Aan de IJzer

IJzerbekken overstroomt mede door genegeerde rapporten uit het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken

Het IJzerbekken dat opnieuw was getroffen door overstromingen, is een direct gevolg van politieke nalatigheid en het negeren van cruciale rapporten. Ondanks duidelijke aanbevelingen uit het verleden met het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken waar experten keihard op hebben gewerkt, blijft effectief waterbeheer een verwaarloosde prioriteit, wat leidt tot herhaaldelijke materiële schade en menselijk leed. Er is een dringende noodzaak voor politieke actie en verantwoordelijkheid.

Provincie West-Vlaanderen activeert noodplan tegen wateroverlast

Dit artikel beschrijft de activering van het provinciale algemene nood- en interventieplan in West-Vlaanderen als reactie op extreme wateroverlast. De situatie vereist intensieve maatregelen, waaronder de distributie van zandzakken en de inzet van hulpdiensten. De regio wordt geconfronteerd met verkeersproblemen en overstromingen, terwijl burgers worden opgeroepen om bij te dragen aan de bestrijding van de crisis.

Diksmuidse gemeenteraad: een diepgaande blik op de kwesties van 30 oktober 2023

De gemeenteraad van Diksmuide op 30 oktober 2023, met een actieve rol van Kurt Vanlerberghe, behandelde een reeks belangrijke kwesties, variërend van sociale thema’s tot de verdelging van de Aziatische hoornaar. Er zijn vragen gerezen over de transparantie en verantwoordelijkheid van het stadsbestuur, evenals de behoefte aan vernieuwing in het centrummanagement.