “De Maand van de Netheid” en een actieve bijdrage aan zwerfvuilopruiming, tonen ze niet alleen daadkracht, maar ook respect voor afvalmedewerkers en vrijwillige ‘mooimakers’. Op zondag 24 maart 2024 hebben ze hun streven naar een schonere stad tastbaar gemaakt.