Bredene rouwt om geliefde voormalige gemeentesecretaris Roland Vansteenkiste

Een monument is heengegaan

Op 31 juli 2023 kwam er een einde aan het leven van Roland Vansteenkiste, de voormalige eregemeentesecretaris van Bredene, die op 88-jarige leeftijd de wereld verliet. Met een ambtstermijn die zich uitstrekte van 1968 tot 1999, laat hij een erfenis na die de ziel en het hart van Bredene diepgaand heeft geraakt.

Vansteenkiste, een Bredenaar in hart en nieren, bracht zijn leven door als leraar voordat hij zijn roeping vond in de openbare dienst. Vanaf 1953 stond hij voor de klas in de gemeentelijke en de Europaschool van de gemeente. Toen hij zijn pad begon bij het gemeentebestuur van Bredene, was het gemeentehuis een bescheiden werkplek voor slechts twaalf mensen.

De evolutie van een gemeenschap

Gedurende zijn carrière van 31 jaar heeft Bredene een indrukwekkende transformatie doorgemaakt. Vansteenkiste heeft vanuit zijn rol een cruciale bijdrage geleverd aan talrijke stedelijke projecten, waaronder de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan het Centrumplein, het zwembad en het sportcentrum, de ontwikkeling van de Vicognewijk en Bredene-Dorp, evenals de restauratie van het Ryckewaertshof en het Turkeyenhof.

Met drie burgemeesters aan zijn zijde – Albert Claeys, Roger Eerebout en Willy Vanhooren – speelde Vansteenkiste een sleutelrol in de vooruitgang van de gemeente. Na zijn pensionering nam Fernand Devos de fakkel over als gemeentesecretaris.

Een leven buiten de dienst

Naast zijn professionele verplichtingen ontwikkelde Roland Vansteenkiste een diepe passie voor het erfgoed van Bredene. Als medeoprichter en secretaris van de plaatselijke heemkundige kring Ter Cuere, bleef hij ook na zijn pensionering actief bijdragen aan de gemeenschap.

Zijn persoonlijke leven was even rijk als zijn carrière. Hij genoot van fietsen met zijn vrouw Cecile, wekelijkse biljartwedstrijden en tijd doorbrengen in zijn geliefde tuin. Zijn gezin – kinderen Jan (+), Hilde, Tine en Herlinde, kleinkinderen en achterkleinkinderen – waren een bron van trots en vreugde.

In memoriam

Het gemeentebestuur van Bredene betuigt haar diepste medeleven aan de familie van Roland, in het bijzonder zijn echtgenote Cecile, zijn dochters Hilde, Tine en Herlinde, de tien kleinkinderen en vele achterkleinkinderen. Het afscheid van Roland Vansteenkiste zal plaatsvinden in een besloten kring.

( tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )