Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie

Mobiele tentoonstelling van de Raad van de EU geopend in Parc Josaphat

De opening van de mobiele tentoonstelling van de Raad van de Europese Unie in Parc Josaphat is een belangrijke stap in het educatief bereik en de bevordering van internationale samenwerking. Met de aanwezigheid van prominente figuren en de interactie met jonge studenten, onderstreept het evenement het belang van bewustwording en betrokkenheid bij de Europese governance.

Europese inzet tegen dakloosheid: een gezamenlijke strijd voor een dak boven elk hoofd

De conferentie ‘Naar nul dakloosheid, slechts 6 jaar om te slagen’ benadrukt de Europese inzet en samenwerking in de strijd tegen dakloosheid, met een focus op beleid, uitdagingen en de implementatie van het Housing First-model als een effectieve oplossing. Het evenement markeert een stap voorwaarts naar het doel van het uitroeien van dakloosheid tegen 2030, met de nadruk op de noodzaak van een gezamenlijke aanpak en de inzet van financiële en politieke middelen.

België als gastheer voor cruciale Europese industrie en interne markt top

De Informele Raad voor Concurrentievermogen in Genk, onder het Belgische voorzitterschap van de EU, was een belangrijk moment voor de toekomst van de Europese industrie en interne markt. Ministers uit heel Europa kwamen samen om strategieën te bespreken die de Europese industrie veerkrachtiger en competitiever zullen maken, met een bijzondere focus op duurzaamheid en de groene en digitale transitie.

Nieuwe richting voor cohesiebeleid in Europa: Een stap naar een verenigde toekomst

Dit artikel beschrijft de cruciale bijeenkomst in Bergen waar ministers verantwoordelijk voor het cohesiebeleid de toekomst van dit Europese solidariteits- en investeringsbeleid na 2027 bespraken. De nadruk lag op het aanpassen van het beleid aan de regionale realiteiten, met een duidelijke focus op strategische prioriteiten, de rol van het beleid in eerlijke transities, en de vereenvoudiging van de uitvoeringsmaatregelen.