Bredene transformeert oude begraafplaats tot groene oase

Herinneringen en hernieuwing

Waar ooit de rustplaats ‘Begraafplaats Sas’ lag, ontstaat een frisse wind van vernieuwing. De gemeente Bredene koestert plannen om deze historische plek om te toveren tot een groene zone en er een herdenkingsmonument te vestigen.

Van industrie tot idylle

Het gebied, bekend als Kop van ‘t Sas, heeft de afgelopen periode een indrukwekkende transformatie doorgemaakt. Ooit een industriezone, strekt het gebied zich nu uit van het dienstencentrum technische dienst tot aan het uiteinde van Koninklijk Werk IBIS. Kristof Vermeire, schepen van ruimtelijke ordening, vertelt: “De metamorfose is in lijn met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waarbij we als gemeente hebben gehoorzaamd aan de voorschriften van de hogere overheid. Wat ooit een verwaarloosde industriezone was, heeft zich nu getransformeerd tot een bruisende woonwijk.”

Een keuze voor groen, een roep tot samenwerking

Schepen Kristof Vermeire onderstreept de keuze van het gemeentebestuur om het eigen grondbezit – dat potentiële inkomsten kon genereren door verkoop – te behouden als open ruimte. Schepen van milieu, Kelly Spillier, vult aan: “We zien hier de kans om een nieuwe groene zone te creëren en de herinnering aan de begraafplaats te eerbiedigen met een monument.” Echter, het verhaal kent ook een andere kant. Spillier geeft aan: “Het grotere perceel in handen van de kerkfabriek heeft een andere toekomst voor ogen. Hun wens is verkoop aan de hoogste bieder. Als gemeentebestuur hopen we dat ze heroverwegen en samenwerken om dit tot een grotere groene zone te maken.”

In dialoog met inwoners

Het gemeentebestuur heeft reeds een plan in de maak voor de inrichting van hun stuk grond en is van plan dit voor te leggen aan de inwoners, een teken van hun toewijding aan transparantie en betrokkenheid.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )